درباره ما

֍ اهداف و برنامه ها

مجموعه حکمت کهن چند هدف را دنبال میکند.

  • تبییـن و شناسـاندن و ارائه علوم باطنی و غریبه در جایگاه حقیقی آن.
  • آموزش عملی، نظری و کاربردی علوم باطنی و غریبه به مشتاقان و جویندگان واقعی.
  • تحقیق و پژوهش در علوم باطنی، متافیزیک و علوم پنجگانه غریبه.
  • کمـک و یـاری بـه افراد در مـوفقیت، تـوسعه فردی و رسـیدن به خـواسته ها و آرزوهـا.
  • کمک و یاری به نیازمندان و ارائه خدمات ویژه به همگان.

کد شامد: ۱-۱-۸۷۶۲۴۱-۶۵-۰-۱

   ” پروردگارا ! شفا و آرامش بندگانت را در کلام و دست های من قرار ده.”     – آمین       

پروردگار جهانیان، عالم هستی و کائنات را بر پایه نظم و دانشی شگرف و عالی بنیان نهاده است. ورای دانش بشری و قواعد علوم تجربی، اصول و قوانینی خفیه و غریب و رمزآلود بر آفرینش سراسر اسرار حاکم است. علوم باطنی به گونه ای معنوی و ژرف به شناخت، شناساندن و تبیین اصول و قوانین خفیه الهی می پردازد. درباره حکمت کهن. علوم باطنی، متافیزیک.

اصـول و قـوانینی الهـی و حـاکم بر سراسر هستی و کائنات، ورای عـلوم تجربی و معرفت مادی بشر که میشود.تا که طی طریق آن، نزدیکی و اتصال به پروردگار، اتحاد و یکی شدن با کـائنات، قـرار گرفتـن در موفعیت طرح الهی، پیوستگی در زنجیره عشق الهی، موفقیت، خوشبختی، بزرگی.و شرافت، معنویت، کمال و رستگاری انسان را باعث شود. متافیزیک.

حکـمت کـهن

حکمـت کهـن، ثمره بیش از ۲۲ سال یادگیری و شاگردی.، آموزش، پژوهش و تحقیق، تجربه، مراقبه، تمرین و ممارست و کار عملی در طریق خودشناسی، خداشناسی، شناخت عالم هستی و کائنات و معرفت به علوم غریبه و خفیه و رموز عالم هستی است.

حکمـت کـهن، روزن و دریچه ای از دانسته ها و تجربیات شخصی است.به اصول و قوانین اسرارآمیز، خفیه و زاینده الهی که در سراسر عالم هستی و کائنات جاری و حاکم بر آفرینش هستند. حکمت کهن سفری است.به درون. سفری است.منحصر به فرد که دانشی رازآلود و حقیقی، معنویت و معرفتی ژرف و الهی و برکت و فراوانی به شما خواهد بخشید.و زندگی شما را تغییر خواهد داد. متافیزیک.

اهداف و برنامه ها

مجموعه حکمت کهن چند هدف را دنبال میکند.

۱-    تـبیین و شناساندن و ارائه علـوم باطـنی و غـریبه در جـایگاه حقیقی آن.

۲-    آموزش عملی، نظری و کاربردی علوم باطنی و غریبه به مشتاقان و جویندگان واقعی.

۳-    تحقیق و پژوهش در علوم باطنی، متافیزیک و علوم پنجگانه غریبه.

۴-    کمک و یاری به افراد در موفقیت، توسعـه فردی و رسیدن به خـواسته ها و آرزوها.

۵-    کمک و یاری به نیازمندان و ارائه خدمات ویژه به همگان.

دعا و خواست ما از پروردگار بزرگ همواره این است که: ” پروردگارا ! شفا و آرامش بندگانت را در کلام و دست های من قرار ده.”     

تبیـین و شـناساندن و ارائـه علـوم بـاطنی و غـریبه در جایـگاه حقیـقی آن.

خوشبختانه در دنیای امروز و در جامعه ما مردم و بویژه جوانان، توجه خاصی به علوم باطنی و روحی دارند. این توجه و جویندگی و کنکاش در ماوراء الطبیعه و علوم غریبه و باطنی خود بخشی از برنامه و مسیر تعادل و تکامل در هستی و کائنات است. متافیزیک.

و اما متاسفانه از دیگر سو در جامعه ما چند سالی است که علوم باطنی و غریبه به صنعت و تجارتی با گردش مالی میلیاردی تبدیل شده است. افرادی سودجو و عمدتا ناتوان ، دروغگو و شیاد که هیچ آشنایی و توانایی در علوم غریبه و باطنی ندارند، از طریق هزاران سایت و کانال تلگرام و پیج اینستاگرام به فروش انواع CD و DVD، کتاب، فیلم، سخنرانی، اشیاء و وسایل، سنگ و لوح و دعا و طلسم حک و ضرب ماشینی و کارگاهی می پردازند. اینان علوم غریبه و باطنی را صرفا تجارت و کسب و کار الکترونیکی میدانند.

برای عضو گیری و افزایش اعضا و مشتریان صدها عنوان کتاب های خطی را برای دانلود در اختیار عموم میگذارند. بدون توجه به اینکه:

اولا استفاده از این کتاب ها و نسخ طلسم و دعا، بدون داشتن اذن و آگاهی و گذراندن مراحل و رعایت اصول و مراسم و … در بهترین حالت بی نتیجه است و در موارد فراوان باعث فعالسازی انرژی ها و قدرت های منفی و هلاک کننده است. از این رو باعث بی ایمانی و ناباوری گروهی و نابودی و بهم ریختگی و درد و رنج گروهی بسیار از مردم میشوند. درباره حکمت کهن.

دوم اینکه برخی از این کتاب های خطی، جعلی و مطالب آنها بی ارزش است و آن بخش از کتب خطی که اصل بوده و یا متعلق به اساتید بزرگ هستند، در آنها اسرار و رموز و قواعد بگونه ای پوشیده و سری بیان شده اند و ظاهر محتوای آنها موید حصول به این علوم و اسرار و رموز آن نمیباشد. متافیزیک.

برخی نیز در جهت کسب درآمد بیشتر، انواع مطالب و روش ها و دستورات و نسخ ناقص، نامطمئن، بی ربط، جعلی و … را از خود و یا به نقل قول از دیگری به خورد مشتاقان و جویندگان می دهند.

مطالب و روش هایی که هرگز درباره اصالت و حقیقت آنها هیچ مطالعه و پژوهشی صورت نگرفته.

برای نمونه، تهیه انواع مراقبه های ثروت و جذب عشق و تناسب اندام و … که صرفا بر اساس کشش فروش در بازار و علاقه خریداران، بصورت جعلی و ناقص، بی پایه و بدون نتیجه موثر و مشخص، تهیه شده و در قالب انواع چله و دوره بفروش میرسند. البته این فایل ها و مطالب در نتیجه اثرات ذهنی بطور موقت و لحظه ای باعث خوشنودی و باور افراد و خوشایند آنان است اما فقط به مانند مواد مخدر و افیون اثرات موقت خوشایند دارند. درباره حکمت کهن.

روزانه صدها کانال تلگرام و پیج اینستاگرام با ارسال صدها پست از اینگونه مطالب و همچنین فروش تبلیغات و …. میلیاردها درآمد دارند. برخی از آنان بصورت ۲۴ ساعته مشغول ارسال پست و فایل و تبلیغ هستند.

افراد پس از یادگیری مطالبی ناقص و جعلی در خصوص راز قانون جاذبه، شروع به فروش آموزش و فایل های خودساخته و نامعتبر به دیگران میکنند و کسب درآمد خوبی هم دارند. واقعا چرا اینان خود از قانون جذب، کسب ثروت نمیکنند؟!

اسرار هرگز فاش نخواهند شد.

همگان به این واقعیت توجه داشته باشند که هرگز اسرار و رموز حقیقی این علوم در اینترنت وجود نداشته و فاش نخواهد شد. آنانی که بر اسرار و رموز و خفیات آگاهند، آن اسرار را نمی فروشند و جز در اختیار برخی شاگردان محرم و اهل راز قرار نخواهند داد.

سـر و سـامان یافتـن ایـن وضعیت و وجـود یک منبع قابـل اطمینان در آموزش و پژوهش در علوم باطنـی و غـریبه از اهـداف مجموعـه حکمـت کهـن است.

آموزش عملی، نظری و کاربردی علوم باطنی و غریبه به مشتاقان و جویندگان واقعی.

در مجموعه حکمت کهن آموزش بصورت دوره های کلاسیک می باشد. دوره های آموزشی بصورت کل و یکپارچه در زمینه کلیه علوم خفیه و غریبه پنجگانه و اجزا و زیر بخش های آن از ابتدایی و مقدمات تا پیشرفته و تخصصی در بخش های نظری و عملی و کاربردی است.

آمـوزش و پیشرفت یکایک افـراد تـا حصـول به نتـایج تعیین و اعـلام شـده برای هـر دوره، بطور دقیق و مستمر پیگیری می شود.

توسعه شخصی و توانایی عملی و فعال شدن توانایی ها و قدرت های درونی و خدادادی افراد، در دوره های آموزشی ما دارای اهمیت فراوان و اصل است.

کسانی که با موفقیت دوره ها را به پایان می رسانند و همچنین هر فرد توانمند و مشتاق می توانند در دوره های آموزشی و در پژوهش و تحقیق در علوم غریبه و باطنی با مجموعه حکمت کهن همکاری کنند و بخشی از جامعه ما باشند. درباره حکمت کهن.

تحقیق و پژوهش در علوم باطنی، متافیزیک و علوم پنجگانه غریبه.

یکی از اهداف این مجموعه پژوهش و تحقیق در زمینه های مختلف نظری، عملی و کاربردی در بخش ها و شاخه ها و موضوعات گوناگون علوم غریبه، باطنی و ماوراء طبیعه است.

از پروژه های تحقیقی و پژوهشی در دست انجام این مجموعه میتوان به پروژه استفاده کاربردی از اهرام در درمان بیماری های جسمی و روحی و دریافت و تعادل سطوح انرژی و … و یا پروژه استفاده کاربردی از عدد فی “نسبت طلایی یا دنباله عددی فیونانچی” در موضوعات و موارد خاص و همچنین پروژه های تحقیقاتی …. نام برد.

کمـک و یـاری به افـراد در موفقـیت، تـوسعه فـردی و رسیـدن به خواستـه ها و آرزوها.

علاوه بر ارائه آمـوزش ها، مـشاوره و راهنمایـی و خدماتـی که در سایت یا مجـموعه حکمت کهـن عـرضه شده و یا به مرور خواهد شد، هدف از دوره های آموزشی و اجرای پروژه های پژوهشی، آموزش افراد مدد رسان و یاری دهنده به انسان ها و مشاوره و کمک به افراد در توسعه فـردی، بهبود سطح مادی و معنوی زندگی، درمان دردهای روح و جسم و جان، رسیدن به خواسته ها و آرزوها و توسعه و گسترش معنویت است. 

کمک و یاری به نیازمندان و ارائه خدمات ویژه به همگان.

در مجموعه حکمت کهن هر درآمد یا عایدی مجموعه، بر اساس قوانین و مقررات سایت حکمت کهن طبق روال ۲۲ سال گذشته بین افراد و خانواده های نیازمند توزیع می شود.

همچنین مجموعه ای از امکانات و خدمات در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. از جمله مشاوره ها، تعیین طبع و مزاج، تعیین طالع و زایچه، تعیین ذکر شخصی و اسم اعظم ویژه هر فرد، تعیین نام دوم بر پایه طالع و زایچه و کدهای کیهانی خاص هر فرد و … درباره حکمت کهن.

مجموعه حکمت کهن از سال ۱۳۸۶ با وبلاگ های “خط سوم”، “کرانه”، “طریق نور” و … فعالیت خود را آغاز کرد. این گروه تحقیقاتی و آموزشی در سال ۱۳۹۳ با راه اندازی وبسایت آموزشی و تحقیقاتی حکمت کهن، فعالیت خود را ادامه داد.

این گروه آموزشی و پژوهشی در زمینه آموزش و تحقیقات علوم باطنی و ماوراء، علوم غریبه و خفیه، فراروانشناسی، روانشناسی موفقیت و توسعه فردی، قانون جذب، طب مکمل و سنتی و … ، ارائه خدمات ویژه، تهیه و تولید کتاب ها، جزوه ها، ابزار اجرای تمرینات و تکنیک ها و … فعالیت دارد.

سایت، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی متعلق به گروه حکمت کهن:

֍ وب سایت رسمی:

وبسایت آموزشی و تحقیقاتی حکمت کهن

֍ وبلاگ ها:

وبلاگ حکمت کهن (علوم باطنی و ماوراء)

وبلاگ فراروان (فراروانشناسی)

وبلاگ ققنوس (زایش دوباره)

وبلاگ حکمت اعداد

وبلاگ حکمت شفا

֍ شبکه های اجتماعی

کانال تلگرام حکمت کهن

صفحه اینستاگرام حکمت کهن

کانال آپارات حکمت کهن

برگه فیسبوک حکمت کهن

پینترست

لینکدین

֍ راه های ارتباطی و تماس با حکمت کهن:

فرم تماس با ما

واتساپ پشتیبانی

سروش (پشتیبانی)

ایمیل (پست الکترونیک) 

مدیر وبسایت آموزشی و تحقیقاتی حکمت کهن: واحد (هرمس)

وب سایت  وبلاگ  فراروان حکمت اعداد ققنوس حکمت شفا