حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

سرکتاب و طالع ، تعیین نام دوم و ارتعاش اسم. وضعیت و رنگ هاله و وضعیت و تفسیر چاکراها. چاکرا. ذکر شخصی و اسم اعظم شخصی و مانترا.

سرکتاب ، طالع و زایچه
تعیین ذکر ، مانترا و اسم اعظم شخصی
تعیین نام دوم و ارتعاشات اسم
بررسی و تفسیر وضعیت هاله و چاکراها

سرکتاب و طالع - ارتعاشات اسم و نام دوم

خدمات ویژه

برای استفاده از خدمات ویژه وبسایت آموزشی و تحقیقاتی حکمت کهن ، با انتخاب مورد به صفحه مربوطه وارد شده و فرم اطلاعات مورد نیاز را تکمیل و ارسال کنید. سرکتاب. ارتعاشات اسم. چاکرا. هاله. چاکراها. ذکر شخصی و مانترا و اسم اعظم. 

خدمات ویژه ارائه شده عبارتند از:

  • تعیین ذکر ، مانترا و اسم اعظم شخصی (همراه با مشاوره روش ختم و موارد استفاده ، تعداد و زمان ذکر و …).
  • تعیین نام دوم و ارتعاشات اسم (تعیین نام دوم برای شما ، اسم با ارتعاشات مناسب و همسو با خواست ها ، اهداف و … شما).
  • سرکتاب ، طالع و زایچه شما (همراه با اطلاعات مفید و مشاوره. در این مورد از سرکتاب ، طالع بینی ، فال تاروت ، فال قهوه ، جفر و … استفاده می شود).
  • بررسی وضعیت هاله و چاکراهای شما (بررسی رنگ و وضعیت هاله و تفسیر هاله شما و بررسی وضعیت فعالیت و تعادل چاکراها همراه با مشاوره اصلاح و بهبود هاله و فعال و متعادل کردن چاکراها).
برای سایر موارد و درخواست های دعا ، تعویذ و … از طریق واتساپ پشتیبانی با ما در تماس باشید.

ذکر شخصی - اسم اعظم شخصی. هاله و چاکراها

سرکتاب و طالع و ذکر شخصی همراه با نام دوم و ارتعاشات اسم. هاله و چاکرا برای بررسی وضعیت و تفسیر. اسم اعظم شخصی و مانترا.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه