حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

روز پنج شنبه. ذکر ایام هفته. لااله الا ملک الحق المبین

 ذکر روز پنج شنبه

۱۱ خــرداد ۱۴۰۲ هجری شمسی

در اینجا می توانید اطلاعات تقویم نجومی، اوقات شرعی، ساعات روز، موقعیت کواکب، طالع وقت، اختیارات نجومی و ایام قمری، نظر کواکب، منازل کواکب، سعد و نحس و … را برای امروز مشاهده فرمایید. تنجیم.

کلیه اطلاعات و ساعات نجومی و شرعی بر اساس منطقه جغرافیایی (استان فارس – شهر شیراز) می باشد.

تقویم نجومی - رصد روزانه. قمر در عقرب. ساعات سعد و نحس. طالع وقت و تنجیم

تقویم نجومی امروز

قمر در عقرب است

مراد از «قمر» یعنی کره ماه و مراد از عقرب یعنی «برج عقرب» یا «صورت عقرب»، و منظور این است که کره ماه در برج «عقرب» قرار گیرد یا کره ماه مقابل صورت فلکى «عقرب» قرار گرفته باشد.

֍امروز قـمر در عـقرب است. از کارهای اساسی بپرهیزید.

                                                                           اوقات شرعی به افق شیراز
اذان صبح طلوع خورشید  اذان ظهر فضیلت عصر غروب خورشید اذان مغرب فضیلت عشاء نیمه شب شرعی
۰۳:۲۸ ۰۵:۰۰ ۱۱:۵۸ ۱۵:۳۳ ۱۸:۵۶ ۱۹:۱۵ ۲۰:۰۷ ۲۳:۱۲
             طول هر ساعت روز ۶۹ دقیقه و هر ساعت شب ۵۱ دقیقه

طالع وقت و نظر کواکب. ستاره شناسی. تنجیم و اهل طلسم. دعانویسی مانند ساعات و روزهای سعد و نحس و قمر در عقرب.

امروز: پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

 ۱۱ خـرداد ۱۴۰۲ هجری شمسی.

۱۲ ذی القعده ۱۴۴۴ هجری قمری.

۰۱ جوئن ۲۰۲۳ میلادی.

اطلاعات استخراج شده برای ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ شمسی ساعت ۰۴:۴۴ بوقت ایران و ۲۰۲۳/۰۶/۰۱ میلادی ساعت ۰۰:۱۴ بوقت گرینویچ معتبر است.

منازل کواکب

شمس  ′۱۷ °۱۰ برج جوزا منزل هنعه

قـمر ′۱۴ °۰ برج عقرب منزل اکلیل

عطارد ′۵۰ °۱۵ برج ثور منزل دبران

زهـره ′۳۵ °۲۵ برج سرطان منزل جبهه

مریـخ ′۳۲ °۶ برج اسد منزل جبهه

مشتری ′۲۲ °۳ برج ثور منزل ثریا

زحـل ′۵۶ °۶ برج حوت منزل مؤخر

نظر کواکب این ساعت

قمر نظر تربیع با مریخ

زهره نظر تربیع با مشتری

مریخ نظر تسدیس با شمس

مشتری نظر تسدیس با زحل

قمر نظر مقابله با مشتری

موقعیت کواکب

شمس  ′۱۷ °۱۰ جوزا

قـمر ′۱۴ °۰ عقرب

عطارد ′۵۰ °۱۵ ثور

زهـره ′۳۵ °۲۵ سرطان

مریـخ ′۳۲ °۶ اسد

مشتری ′۲۲ °۳ ثور

زحـل ′۵۶ °۶ حوت

موضع قمر (امروز)

از ساعت اول روز قمر در برج میزان است و از ساعت ۰۴:۱۸ قمر وارد برج عقرب می شود و تا آخر روز قمر در برج عقرب می ماند.

ساعات روز و شب (جهت انجام اعمال علوم غریبه و اهل طلسم)
اختیارات و شرح ایام قمری

سید بن طاووس از حضرت ابی عبدالله امام جعفر در مورد کیفیت و مناسبت های ایام ماه های قمری اینگونه روایت کرده است که حضرت میفرماید:

֍ روز دوازدهم ماه قمری:

این روز صالح است برای تزویج و باز کردن و افتتاح مغازه و شروع شرکت و سوار شدن بر کشتی و قایق و باید تجنب نمود از وساطت بین مردم و کسی که در این روز مریض شود به سرعت بهبودی مییابد.

  • قمر در عقرب است. (از اقدام به کارهای اساسی مانند عقد نکاح، اقدام به بچه دار شدن، سفر، خرید و فروش و …. بپرهیزید.)

֍ در روز دوازدهـم مـاه قمـری اصلاح سر و صورت و ناخن گرفتن، باعث شکوه و بزرگی در نزد مردم است.

֍ تعبیر خواب شب دوازدهم ماه قـمری، نیک است.

֍ فصد و حجامت در روز دوازدهـم مـاه قمـری، باعث ضعف بدن می شود.

֍ گردش روح در بدن، در دوازدهم ماه قـمری، در بیضه است.

֍ گردش هشت ستاره (سکزّ یولدوز) در دوازدهم مـاه قمـری به طرف مابین جنوب و مشرق است. در این روز مقاربت خوب نیست و باعث نابینایی طفل است..

֍ امروز پنج شنبه ساعات استخاره از صبح تا طلوع آفتاب و از ظهر تا وقت عشاء می باشد.

از طالع وقت تا طالع بینی برای نجوم از اساتید بزرگ علوم غریبه مانند شیخ بهایی تا سکاکی مانند تنجیم و تا سعد و نحس از ستاره و اختر تا تنجیم.

زیرا چون طالع وقت مانند قمر در عقرب و سعد و نحس ساعات و روزها مثل تنجیم است.

ساعات روز
 ساعت اول مشتری از ساعت ۰۵:۰۸ تا ساعت ۰۶:۰۹  برای جلب رزق و مشتری و محبت
 ساعت دوم مریخ از ساعت ۰۶:۰۹ تا ساعت ۰۷:۱۹  کارهای شر
 ساعت سوم شمس از ساعت ۰۷:۱۹ تا ساعت ۰۸:۲۹  برای جلب و محبت
 ساعت چهارم زهره از ساعت ۰۸:۲۹ تا ساعت ۰۹:۳۸  بـرای خواستگاری و ازدواج، محبت و قبول
 ساعت پنجم عطارد از ساعت ۰۹:۳۸ تا ساعت ۱۰:۴۸  زبان بند و کارهای خیر
 ساعت ششم قمر از ساعت ۱۰:۴۸ تا ساعت ۱۱:۵۸  بـرای سفر خوب است
 ساعت هفتم زحل از ساعت ۱۱:۵۸ تا ساعت ۱۳:۰۷  از ورود به محاکم خودداری شود
 ساعت هشتم مشتری از ساعت ۱۳:۰۷ تا ساعت ۱۴:۱۷  جهت هر کار خیری خوب است
 ساعت نهم مریخ از ساعت ۱۴:۱۷ تا ساعت ۱۵:۲۷  برای دخول بر بزرگان خوب است
 ساعت دهم شمس از ساعت ۱۵:۲۷ تا ساعت ۱۶:۳۶  بـرای طلب حاجت از بزرگان
 ساعت یازدهم زهره از ساعت ۱۶:۳۶ تا ساعت ۱۷:۴۶  برای جلب قلوب و محبت
 ساعت دوازدهم عطارد از ساعت ۱۷:۴۶ تا ساعت ۱۸:۵۶  بـرای هیچ کاری خوب نیست
صورت فلکی عقرب
صورت فلکی عقرب
قمر در برج عقرب قرار دارد
قمر در عقرب پدیدهٔ نجومی عبور کره ماه از زمینه صورت فلکی عقرب (کژدم) یا از امتداد برج فلکی عقرب است که هر ماه قمری یک بار رخ می‌دهد و معمولاً دو تا سه روز طول می‌کشد. در ستاره‌بینی از قدیم، پدیدهٔ قمر در عقرب نشان از واقعه‌ای شوم (نحس) دانسته می‌شده‌ است.

تقویم نجومی روزانه. طالع وقت و تنجیم. ساعات سعد و نحس

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه