حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

سرکتاب و طالع ، تعیین نام دوم و ارتعاشات اسم. وضعیت و رنگ هاله و وضعیت و تفسیر چاکراها. چاکرا. ذکر شخصی و اسم اعظم شخصی و مانترا. 

در این سایت، کلیه بررسی ها، محاسبات و … بصورت دستی و با رعایت اصول و شرایط انجام می شود. در بررسی ها و محاسبات از نرم افزارها، افزونه ها و … آنلاین با پاسخ های سریع، رندوم و از پیش آماده شده استفاده نمی شود.
سرکتاب ، طالع و زایچه
تعیین ذکر، مانترا و اسم اعظم فردی. وفق و تعویذ موکلین شخصی
تعیین نام با ارتعاشات مناسب ارتقاء جایگاه مالی، اجتماعی و ...
بررسی و تفسیر وضعیت هاله و چاکراها

سرکتاب و طالع - ارتعاشات اسم و نام دوم

خدمات ویژه

برای استفاده از خدمات ویژه وبسایت آموزشی و تحقیقاتی حکمت کهن، با انتخاب مورد به صفحه مربوطه وارد شده و فرم اطلاعات مورد نیاز را تکمیل و ارسال کنید. سرکتاب و طالع ، تعیین نام دوم و ارتعاشات اسم. وضعیت و رنگ هاله و وضعیت و تفسیر چاکراها. چاکرا. ذکر شخصی و اسم اعظم شخصی و مانترا. 

خدمات ویژه ارائه شده عبارتند از:

  • تعیین ذکر ، مانترا و اسم اعظم شخصی (همراه با مشاوره روش ختم و موارد استفاده، تعداد و زمان ذکر و … وفق و تعویذ موکلین شخصی).
  • تعیین نام دوم و ارتعاشات اسم (تعیین نام دوم برای شما ، اسم با ارتعاشات مناسب و همسو با خواست ها ، اهداف و … شما. تعیین نام جدید همسو با انرژی های کیهانی و مناسب ارتقاء مالی، اجتماعی و …).
  • سرکتاب ، طالع و زایچه شما (همراه با اطلاعات مفید و مشاوره. در این مورد از سرکتاب، طالع بینی، فال تاروت، فال قهوه، جفر و … استفاده می شود).
  • بررسی وضعیت هاله و چاکراهای شما (بررسی رنگ و وضعیت هاله و تفسیر هاله شما و بررسی وضعیت فعالیت و تعادل چاکراها همراه با مشاوره اصلاح و بهبود هاله و فعال و متعادل کردن چاکراها).
برای سایر موارد و درخواست های دعا ، تعویذ و … از طریق واتساپ پشتیبانی با ما در تماس باشید.

ذکر شخصی - اسم اعظم شخصی. هاله و چاکراها

سرکتاب و طالع و ذکر شخصی همراه با نام دوم و ارتعاشات اسم. هاله و چاکرا برای بررسی وضعیت و تفسیر. اسم اعظم شخصی و مانترا.
« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه