انرژی کیهانی

انرژی كيهانی - امواج كيهانی - انرژی - اهرام

انرژی کیهانی

انرژی کیهانی – کائنات – انرژی اهرام

انرژی کیهانی ماده ای است.که با چشم دیده نمی شود.ولی در تمامی خلقت وجود دارد.و تمام نقاط و زوایای عالم ماده و حیات را در بر می گیرد. هر ذره ای که درونش را بشکافیم.، تحرکی در آن می بینیم.، که موجب به حرکت در آوردن ذرات درون آن شده است.و این چیزی نیست جز انرژی کیهانی. کائنات. انرژی اهرام. قدرت مغناطیس.

انرژی های موجود در خلقت را با کمی دقت و صرف وقت و مطالعه کتب علمی و.… می توان شناخت. آن ها را احساس کرد. به شکل های گوناگون مورد استفاده قرار داد. به فرض اگر هرمی را در هر نقطه از کره زمین با ابعاد کاملاً مساوی بسازیم.، یا در بنایی هرمی شکل زندگی کنیم.، متوجه می شویم.، که در آن جا یک نوع انرژی و نیروی خاصی در جریان است.که موجب تسکین برخی از ناراحتی های جسمی و روحی و حتی التیام یافتن.سریع برخی از زخم های بدن می شود. انرژی کیهانی.

هرم و انرژی

کسانی که در ساختمان های هرمی شکل زندگی می کنند ، به ویژه اشخاص مسن اغلب در حالت روحی بسیار شاد ادامه حیات می دهند و از نیرویی بیش از سن خویش برخوردار می شوند. برخی از افراد که در چنین مکان هایی اقامت کرده اند بیش از دیگران فعالیت های فکری و عقلی و نوآوری هایی داشته و بعضاً توانسته اند به چیزهای مهمی دست یابند. قدرت مغناطیس.

زمانی که دانشمندان علت بروز چنین حالت هایی را بررسی می کنند.به این نتیجه می رسند.، که ساختمان های هرمی شکل یا کروی.، به علت انکسار امواج کیهانی ، محیطی و.… تحت تاثیر انرژی های بیش تری نسبت به ساختمان های مکعبی شکل یا فضای آزاد ، قرار داشته.و کسانیکه در چنین ساختمان هایی زندگی می کنند .به دگرگونی های مثبت و سازنده جسمی.، روحی ، عقلی و … نایل می آیند.

با توجه به مطالب بالا درمی یابیم که:

انرژی های مختلفی در تمام نقاط وجود دارند ولی به علت عدم شناخت و آگاهی ، کم تر کسی قادر است ، از این انرژی های آزاد کیهانی موجود درمحیط بهرمند شود.

درباره وجود انرژی باید بگوییم ، کل خلقت از انرژی تشکیل شده است و ذات پرودگار که گرداننده تمام خلقت و کائنات است، به یقین از قدرتی به مراتب بالاتر از انرژی خلقت مادی برخوردار بوده ، قادر است ، تمام انرژی موجود در خلقت را کنترل و اداره کند.

انسان ، کائنات و انرژی

انسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات قادر است ، از تمام انرژی های موجود درجهان بهرمند گردد. آنچه مسلم است ، نسل بشر در اصل یک نوع انرژی “پتانسیل” و “سینتیک”  Sinetic  را در خود ذخیره داشته و در محیطی پر از انرژی های کیهانی زندگی می کند. در این فضا هر موجود یا شی میتواند بر دیگر موجودات تاثیر بگذارد.

علم فیزیک تا کنون توانسته است به وجود برخی از خواص نیرو های جاذبه و وجود قدرت مغناطیس پی ببرد ، ولی از چگونگی تأثیرگذاری آنها بر سایر عناصر و موجودات محیط ، اطلاع کافی و جامعی بدست نیاورده است. انرژی کیهانی. 

آن چه در این زمینه ها تا به امروز در کتاب ها بیان شده است ، اغلب به صورت تجربی ، حدس و گمان و خارج از مکانیزم های علمی است، در نتیجه از نیروهای فکر ، تله پاتی و القائات ذهن و… اطلاع کافی ندارد. در عین حال یقین دارد که چنین نیروهایی وجود داشته و در صورت اشراف به آن می تواند ، موجب بروز تغییرات و دگرگونی هایی بشود. کائنات. انرژی اهرام.

امواج و انرژی ها

امروزه محققان و دانشمندان ، دستگاه های بسیاری را ساخته اند ، که هر یک از آن ها قادر است ، امواج و انرژی های خاصی راکه در پیرامون انسان وجود دارند به وضوح نشان دهند. قدرت مغناطیس.

برای مثال دستگاه “سایکومتری” (psycometry) برای اندازه گیری توانایی های افکار.و قدرت های روحی افراد به کار می رود. هم چنین می توان.نیروهای موجود در ذهن و امواج اطراف را اندازه گیری کرد.و به چگونگی حالتهای روحی و روانی و عقلی افراد پی برد.

همچنین دستگاه “داوزینگ” dovsing قادر است.، با امواجی که از خود می فرستد.، زیر زمین را شناسایی کرده.پی به مواد معدنی موجود در زیر زمین برده.بدون هیچ گونه حفاری وضعیت آنها را بررسی کند.و … این دستگاه ها و دهها وسیله دیگری که تاکنون درست شده اند توانسته اند.مقدار ، فاصله و حجم امواج را برای ما مشخص کنند و نه چیز دیگر.

نیروی سایکوکینه زیس

از جمله نیروهایی که در اطراف انسان وجود داشته.، و کمتر کسی می تواند.، پی به وجود آن ببرد.، نیروی “سایکوکینه زیس” یاpsychokinesis  است. این نیرو در بسیاری از افراد وجود دارد.ولی تنها عده کمی توانسته اند.به آن تسلط یافته ، اشیایی را بدون دخالت دست و حتی از راه دور به حرکت در آورند.

البته این حقیقت را باید بپذیریم.که علم انسان از نظر شناخت امواج محیط و امواج فیزیکی که تاکنون در جهان وجود دارند.، هنوز در ابتدای راه است.، ولی به مرور زمان و با پیشرفت علم ، بشر به جایی خواهد رسید.که بتواند انرژی های بسیاری را پیرامون خویش اندازه گیری و شناسایی کرده.، آنها را به کار گیرد. انرژی کیهانی.

امواج و انرژی ها در بناهای کروی و هرمی

مهندسان ساختمان در زمینه چگونگی و ساخت بناهایی که می سازند.، بررسی های بسیاری کرده اند.و در نهایت به این حقیقت رسیده اند.، که اکثر بناهای کروی و هرمی شکل آسایش بیش تری را به ساکنان آن می دهند. البته این مسئله به آن معنی نیست.که امواج داخل ساختمان با امواج بناهای هم جوار خود تفاوت دارند.، بلکه حالت برخورد و انعکاس امواج در آن موجب به وجود آوردن.آرامش و آسایش افراد داخل آن بناها می شوند. کائنات. انرژی اهرام.

از نظر بنیادی هیچ تفاوتی بین انرژیهای موجود در بناها نیست. ولی باید به یک اصل کلی نیز توجه داشت.و آن این که انرژی های غیرعادی و ناشناخته.، تنها در اطراف و داخل ساختمان ها وجود ندارند.، بلکه این نیروها به طور یقین از قسمت های مختلف کیهانی به سطح زمین آمده.، درتمام نقاط پخش می گردند.و برخی می توانند از آنها بهره مند گشته.امواج فوق را بکار گیرند. باید دانست که علم در اوایل قرن بیست و یکم به مرحله خوبی از رشد و شکوفای رسیده.و در این خصوص اطلاعات مناسبی را به دست آورد. انرژی کیهانی. 

 

 

امواجانرژیانرژی اهرامانرژی پتانسیلانرژی کیهانیسایکومتریعلوم باطنیعلوم غریبهقدرت مغناطیسکاِئناتمتافیزیکنیروی سایکوکینه زیس
نظرات (0)
نظر دهید