علم الاسماء ۱ – تاثیر نام بر شخصیت و سرنوشت انسان

علم الاسماء و نام شناسی - تاثیر بر شخصیت و سرنوشت انسان - ارتعاش نام و فرکانس های انرژی

علم الاسماء

علم اسامی و نام شناسی

قسمت اول

تاثـیر نـام بـر شخصـیت و سرنـوشت انسـان

ارتعاشات حروف، نامها و فرکانس های انرژی
NAMEOLOGY

 

ابجد، اعداد و حروف

براستی دلیل وجود حروف ابجد چیست؟ چرا هر حرفی عددی دارد؟ ابـجدی کـه تمام اقـوام و مـلل مختـلف از آن استفاده می‌کنند،.حتـی چیـن بـا نزدیـک بـه ۳۰۰۰ حـروف الفبـا، ۲۸ عدد بیـن ایـن حـروف تقسیـم شـده است. ۲۸ عـددی که جداول ابجـد صغیر و کبیر نیز مشتمل بر آن است. علم الاسماء و تغییر نام و کد کیهانی. شانس و سرنوشت. طالع بینی.

نظام آفرینش در نهایت دقت و عظمت برنامه‌ریزی و کدبندی شده است.کائنات انرژی‌های رها شده از اصوات را بر اساس کد آنها شناخته و برنامه خاص آن را به سمت ما هدایت می‌کند. تمام نظام آفرینش بر پایه حساب، محاسبات دقیق و اعداد است. خداوند نظام هستی را بر پایه اعداد بنا نهاد (یا من احصی کل شیء عدداً)، و به گفته کپلر: «خداوند جهان را به زبان اعداد خلق کرده است.»

جـدول حـروف ابـجـد

جدول حروف ابجد برای نخستین بار بیش از ۶۰۰۰ سال قبل، استفاده شده است. سیستمی که در آن هر حرفی با یک عدد مرتبط می‌گردد و حروف کدبندی می‌شوند. این سیستم بمرور زمان همراه با پیشرفت بشر کامل‌تر شد و در زمان ظهور اسلام و پیشرفت علوم بدست فرزانگان اسلام بویژه دانشمندان ایرانی خصوصاً جناب شیخ بهایی و میرداماد به اوج خود رسید. کشفیات خاصی در این زمینه به عمل آمد و عرصه برای پیدایش علومی چون جفر، علم اعداد، علم حروف و … کاملاً مهیا شد.

لازم به ذکر است در علوم غریبه مثل جفر، رمل و زیج نشستن برای خواندن سرنوشت و سعد و نحس طالع، که اغلب بر اساس حساب ابجد است ملاک اسم کوچک و نیز اسم مادر است. علم الاسماء و تغییر نام و کد کیهانی.

علـم اسامی یا علم الاسماء چیست؟

عـلم الاسماء یا علم اسامی یا همان علم نام شناسی (NAMEOLOGY) برمبنای عدد نام شخص و مادر افراد را به چهار دسته اصلی و یا به عبارتی ۱۲ دسته فرعی تقسیم میکند. قوانین علم اسامی حاکی از این است که نام هر شخص تاثیر مستقیم بر شکل گیری شخصیت و سرنوشت وی دارد و نوع زندگی شخص را تعیین میکند.

علم اسامی در حوزه‌های مختلف مرتبط با نام‌ها کاربرد دارد. علم اسامی از تاثیر اسم شخص در شکل گیری شخصیت و سرنوشت او می‌گوید. این علم در رابطه با ازدواج به تاثیر نام زن و شوهر در خوشبخت شدن و تفاهم داشتن در زندگی مشترک اشاره می‌کند. کد کیهانی و علم اسماء.

علم اسامی می‌تواند از تاثیر تولد یک فرزند در وضعیت مالی خانواده یا پاقدم یک شریک مالی رازگشایی کند. حتی می‌توان با آن با انتخاب نام برای کسب و کار به آن حرفه رونق داد. شانس و سرنوشت. طالع بینی.

علم نام شناسی یا علم اسامی که در عرب به آن علم الاسماء گفته میشود یکی از علوم غریب و فراموش شده ای است که بر مبنای علم اعداد و رابطه آن با حروف و کلمات و اسامی صحبت از تاثیرات مختلف در جای جای زندگی ما می کند. سالیان دور برای انتخاب نام و نامگذاری و انتخاب همسر و .. توسط علمای علم اسامی از آن استفاده می شد و اکنون زیر گرد و غبار زمانه غریب و فراموش شده مانده است. شانس و سرنوشت. طالع بینی.

علم اسامی علمی نیست که زائیده عقل و فکر بشر امروزی باشد .مبحثی که ادعای علمی بوده آن را داریم نه مربوط به صحبتهای دانشمندان و محققان غربی است و نه نتیجه و برداشتی خلاف واقع از قوانین هستی است گرچه صحبتها و نظرات امثال فـیثاغورث و برخی دانشمندان و محققان امروزی نظیر لینداگودمن موید این علم است.

فیثاغورث در حدود ۲۵۰۰ سال پیش نظریه اعداد کیهانی را مطرح کرد و گفت که هر اسمی دارای عددی است در تبادل با انرژیهای کیهانی اگر آن عدد با آن انرژیها در یک مدار ودر یک راستا باشد صاحب آن اسم انسان خوشبختی خواهد شد واگر در تضاد با انرژیهای کیهانی باشد وی مدام در رنج و بدبختی قرار خواهد گرفت.

برخی زمینه ها و نتایج این علم
  • سرنوشت (تاثیرات نام در شکل گیری شخصیت و شرافت و سرنوشت اشخاص)
  • ازدواج (تاثیرات نام زوجین در شکل گیری تفاهم – سلامتی زوجین و پاقدم مالی زوجه و..
  • پاقدم مالی فرزندان برای پدر
  • شراکت (مبارکی و پاقدم شرکا برای همدیگر در سود دهی شراکت) شانس و سرنوشت. طالع بینی.
  • پا قدم و مبارکی نام و عنوان مکان کسب و کار
  • گنج های بنام

با استفاده صحیح و کامل و اصولی از قوانین این علم میتوان ورق زندگیها را ۱۸۰ درجه برگرداند. علم اعداد و اسامی دو علم پایه ایست که بر اساس قوانین دقیق و منظم هستی حکم می کنید و قطعا به نظم این عالم و وجود حساب و کتاب در این عالم اذعان دارید.

اگر در نظم و وجود قوانین ریاضی در این طبیعت سرشار از نظم تفحص و دقت کنید خواهید فهمید که هیچ چیز در این عالم بی حساب و کتاب نیست و همه چیز بر هم تاثیر گذار است و تمام این عالم بر پایه “عدد” بنا شده است.

تاریخچه

پیشینیان که دانسته‌هایشان براساس خرد و حکمت باستان بود، دریافته بودند که حروف و اعداد اسرار و رموز پنهان و تاثیرات خاصی دارند. در آغاز و در بسیاری از  فرهنگ ها و مذاهب، نام ها به عنوان ابزاری جهت رشد و بستری برای تکامل شخصیت ها بوده‌اند. مطمئناً نام ها همواره مفاهیم ساده و روانی جهت برقراری ارتباط و مشخص شدن هویت شخص هستند، با اینحال مردمان قدیم در گذشته به خوبی فهمیده بودند که هر اسمی فرکانس انرژی خاصی را با خود حمل می‌کند که بر زندگی حامل اسم بسیار تأثیرگذار است. علم الاسماء و تغییر نام و کد کیهانی. شانس.

این تأثیرگذاری را بسیاری از تمدن ها و ملل در نقاط مختلف کره زمین دریافته و مورد استفاده قرار داده‌اند. به عنوان مثال بومیان امریکا سنت جالبی داشته‌اند، کسانی که یک مقطع از زندگی را تمام کرده و وارد مرحله مهم دیگری از زندگی می‌شده‌اند، نام خود را عوض می‌کردند.

در برخی قبایل سرخپوستی نیز بعضی افراد دو نام داشتند، یکی از آنها هرگز به صورت عمومی آشکار نمی‌شده، علت اصلی هم قدرت موجود در آن بوده که می‌توانسته به شخص دیگری منتقل شود. در قرن هفدهم هم اروپائیان با استفاده از آناگرام، روش به هم ریختن حروف یک کلمه و ساخت کلمات جدید از روی آن، به این نتیجه رسیده‌اند که با به هم ریختن نام اشخاص می‌توان به کلمه‌ ای برای بررسی شخصیت فرد دست یافت. مثلاً پت مستعد و باهوش است. گرتا بزرگ است و دورا هم مانند جاده همیشه در سفر است. شانس و سرنوشت. طالع بینی.

برخی از اسکیموها وقتی پیر می‌شوند برای خود اسم جدیدی انتخاب می‌کنند، و امیدوارند که با اسم جدید نیرو و توان تازه‌ای به آنها داده شود.

در اندونزی نیز پس از تحمل یک دروه رنج و ناراحتی شدید و طولانی یا بیماری سخت اسم خود را عوض می‌کنند، آنها معتقدند که با این کار شیطان را برای پیدا کردن مجددشان گیج می‌کنند و این آشفتگی باعث می‌شود که اندوه و حزن دیگر آنها را پیدا نکند.

مذاهب گوناگون و کتب مقدس نیز مثال هایی در این زمینه وجود دارند. در انجیـل شخصـیت هـای بسیـاری هستند که با تغییر مـکان و موقعیت از محـلی به محل دیـگر یا پایان یافتن یک دوره رنج ومحنت نامشان تغـییر کرده است. (مسیح، می‌دید که شعمون نبی اعتماد به نفس زیادی ندارد، نام اور ا به پیتر تغییر داد) سارایی در سن ۹۰ سالگی، پس از تحمل سال ها نازایی، نام خود را به ساره تغییر داد. شانس و سرنوشت. طالع بینی.

در سنت یهودیان، تا به امروز هم وقتی کسی از بیماری طولانی رنج می‌برد، نامی برای او انتخاب می‌شود به این امیداست که فرکانس انرژی نام جدید او را برای زندگی تازه و سرشار از سلامتی کمک کند.

اسم و تاریخچه نام گذاری

از قدیم نیز وقتی کسی دارای فرزندی می‌شد نام آن فرزند را نزد حکیم یا ریش‌سفید آن قوم انتخاب می‌کردند. ایرانیان باستان نیز اسامی انتخابی‌شان با وسواس خاص و بر اساس گفته‌های زرتشت پیغمبر باید آنها را به اهورا مزدا رهنمون می‌کرده است. «هومن» آنکه منش و ذاتی اهورائی دارد. «بهمن» آنکه بهترین منش را دارد، و از این دست نام‌ها فراوان کاربرد داشته است. شانس و سرنوشت. طالع بینی.

در نزد اقوام و ملل دیگر نیز این اعتقاد وجود داشته، برای مثال فیثاغورث ۲۶۰۰ سال قبل نظریه اعداد کیهانی‌اش را بیان می‌کند که: هر اسم عددی‌ است در تبادل با انرژی‌های کیهانی، اگر آن دو در یک مدار باشند، انسان فردی‌ست خوشبخت، و اگر در تضاد با هم باشند، فردی‌ست بدبخت. نام گذاری و کد کیهانی با ارتعاشات اسم و ابجد صغیر.

ارتعاشات حروف، نامها و فرکانس های انرژی

هر یک از حروف الفبا دارای فرکانس خاصی از انرژی است و نام ها نیز که مجموعه‌ای از حروف می باشند، خود دارای فرکانس های ویژه‌ای هستند. آگاهی نیز در واقع فرکانس های متفاوت انرژی است که ذهن آنها را دریافت می‌کند. همچنان که با تغییر سطح هوشیاری و آگاهی، فرکانس امواج مغزی نیز تغییر می‌کند.

کودکی که تازه بدنیا آمده ذهنیتی ندارد. این طور به نظر می‌رسد که با انتخاب نام برای او، به طور مداوم فرکانس های خاصی از انرژی به مغز او فرستاده می‌شود، سلول های مغز تحریک شده و در نهایت الگوهای ذهنی شکل می‌گیرند که این الگوها قسمتی از شخصیت فرد را می‌سازند و شاید یکی از دلایل توصیه پیامبر اسلام در مورد انتخاب نام نیکو برای فرزندان، تأثیر عمیق آن در سرنوشت و شخصیت آنان بوده باشد. شانس و سرنوشت. طالع بینی.

فراموش نکنیم که انتخاب نام و یا تغییر نام برای افراد طبق قوانین خاصی در دانش علم الاسما انجام می شود تا علاوه بر همگامی ارتعاشات با هم مدار زندگی فرد نیز بر مدار خیر و برکت قرار گیرد.

تاثیرات اسم و نام بر سرنوشت و طالع
نام و تاثیر آن بر شخصیت و سرنوشت انسان

نام می‌تواند بر روی شخصیت و حتی سرنوشت انسان تاثیر بگذارد. مبنای علم اسامی رابطه حروف و کلمات با علم اعداد است و از تاثیری که یک اسم بر زندگی شخص می‌گذارد، می‌گوید. علم الاسماء و تغییر نام و کد کیهانی.

لیندا گودمن ستاره‌شناس برجسته آمریکایی در مورد اسم و تأثیر آن در موفقیت و عدم موفقیت انسان در زندگی می‌گوید:

«وقتی شما اسمی را صدا می‌کنید در حال تولید انرژی هستید، ارتعاش آن نام بر اساس حروف تشکیل دهنده آن عددی را بر اساس حروف ابجد تشکیل می‌دهد که با توجه به این اصل که انرژی از هر جا رها شود، مجدداً به همان جا برمی‌گردد، اگر عدد تشکیل دهنده‌ی نام جزء اعداد خوش‌یمن باشد زندگی فرد بر مدار خیر و برکت است، و اگر نامیمون باشد زندگی پر از رنج و نکبت بهمراه دارد.»

دیوید فیلیو می گوید: «اینکه افراد چه کار می‌کنند و به چه فکر می‌کنند اهمیت چندانی ندارد. در واقع مغز انسان به محض شنیدن اسمی که تلفظ می‌شود پالس‌هایی را ارسال و دریافت کرده و با توجه به اسم فرد درباره وی قضاوت می‌کند».

«روشی که ما را با آن صدا می‌زنند یک نماد و یک آینه است. در واقع اسم همانند یک کارت ویزیت معرف و بیانگر شخصیت درونی ما است. آوا و معنایی که یک اسم دارد مستقیماً بر روی رفتار و قضاوت دیگران نسبت به ما اثر می‌گذارد. آهنگ و معنای اسم یک فرد حتی بر روی تولید هورمون‌های اکسیتوسین، دوپامین و اندورفین نیز اثر می‌گذارد. می‌توانیم بگوییم نامی که ما را بدان می‌خوانند بر روی توسعه ما تأثیر می‌گذارد».

«اکسیتوسین» که از آن به عنوان «هورمون عشق» هم نام می‌برند، توسط غده هیپوفیز ترشح می‌شود.و به طور کلی در رشد رفتارهای اجتماعی و واکنش‌های فردی و کنترل اضطراب نقش کلیدی دارد.

تقویت اعتماد به نفس، جلب اطمینان، فداکاری، خطرپذیری، مهربانی و تقویت روابط عاطفی و عاشقانه و تمایلات جنسی از جمله مزیت‌های ترشح این هورمون است. جالب آنکه شنیدن نام یا صدای فرد مورد علاقه، یادآوری خاطرات شیرین و حتی یک نگاه مهربان از راه‌های ترشح این هورمون در بدن هستند.

«دوپامین» هم نوعی پیام‌رسان عصبی است.کـه ارتـباط آن بـا اجتـماعی بـودن بسـیار شـناخته شـده اسـت. بنابر نتایج یک مطالعه جدید ارتباط مستقیمی بین اعتماد به نفس و موقعیت اجتماعی افراد و میزان چسبندگی گیرنده‌های دوپامین وجود دارد. شانس و سرنوشت. طالع بینی.

«آندروفین» یا مسکن طبیعی بدن نیز ماده‌ای است که با کاهش اضطراب درد را تسکین می‌دهد و آرامش‌بخش است. ایـن مـاده هـنگام فعالیـت بـدنی، هـیجان، احسـاس عشـق و هنـگام رسـیدن بـه اوج لـذت جنسـی تولیـد می‌شـود). نام گذاری و کد کیهانی با ارتعاشات اسم و ابجد صغیر.

در بررسی نام توسط علم حروف یا نام‌ شناسی (علم الاسماء) به بررسی فرکانس‌های نام درخواست شده نسبت به والدینش پرداخته می‌شود. هر کس می‌تواند با استفاده از این علم از طریق قدرت حروف و اعداد به ارتقاء جایگاه اجتماعی‌ و مالی خویش بپردازد. شانس و سرنوشت. طالع بینی.

اهمیت اسم و نام گذاری

از زمان های گذشته نام، نیمی از وجود انسان دانسته می‌شده. نیمی که با دانستن آن امکان تسلط بر فرد فراهم می‌شده است. سنت کتمان نام در میان پهلوانان – که تراژدی رستم و سهراب را آفرید – درست به همین دلیل امری پذیرفته بوده است. هنوز هم ردی و رنگی از این اعتقاد باستانی در رفتارهای آدم امروز دیده می‌شود.

زنان نام کوچک‌شان را به غریبه‌ها نمی‌گویند. مردان نام کوچک همسرشان را در جمع بر زبان نمی‌آورند، هنوز هم برای صدا کردن کسی به اسم کوچک باید با او آشنایی بسیار داشته باشی یا اجازه بگیری. چون هنوز هم در ناخودآگاه‌مان باور داریم اسم نیمی از روح هر آدمی است، و با دانستن آن می‌توان به فرد دست یافت.

دقـت در نـام‌گـذاری فـرزند در اغلـب ادیـان بـه تأکـید توصـیه شـده اسـت. زیـرا ایـن بـاور وجود داشته که فرد خصوصیات نامش را خواهد گرفت.

نام‌گذاری به نوعی تعیین هویت فرد است.و به همین دلیل در میان تمام فرهنگ‌ها معمولاً با آیین‌های خاص همراه است. مراسمی که به نوعی شبیه به آیین تشرف است.

انتخاب اسم بسیار مهم‌تر از آن چیزی‌ است.که تاکنون تصور می‌شد.و شاید به همین دلیل است که کتاب‌های اسم نزد مردم از محبوبیت بالایی برخوردارند.

داشتن یک اسم زیبا و خوش‌آهنگ نه تنها احساس اطمینان فرد را افزایش می‌دهد.بلکه موجب می‌شود دیگران به طور مثبت‌تری به وی نگاه کنند.

گـذاشتن یک اسـم تا حـدودی دخـترانه بـر روی یک پـسر می‌تـواند مشکلاتـی جـدی بر روی حس ناامنی وی ایجاد کند. همچنین اسامی خیلی اصیل و یا کمیاب می‌تواند اشخاصی بسیار متفاوت را بار آورند. نام گذاری و کد کیهانی با ارتعاشات اسم و ابجد صغیر.

اسامی دلپذیر و دخترانه بر روی دختران موجب می‌شود که آن‌ها شخصیت زنانه‌تر و ظریف‌تری داشته باشند. ایـن در حـالی ا‌ست کـه اسـامـی پسرانـه و غـیر معـمولی که بــر روی دختـران گذاشته می‌شود شخصیـت این دخـتران را خشـن‌ تـر و جـدی‌ تر می‌کـند. شانس و سرنوشت. طالع بینی.

امام علی علیه‌السلام می‌فرماید: «فرزند را در شکم مادر نام‌گذاری کنید تا از سقط او جلوگیری شود.» اسم‌گذاری چه انرژی ایجاد می‌کند که باعث حفظ یا نابودی می‌شود!.

امام محمد باقر علیه‌السلام می‌فرماید: «راست‌ترین اسامی، نامی‌ست که انسان را دلالت به خدا کند.» آیا نامی که انسان را دلالت به خدا کند، نمی‌تواند برعکس آن نیز عمل نماید. چـرا اسـلام تأکـید دارد.کـه هـر چـه داریـد برایـش نـام بگـذارید. «ذوالفقار» شمشیر مولا علی ع.، «مخذوم» شمشیر پیامبر اسلام ص.، «ذات الفضول» نام زرهی که در جنگ‌ها بر تن می‌کردند.، «یعفور» نام الاغ آن حضرت و …، علم الاسماء و تغییر نام و کد کیهانی.

براستی اسم و مسمّی چه انرژی‌هایی بین هم رد و بدل می‌کنند که هر زمان برای ماشین‌مان، حیوانات‌مان و … نام می‌گذاریم هم ماندگاری و طول عمر بیشتری پیدا کرده و هم خودمان مسئولیت‌پذیری بیشتری نسبت به آنچه که داریم پیدا می‌کنیم. نام گذاری و کد کیهانی با ارتعاشات اسم و ابجد صغیر.

شانس و سرنوشت. طالع بینی.

درخواست تغییر نام مناسب ارتقاء جایگاه اجتماعی و مالی

 

ارتباط با پشتیبانی حکمت کهن – سروش پلاس

 

 

ابجدتغییر نامطالعطالع بینیعدد سرنوشتعلم اسامیعلم الاسماءعلم حروفنام شناسی
نظرات (0)
نظر دهید