حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

متافیزیک از دیدگاه پارمنیدس وافلاطون

دیدگاه پارمنیدس وافلاطون... از نظر افلاطون ،‌ فرضیه های ریاضی نخستین بخش از جهان هستی هستند که از طریق ذهن شناخته می شوند و ایده هایی که ما از اجسام داریم بخش دوم این جهان هستی را تشکیل می دهند... از نظر او،‌ شناختی که به فرضیات خلاصه شود دانش واقعی را نمی سازد بلکه برای شکل گیری دانش به اصول برتری که به ایده ها مربوط است باید رجوع کرد. ...

متافیزیک چیست؟ ۲ – مفاهیم ، تعاریف و آراء

در قرن بیستم پس از اینکه آراء اعضای حلقه وین ، همچون پتکی سخت و سنگین بر سر متافیزیک رایج فرود آمد. آن را بی‌معنی اعلام داشت، حریف دیرینه و سر سخت حلقه وین ، کارل ریموند پوپر بر آن شد تا متافیزیک را دوباره احیا نماید. در قرن بیستم ما شاهد تحدید میان علم خصوصا فیزیک و متافیزیک هستیم... هستی تنها همین نیست که با چشم سر می‌بینیم و با حواس پنجگانه خود احساس می‌کنیم. البته آنچه را هم که می‌بینیم و حس می‌کنیم در واقع همه حقیقت اشیا نیست. در ورای این عالم محسوس عالم‌هایی وجود دارد که نامرئی و نامحسوس است و می‌توان از آنها تعبیر به…

متافیزیک چیست؟ ۱ – مفاهیم ، تعاریف

در بعضی از منابع، متافیزیک نام مجموعه‌ای از مسائل عقلـی- نظـری اسـت، که بخشـی از فلسـفه‌ به اصـطلاح عـامّ را تشـکیل می‌داده است. چنان‌که امروز گاهی واژه‌ی فلسفه به آنها اختصاص داده می‌شود و یکی از اصطلاحات جدید فلسفه مساوی با متافیزیک می‌باشد، که کوشش می‌کند، تا طبیعت اساسی هر واقعیّتی، چه قابل رؤیـت و چه غیر قابل رؤیت را درک کند.

علوم باطنی و ماوراء – گروه آموزشی و پژوهشی حکمت کهن

 به آگاهی می رسانیم از بهمن ماه ۱۳۹۷ خورشیدی کانال حکمت کهن و نیز وبسایت آموزشی و پژوهشی حکمت کهن ، فعالیت خود را مجددا از سر خواهد گرفت.در بروزرسانی کانال، فعالیت ها و خدمات مجموعه حکمت کهن شامل موارد زیر خواهد بود.
« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه