انرژی کیهانی و دانشی که از آن به دست می آید

انرژی های کیهانی - اراده - عمل - دانش - دانش معنوی - سطح آگاهی الهی

انرژی کیهانی و دانشی که از آن به دست می آید

انرژی های کـیهانی

اراده – عمل – دانش

دانش معنوی

سطح آگاهی الهی

 

انرژی های کیهانی

 ۳ نوع انرژی کیهانی وجود دارد که می توان برای دریافت دانش به آن دست یافت. با توجه به اینکه کدام انرژی در دسترس قرار می گیرد ، عمق بینش معنوی موجود متغیر است.و سطح آگاهی الهی مختلفی وجود دارد. دانش معنوی ، کارما ، کارمای اجدادی و دسترسی کتابخانه آکاشا.

انرژی اراده

زمانی که فرد دانشی در مورد معنویت در سطح انرژی اراده دریافت می کند.، قادر است به دانشی در مورد بعد معنوی با دریافت ویژگی های فرم و رنگ آن دسترسی پیدا کند.

برای اینکه این مسئله را بفهمیم مثالی از یک خانم را می آوریم که به علت دلایل معنوی حمله از جانب یک جد گذشته نمی تواند باردار شود. علم پزشکی ممکن است نبود آسیب شناسی مشخصی را تشخیص دهد. گاهی اوقات یک علت معنوی در چنین موردی می تواند به صورت یک علت فیزیکی مانند بسته بودن لوله رحم یا فیبرومی در رحم ظاهر شود. معمولا در چنین مواردی علیرغم درمان موفق این علت معلوم ، مشکل ، یعنی ناتوانی در باردار شدن بر طرف نمی شود.

اما علم پزشکی نمی تواند نشانه هایی از علت مشکل را در سطح معنوی ارائه دهد. حالا بیایید تصور کنیم شخصی با حس ششم پیشرفته  که می تواند به انرژی اراده دسترسی داشته باشد مورد این زن را بررسی کند. کارما ، کارمای اجدادی و دسترسی کتابخانه آکاشا.

می تواند حمله را به صورت ابر تاریکی از انرژی ناراحت کننده ببیند که رحم (زهدان) زن را پوشانده است. بنابراین  دانش معنوی می تواند اطلاعات نزدیک تری نسبت به دلیل اصلی و واقعی ارائه دهد. هر چه میزان دانش در مورد علت مشکل عمیق تر باشد، شانس برطرف کردن مشکل بالاتر می رود.

انرژی عمل

زمانی که فرد در مورد معنویت در سطح عمل می نویسد.، قادر است علت و تاثیر آن اتفاق را درک کند.

در همان مثالی که در بالا گقته شد ، شخص با حس ششم پیشرفته که می تواند به انرژی عمل دسترسی داشته باشد قادر است تا ابر تاریکی از انرژی ناراحت کننده را که از جانب یک جد گذشته بوجود آمده است ببیند. کارما ، کارمای اجدادی و دسترسی کتابخانه آکاشا.

انرژی دانش

زمانی که فرد در سطح انرژی دانش ، به دانش معنوی دسترسی پیدا می کند می تواند علت و تاثیر اتفاقی را که در علم معنوی نهفته است را درک کند.

بگذارید در اینجا از همان مثال بالا دوباره استفاده کنیم. شخصی که با حس ششم پیشرفته قادر است به انرژی دانش دسترسی داشته باشد می تواند دلیل اینکه چرا جد گذشته به آن زن حمله می کند را بیان کند. برای مثال دلیل نهفته مشکل ممکن است حساب بده و بستان تسویه نشده بین آن زن و آن جد گذشته باشد. کارما ، کارمای اجدادی و دسترسی کتابخانه آکاشا.

زمانی که فرد در سطح انرژی دانش ، به دانش معنوی دسترسی پیدا می کند می تواند علت و تاثیر اتفاقی را که در دانش معنوی نهفته است را درک کند.

همچنین شخص با حس ششم پیشرفته می تواند جزئیاتی مانند ویژگی دقیق حساب کارمیک  karmic، زمان شروع شده ، در کدام دوره از زندگی ، چگونه می توان آن مشکل را برطرف کرد و غیره را بگوید.

چه کسی می تواند به این انرژی های کیهانی دست یابد؟

وقتی فردی از حس ششم برخوردار است ، قادر است به انرژی های کیهانی دسترسی پیدا کند. به علت تمرین معنوی  ای که در این تولد یا تولد پیشین خود انجام داده است! از این حس ششم برخوردار است.

انرژی های کیهانی در واقع بیشتر در سطوح معنوی زیر به دست می آیند.

انرژی کیهانی
سطح معنوی
انرژی اراده ۷۰-۸۰%
انرژی عمل ۸۰-۹۰%
انرژی دانش ۹۰-۹۵%

 

وقتی فردی از حس ششم برخوردار است ، قادر است به انرژی های کیهانی دسترسی پیدا کند.
نکته:
  • زمانی که سطح معنوی فرد تقریبا ۵۰% باشد دسترسی او به انرژی اراده شروع می شود.
  • فردی که به انرژی کیهانی بالاتری دسترسی دارد می تواند به انرژی پایین تری نیز دسترسی داشته باشد. برای مثال فردی که به انرژی عمل دسترسی دارد می تواند به انرژی اراده نیز دسترسی داشته باشد.
سطح آگاهی الهی مربوط به معنویت با توجه به دستیابی به انرژی های کیهانی

توانایی دسترسی داشتن به این انرژی های کیهانی در نوشتن در مورد معنویت مهم و مهم تر می شود. از آنجایی که فرد قادر است به انرژی های کیهانی بالاتر دسترسی داشته باشد می تواند به میزان بیشتری از آگاهی الهی دست یابد.

هر چه آگاهی الهی بیشتر باشد دانش کیهانی بیشتر می تواند ماورای سطح کلمه اطلاعات را منتقل کند. در نتیجه ماورای خود متنی که نوشته شده است بیشتر در خواننده تاثیر می گذارد و به او فایده می رساند. کارما ، کارمای اجدادی و دسترسی کتابخانه آکاشا.

از آنجایی که فرد قادر است به انرژی های کیهانی بالاتر دسترسی داشته باشد می تواند به میزان بیشتری از آگاهی الهی دست یابد.

نوشته های معمولی تنها می توانند اطلاعات را از طریق کلمات انتقال دهند. زمانی که کتاب ها با دسترسی داشتن به انرژی های کیهانی نوشته شوند می توانند باعث شوند تا خواننده تجربیات معنوی کسب کند. این تجربیات معنوی تجربیاتی نظیر حس معنوی و غیره هستند. این تجربیات ایمان خواننده را به معنویت بیشتر می کنند و در نتیجه به سفر معنوی او سرعت می بخشند. جدول زیر آگاهی الهی مربوط به کتابی که با دسترسی به انرژی های مختلف کیهانی نوشته شده است را توضیح می دهد. این جدول همچنین بیان می کند که کتاب در چه سطحی می تواند معنویت را به خواننده انتقال دهد.

انرژی کیهانی
آگاهی الهی
در سطحی که دانش اطلاعات را انتقال می دهد یا عمل می کند
انرژی اراده ۵% بیشتر در سطح کلمه
انرژی عمل ۳۰% در سطح کلمه و آگاهی الهی
انرژی دانش ۱۰۰% عمدتا در سطح آگاهی الهی

 

حتی اگر کسی قادر باشد به دانشی از بعد معنوی دسترسی داشته باشد ، توصیه می شود که فرد فقط زیر نظر یک راهنمای تکامل یافته معنوی یا یک قدیس آموزش ببیند. زیرا انرژی های منفی ( اشباح ، شیاطین ، ارواح پلید و غیره ) می توانند به طور نامطلوبی بر دانشی که دریافت شده است تاثیر بگذارند. و بدین وسیله از اثر معنوی آموزه ها بکاهند.

آنها معمولا این کار را با پخش انرژی ناراحت کننده بر متن دانشی که دریافت می شود انجام می دهند به طوری که برای شاگردان ناراحتی بوجود می آورد یا اینکه بخشی یا تمام اطلاعات را نادرست می دهند. کارما ، کارمای اجدادی و دسترسی کتابخانه آکاشا.

Cosmic energy and knowledge

 

انرژی کیهانیدانش کیهانیدانش معنوی
نظرات (0)
نظر دهید