حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

سرکتاب و طالع ، تعیین نام دوم و ارتعاشات اسم. وضعیت و رنگ هاله و وضعیت و تفسیر چاکراها. چاکرا. ذکر شخصی و اسم اعظم شخصی و مانترا. 

در این سایت، کلیه بررسی ها، محاسبات و … بصورت دستی و با رعایت اصول و شرایط انجام می شود. در بررسی ها و محاسبات از نرم افزارها، افزونه ها و … آنلاین با پاسخ های سریع، رندوم و از پیش آماده شده استفاده نمی شود.
سرکتاب ، طالع و زایچه
تعیین ذکر، مانترا و اسم اعظم فردی. وفق و تعویذ موکلین شخصی
تعیین نام با ارتعاشات مناسب ارتقاء جایگاه مالی، اجتماعی و ...
بررسی و تفسیر وضعیت هاله و چاکراها
سفارش دعا، طلسمات، تعویذات، اوفاق ...
سفارش ناموس کفتار - خرمهره - مهره مار اصل
عقد و بنام زدن، دعا و طلسمات ناموس کفتار، مهره مار، خرمهره

سرکتاب و طالع - ارتعاشات اسم و نام دوم

خدمات ویژه

برای استفاده از خدمات ویژه وبسایت آموزشی و تحقیقاتی حکمت کهن، با انتخاب مورد به صفحه مربوطه وارد شده و فرم اطلاعات مورد نیاز را تکمیل و ارسال کنید. سرکتاب و طالع ، تعیین نام دوم و ارتعاشات اسم. وضعیت و رنگ هاله و وضعیت و تفسیر چاکراها. چاکرا. ذکر شخصی و اسم اعظم شخصی و مانترا. 

خدمات ویژه ارائه شده عبارتند از:

 • تعیین ذکر ، مانترا و اسم اعظم شخصی (همراه با مشاوره روش ختم و موارد استفاده، تعداد و زمان ذکر و … وفق و تعویذ موکلین شخصی).
 • تعیین نام دوم و ارتعاشات اسم (تعیین نام دوم برای شما ، اسم با ارتعاشات مناسب و همسو با خواست ها ، اهداف و … شما. تعیین نام جدید همسو با انرژی های کیهانی و مناسب ارتقاء مالی، اجتماعی و …).
 • سرکتاب ، طالع و زایچه شما (همراه با اطلاعات مفید و مشاوره. در این مورد از سرکتاب، ستاره بینی، طالع بینی، فال تاروت، فال قهوه، جفر و … استفاده می شود).
 • بررسی وضعیت هاله و چاکراهای شما (بررسی رنگ و وضعیت هاله و تفسیر هاله شما و بررسی وضعیت فعالیت و تعادل چاکراها همراه با مشاوره اصلاح و بهبود هاله و فعال و متعادل کردن چاکراها).
 • سفارش دعا، طلسمات، تعویذات، حرزها و … (مشاوره و سفارش عقد و بنام زدن و دعاها و طلسمات ناموس کفتار، خرمهره، مهره مار و … انجام دعا و طلسمات، حرزها، تعویـذات و اوفاق و الـواح و … ).
 • سفارش ناموس کفتار – مهره مار – خرمهره (درخواست و سفارش تهیه مهره مار، ناموس کفتار و خرمهره اصل ).

 • whatsapp-support
 • igap
 • bale
 • gap
 • rubika
 • eitaa
 • soroosh

توصیه و تاکید می کنیم قبل از هرگونه خرید، سفارش و یا درخواست، متن کامل قوانین سایت را مطالعه فرمایید.

ذکر شخصی - اسم اعظم شخصی. هاله و چاکراها

سرکتاب و طالع و ذکر شخصی همراه با نام دوم و ارتعاشات اسم. هاله و چاکرا برای بررسی وضعیت و تفسیر. اسم اعظم شخصی و مانترا.
« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه