مرور دسته ها

علوم غریبه و باطنی

متافیزیک ، علوم باطنی و ماوراء ، علوم خفیه و غریبه ، فراروانشناسی، علم الاعداد، نجوم احکامی، تسخیرات و طلسمات