وضعیت و رنگ هاله ، فعالیت و تعادل چاکراها

بررسی وضعیت هاله و چاکراهای شما

بررسی رنگ و وضعیت هاله و تفسیر هاله شما.رنگ هاله و تفسیر هاله. وضعیت فعالیت و تعادل چاکراها. چاکراتراپی.

بررسی وضعیت فعالیت و تعادل چاکراها و تفسیر شرایط. مشاوره درمان ، پاکسازی ، فعال کردن و متعادل کردن چاکراها. چاکراتراپی.

(بررسی رنگ و وضعیت هاله و تفسیر هاله شما و بررسی وضعیت فعالیت و تعادل چاکراها همراه با مشاوره اصلاح و بهبود هاله و فعال و متعادل کردن چاکراها). بررسی وضعیت چاکراها و چاکراتراپی.

فرم را تکمیل و ارسال کنید.

بررسی وضعیت هاله و چاکراها

بررسی وضعیت هاله و تعیین رنگ هاله. بررسی وضعیت فعالیت و تعادل چاکراها. توصیه های لازم.
 • اسم شناسنامه ای خود را وارد کنید.
 • اسم شناسنامه ای مادر خود را وارد کنید.
 • نام کوچک و شناسنامه ای پدر شما؟
  آیا شما یا مادرتان اسم دوم (نام مستعار) دارید ، که شما را به آن نام صدا می زنند؟
 • نام دوم و غیر شناسنامه ای که شما را با آن صدا می زنند.
 • نام دوم و غیر شناسنامه ای مادر شما که دیگران او را با آن نام صدا می زنند.
 • تاریخ تولد دقیق خود را به شمسی وارد کنید.
 • شغل و منبع اصلی درآمد شما؟
  آیا شما مجرد - متاهل یا مطلقه هستید؟
 • در صورتی که از بیماری خاصی رنچ می برسد ، نام و مدت بیماری را بنویسید.
 • در صورتی که موضوع و مطلب و یا درخواستی دارید در اینجا شرح دهید.
 • ֍ اطلاعات تماس

 • شماره همراه خود را بصورت ۰۹۱۶۵۲۴۰۴۹۶ وارد کنید.
 • شماره واتساپ خود را بصورت ۰۹۱۶۵۲۴۰۴۹۶ وارد کنید. در صورت داشتن حساب واتساپ.
 • در صورت داشتن ایمیل ، نشانی آن را وارد کنید.
 • ֍ پرداخت آنلاین هزینه

  ●●● پرداخت هزینه بصورت آنلاین و توسط درگاه های امن بانکی انجام می شود. ................................. ●●● به مبلغ نهایی ، در پرداخت آنلاین ، یک درصد (۱%) کارمزد بانکی اضافه می شود.
 • قیمت:
 • ۹ + ۴ =
  مقدار محاسبه بصورت عددی وارد شود.