حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

هدیه رایگان - سلام و درود حاملان عرش و ملائکه و فرشتگان سلام و درود (صلوات) حاملان عرش و ملائکه مقرب.یکی از دعاها و فرازهای کتاب “صحیفه سجادیه” می باشد.

هدیه ما به شما

هدیه ما به شما. این دعا و ذکر شریف.تاثیرات بسیار قوی.و تجربه شده ای.در جلب توجه و حضور فرشتگان،.ملائکه مقرب و حاملان عرش دارد.

در این دعـای شریـف، ضمن درود و سـلام بر حاملان عـرش،.نام و وظیفه هر یک برشمرده.شده است. هدیه.

جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، روح، رومان،.نکیر و منکر و … . فرشـتگان، مـلک مقـرب و فرمانبـرداران و حمـله عرش الهـی هستند. که در این دعا نام برده شده اند.و بر آنها درود فرستاده شده است.

سایت حکمت کهن. متن پی دی اف و صوت زیبای این دعـا و ذکـر شـریف را به شما هدیـه می کند.

برای مطالعه و دریافت دسـتورالعمل اختصاصی و مجرب روش ارتبـاط با فرشـتگان و جلـب توجه و حضـور ملک مـقرب ، رجـال الغیب ، ملک موکل و طلـب یـاری و حمایـت از ایشان به پیوند زیر مراجعه فرمایید.

پس از دانلود و دریافت متن و صوت، وارد لینک زیر شده و دستورالعمل ختم مجرب و اختصاصی را همراه با ذکر و دعاهای مخصوص و آموزش طریق ختم مطالعه فرمایید.

قوانین روحانی کائنات

دستورالعمل جلب توجه و حضور ملائکه مقرب و حاملان عرش و طلب یاری و حمایت

سلام و درود حمله عرش و ملائکه مقرب.

ارتباط با فرشتگان ، موکلین و ملائکه مقرب و جلب توجه و حضور آنان.
قوی ترین و موثرترین روش ارتباط ، نزدیکی ، جلب توجه و حضور حاملان عرش ، فرشتگان و ملائکه مقرب. آموزش دستورالعمل اختصاصی در سایت حکمت کهن.

دریافت هدیه رایگان وبسایت حکمت کهن به بازدیدکنندگان سایت علوم باطنی و ماوراء همراه با دستورالعمل مجرب و اختصاصی ارتباط با فرشتگان و رجال الغیب و درخواست کمک و یاری و حمایت از ایشان.

֍ هدیه وبسایت حکمت کهن

صوت و متن

درود حاملان عرش و ملائکه مقرب

֍ دستـورالعمل کـاربردی ، مـوثر ، اختـصاصی و تجربـه شده ما در سـایت آمـوزش داده شده است.
هدیه سایت حکمت کهن
« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه