حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

عقد و بنام زدن، دعاها، ذکرها و طلسمات

ناموس کفتار – مهره مار – خرمهره

طلسمات و تعویذات و اوفاق. ناموس کفتار، خرمهره، مهره مار
֍ درباره عقدنامه و بنام زدن و دعاها و طلسمات افسون و فعالسازی

عمـل بنام زدن و عقـد کردن و نیـز انجـام دعاهـا، طلسمـات و ذکـرهای افـسون و فـعال کـردن ناموس کفتار، مهره مار و خرمهره از نسخه کامـل و اصـلی و مجـرب، شامل خواندن متـن عقدنـامه و دعـاها و ذکرهـا و نیز نوشـتن آنـها با آداب و روش های خـاص می باشد.

خواندن عقدنامه و دعاها و دمیدن به تنهایی کافی و کامل نمی باشد. می بایست حتما عقدنامه و دعاها و طلسمات پس از خواندن، نوشته شده و همراه با ناموس کفتار، مهره مار و یا خرمهره نگهداری شوند.

روش نگهداری و نیز استفاده از آنها نیز دارای آداب و ملزوماتی می باشد.

بدون انجام عقد و بنام زدن و نیز دعاها و طلسمات افسون و فعال کردن و همراه داشتن آنها، نامـوس کفتـار (فرج کـفتار) – مـهره مـار – خرمـهره (مهـره خـر) و … هیچ اثر و کاربردی ندارند.
֍ نسخه اختصاصی، کامل و مجرب حکمت کهن شامل:

هدیه رایگان همراه سفارش عمل. ناموس کفتار، مهره مار و خرمهره. بنام زدننسخه اصل و کامل حکمت کهن شامل متن اصلی و کامل عقدنامه و بنام زدن. (ناموس کفتار – مهره مار – خرمهره) و دعاها و طلسمات زیر است:

 • عقدلسان (زبانبند قوی و موثر).
 • مهر و محبت و محبوب القلوب بودن.
 • رزق و روزی و جذب مال و ثروت.
 • کارگشایی و گشایش در امورات و مهمات.
 • جذب و جلب معشوق و همسر.
 • محافظت و حصار و حفاظ.
 • و …
֍ روش های پیشنهادی ما برای عقد و بنام زدن و افسون و فعالسازی 

ناموس کفتار – مهره مار – خرمهره

برای انجام عمل عقد و بنام زدن و دعاها و طلسمات افسون و فعال کردن ناموس کفتار، مهره مار و خرمهره و سایر مهره ها شامل: (مهره برد، مهره شانس، هبهاب، سلیمانی، گبری، عرج سواحلی بری و بحری و …) دو روش پیشنهاد می کنیم:

֍ روش اول:

کلیه مراحل عقد و بنام زدن و دعاها و طلسمات (خواندن – نوشتن – حکاکی روی فلز مخصوص) با کاملترین و صحیح ترین نسخه ها و با رعایت کلیه آداب و مراسم، ساعت و زمان مناسب، توسط ما و ارسال از طریق پست. همراه با آموزش های لازم و روش نگهداری و استفاده.

جهت سفارش انجام کامل عقد و بنام زدن و انجام دعاها و طلسمات افسون و فعال کردن …،توسط ما، از طریق شبکه های اجتماعی زیر و یا شماره همراه پشتیبانی سایت با ما تماس بگیرید.

 • whatsapp-support
 • igap
 • bale
 • gap
 • rubika
 • eitaa
 • soroosh

شماره همراه پشتیبانی:   ۰۹۳۷۱۱۵۹۲۹۷
֍ روش دوم:

در این روش شما می توانید متن اصلی و کامل عقدنامه و دعاها و طلسمات افسون و فعالسازی، همراه با آموزش روش انجام را از لینک ها و دکمه های زیر خریداری و دانلود کنید. پس از انجام کلیه مراحل و طبق آموزش های جزوات، نام کوچک و شناسنامه ای خودتان، مادرتان و پدرتان را برای ما ارسال کنید تا مرحله نهایی و تکمیلی عقد و بنام زدن و دعاها و طلسمات افسون و فعال کردن و نیز دعوت مخصوص را برایتان به رایگان انجام دهیم. (در این روش توانایی تلفظ صحیح و دقیق دعاها و … به زبان عربی و عبری مهم می باشد.)

دعا و طلسم افسون ، فعال کردن و بنام زدن فرج کفتار و خرمهره. ناموس کفتار متن عقدنامه و بنام زدن و دعای مهره مار، خرمهره. ناموس کفتار دعا و ذکر افسون انواع مهره و سنگ. هبهاب - عرج سواحل. بنام زدن
عقدنامه – دعاها و طلسمات ناموس کفتار و خرمهره عقدنامه – دعاها و طلسمات مهره مار عقدنامه – دعاها و طلسمات انواع مهره ها

 

تذکر مهم:
لطفا در صورت انتخاب روش دوم (خرید جزوه متون عقدنامه و دعاها و طلسمات افسون و فعالسازی)، حتما پس از انجام کلیه مراحل و دعاها و بنام زدن طبق آموزش های جزوه، جهت تکمیل عقد و افسون و فعال سازی و نیز انجام دعوت خاص و مشاوره روش نگهداری و استفاده، توسط ما، نام کوچک خودتان، مادرتان و پدرتان را برای ما ارسال کنید.
« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه