قانون کارما یا بومرنگ ۲ – بهبود کارما و قطع چرخه کارمایی

قانون کارما یا بومرنگ - بودا و هندو - گاست - بهبود کارما - تمرین ها - تناسخ و کرمه

قانون کارما یا بومرنگ 

قسمت دوم

بهبود کارما و قطع چرخه کارمایی

گاست، واحد اندازه گـیری

سرنـوشت و قـانون بـده و بـستان
قـانـون کَرْمَهْ (کارمــا) در دین بودایی

 

بومرنگ

بومرنگ همان وسیله بازی است که به هوا پرتش می کنند، به پرواز در می آید، می چرخد و بعد دوباره به طرف پرتاب کننده بر می گردد! همه اعمال و افکار ما، مثل بومرنگ هستند! بودا و تناسخ. قطع چرخه کارمایی. دارما و گاست. بهبود کارما. انتقال ارواح.

بومرنگ های اعمال وارد چرخه زندگی می شوند و بعد دوباره به ما بر می گردند، زیرا انرژی از بین نمی رود، بلکه تغییر شکل می دهد.

کارما یعنی هر چه بکاریم، همان را برداشت می کنیم! اگر از وجود شما عشق بیرون فرستاده شود، عشق دریافت می کنید. اگر نفرت بورزید، به شما نفرت می ورزند. اگه دروغ بگویید، به شما دروغ گفته می شود. پس این جمله را به عنوان قانــون کارمـا به یاد بسپارید:

هر عملی (گفتار، پندار، کردار) که از ما سر می زند، همان انرژی ای را که هم نوع خودش است دریافت می کند و چندین برابر، به ما بر می گردد. انتقال ارواح.

زندگی، بازی بومرنگها است

قانون کارمــا می‏گوید: هر عملی واکنشی داشته و همچنین هر واکنشی خود واکنش دیگری به دنبال دارد و این چرخه همیشه تکرار خواهد شد. قانون کارما میگوید شما در هر حال و روزی که باشید، در آسمانها یا در داخل زمین، پشت محکمترین قفل ها و یا بر تخت سلطنت، کارمای اعمال شما دیر یا زود، به شما بازمیگردد.

هر چه کنی به خود کنی / گر همه نیک و بد کنی.
از هر دست بدهی، از همان دست می‏گیری.

به طور خلاصه این قانون می گوید :

هر نیتی که میکنید و یا عملی که انجام می دهید دست به دست چرخیده و همانند آن به خودمان باز می‏گردد. بودا و تناسخ. قطع چرخه کارمایی. بهبود کارما.

کارما به معنای «تاوان» است. بدین معنا که نتیجه ی اعمال نیک و بد فرد در زندگی کنونی و یا زندگی های بعدی وی تاثیر خواهد گذاشت. (تعریف غیر ادیان الهی) کارما از اعتقادات ادیان هند و بودا و ادیان آسیای جنوب شرقی است.

 

 ادامه مطلب ...

این مقاله ویژه اعضای سایت می باشد. بخش هایی از آن پنهان است.

برای باز کردن قفل محتوا و مشاهده متن کامل، وارد شوید.

عمل ما دقیقا مانند یک بومرنگ عمل کرده و به سوی خودمان با شدتی بیشتر بازمی‏گردد. با این اوصاف این جمله که می‏گوییم “زندگـی بـازی بومـرنگهاسـت”، کمی روشنتر می‏شود و باید توجه داشته باشیم که بومرنگ خود را به هر طرف پرتاب کنیم باز هم به سمت خودمان باز میگردد.

گاست

 ادامه مطلب ...

این مقاله ویژه اعضای سایت می باشد. بخش هایی از آن پنهان است.

برای باز کردن قفل محتوا و مشاهده متن کامل، وارد شوید.

و هر چیزی که دریافت می کنیم، چیزیی است که در جای دیگر به دیگری می دهیم یا قبلا داده ایم.

اگه احساس میکنید کسی که دوستش دارید به شما بی محبت است، در زندگیتان جستجو کنید. ببینید کجا محبتتان را از کسی که دوستتان داشته دریغ کرده اید!

اگه دوستتان به شما دروغ می گوید، فکر کنید ببینید کجا به کسی دروغ گفته اید یا می گویید؟ انتقال ارواح.

اگه خوشحال نیستین، برای خوشحال شدن باید دیگران را خوشحال کنید! اگر دلتان می خواهد به شما کمک کنند باید به کسانی که می توانید کمک کنید!

اگه مردم درباره شما نادرست قضاوت می کنند، ببینید کجا درباره دیگران بد قضاوت کرده اید! هر چیزی بکارید همان را برداشت می کنید.

فقط آنچه را که می خواهید برداشت کنید، بکارید!
سرنوشت و قانون بده و بستان

بسیاری از اتفاقات در زندگی ما با شروع تولد ما در خانواده ای که در آن بدنیا می آییم و زندگی میکنیم، شروع میشود. فردی در خانواده ای متولد میشود که شرایط مساعدی حاکم بر سرنوشت اوست و با هر کدام از اعضای خانواده حساب بده و بستان قابل توجه دارد .

با توجه به قانون کارما، هر عمل مثبتی تولید “مثبت ” و هر عمل منفی تولید “منفی ” یا گناه می کند. متعاقبا” هر فرد نتایج حاصل از اعمال خود را بدست میاورد. هر زمان که کار خیری برای دیگری انجام دهد، نتیجه اش به صورت عکس العمل مثبت برای فرد برمیگردد. ( به شکل شادی و خوشنودی )، و این جدا از” سپاسگزاری” از شخص است!

هر زمان فرد آسیبی وارد کند، نتیجه اش به صورت عکس العمل منفی برای او برمی گردد ( به شکل غم و اندوه ). این نمیتواند با “عذرخواهی” ساده حل شود.

قانون کارما خطا ناپذیر است. این چیزی شبیه قانون سوم حرکت نیوتون است، که می گوید:

” برای هر کنش یک واکنش برابر و مخالف وجود دارد.”
قانون کنش و واکنش
علت و معلول

ما در طول زندگی یا حساب قدیمی خود را تسویه می کنیم و یا حساب جدیدی را به وجود می آوریم. اگر حسابی نتواند در این زندگی تسویه بشود به نسل بعدی منتقل می شود. ما آگاهانه از حساب های بده و بستان بوجود آمده نسل های قبلی آگاه نیستیم.

چگونه کارما را بهبود بخشیم؟

 ادامه مطلب ...

این مقاله ویژه اعضای سایت می باشد. بخش هایی از آن پنهان است.

برای باز کردن قفل محتوا و مشاهده متن کامل، وارد شوید.

قـانـون کَرْمَهْ (کارمـا) در دین بودایی

قانون “کرمه” در آیین هندو است و به شاخه های آن، یعنی آیین بودا و جَیْن نیز سرایت کرده است. انتقال ارواح.

 ادامه مطلب ...

این مقاله ویژه اعضای سایت می باشد. بخش هایی از آن پنهان است.

برای باز کردن قفل محتوا و مشاهده متن کامل، وارد شوید.

تناسـخ و کرمـه

این دو قانون (تناسخ و کرمه) در تعالیم بودا پذیرفته شده، با این تفاوت که در آیین بودا نسبت به قانون کرمه تا حدی انعطاف حاصل شده است. طبق این عقیده آدمی از هر طبقه و صنف که باشد می تواند در قلب خود چنان دگرگونی و تبدیلی به وجود آورد که از نتایج و عواقب گناهان عمرهای گذشته خود نجات پیدا کند.

قـانون کـرمه در نفـس هـر آدمـی کـه بـر مشتهیات و امـیال خود کاملاً چیرگی یافـته و بـه مرتبـه اشراق رسیده باشد، اثـری نخـواهد داشت. بهبود کارما. انتقال ارواح.

وی با وصول به این مرتبه فعالیت، کرمـه را باطل و بی اثر می کند. دیـگر احتیاجـی به تـولد دیگـر بـار و آمـدن در جهان ندارد. زیرا تجدید حیات و تولد دوباره مخصوص کسانی است که از حُبّ وجود و تمنای بقا هنوز پاک نشده و محتاج به تصفیه و تزکیه نفس می باشند. بودا و تناسخ. قطع چرخه کارمایی. انتقال ارواح.

 

کانال تلگرام حکمت کهن

 

بوداچرخه کارماییدارماعلوم باطنیقانون بومرنگقانون کارماقوانین کائناتکارماهندو
نظرات (0)
نظر دهید