حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

پیشنهاد ما :  اشتراک عضویت طلایی

֍ تعداد اعضای سایت اکنون ۱,۳۳۵ نفر می باشد.

اشتراک برنزی
اشتراک نقره ای
اشتراک طلایی
اشتراک ویژه

لطفا به سطح دسترسی ها، تخفیفات و مدت اعتبار هر سطح اشتراک توجه فرمایید.

کلیه سطوح اشتراک از تخفیف در خرید فایل های فروشگاه سایت بهره مند می باشند.

اشتراک برنزی

֍ عضو برنزی طی دوره عضویت به موارد زیر دسترسی دارد.

·       کلیه مقالات و مطالب اعضای برنزی.

·       فایل های صوتی و تصویری اعضای برنزی.

·       شماره های اختصاصی ماهنامه حکمت کهن.

·       شماره های اختصاصی رادیو متافن.

·       کتاب ها و مقالات الکترونیک اختصاصی حکمت کهن.

·       اولویت و تخفیف ثبت نام دوره های آموزشی.

·       تخفیف در خرید از فروشگاه سایت.

·       مدت اعتبار اشتراک برنزی  سه ماه می باشد.

۸۵,۰۰۰ تومان
اشتراک نقره ای

֍ عضو نقره ای طی دوره عضویت به موارد زیر دسترسی دارد.

·       کلیه مقالات و مطالب اعضای برنزی و نقره ای.

·       فایل های صوتی و تصویری اعضای برنزی و نقره ای.

·       شماره های اختصاصی ماهنامه حکمت کهن.

·       شماره های اختصاصی رادیو متافن.

·       کتاب ها و مقالات الکترونیک اختصاصی حکمت کهن.

·       اولویت و تخفیف ثبت نام دوره های آموزشی.

·       تخفیف در خرید از فروشگاه سایت.

·       مدت اعتبار اشتراک نقره ای پنج ماه می باشد.

۱۵۵,۰۰۰ تومان
اشتراک طلایی

֍ عضو طلایی طی دوره عضویت به موارد زیر دسترسی دارد.

·       کلیه مقالات و مطالب اعضای برنزی، نقره ای و طلایی.

·       فایل های صوتی و تصویری اعضای برنزی، نقره ای و طلایی.

·       تمرینات و تکنیک های عملی و کاربردی اعضای طلایی.

·       شماره های اختصاصی ماهنامه حکمت کهن.

·       شماره های اختصاصی رادیو متافن.

·       کتاب ها و مقالات الکترونیک اختصاصی حکمت کهن.

·       اولویت و تخفیف ثبت نام دوره های آموزشی.

·       تخفیف در خرید از فروشگاه سایت.

·       مدت اعتبار اشتراک طلایی هفت ماه می باشد.

۲۲۰,۰۰۰ تومان
اشتراک ویژه

֍ عضو ویژه طی دوره عضویت به کلیه بخش ها و محتوای سایت دسترسی دارد.

·       شرکت رایگان در اردوی آموزشی سالانه. (طبق نظر استاد).

·       دسترسی کامل به همه تمرین ها، تکنیک ها، مقالات، فایل های صوتی و تصویری، کتاب ها و مقالات اختصاصی حکمت کهن، همه شماره های عمومی و اختصاصی ماهنامه  الکترونیک حکمت کهن و کلیه فایل های عمومی و اختصاصی رادیو متافن، کتابخانه اختصاصی حکمت کهن.

·       دسترسی و تماس مستقیم با مدیریت وبسایت و اساتید.

·       دسترسی به مشاوره های تخصصی.

·       تخفیف شرکت در سایر دوره های آموزشی.

·     تخفیف در خرید از فروشگاه سایت.

·       دسترسی نامحدود به کلیه محتوای وبسایت.

·       مدت اعتبار اشتراک ویژه یک سال می باشد.

۳۰۰,۰۰۰ تومان
« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه