مرور نویسنده

واحد

هرمس ، واحد - 24 سال آموزش و تحقیقات در زمینه علوم باطنی و ماوراء ، علوم غریبه ، فراروانشناسی ، موفقیت و توسعه فردی ، قانون جذب ، طب مکمل و جایگزین ، علم الاعداد. " پروردگارا! شفا و آرامش بندگانت را در کلام و دستهای من قرار ده " آمین.