حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

مدیتیشن رز صوفیانه – قدرت شفابخش خنده، اشک و سکوت

مراقبه و مدیتیشن های اشو - رز صوفیانه - خنده، گریه و سکوت - شفابخشی - التیام زخم های گذشته

قدرت شفابخشی خنده، اشک و سکوت در مراقبه و مدی تیشن رز صوفیانه اشو. در طی زندگی درد و اندوه همیشه سرکوب و انباشته میشود. واقعا هم همینطور است. زیرا هیچکس از درد لذت نمیبرد و به همین علت آن را سرکوب میکند. در واقع سرکوب کردن درد و اندوه به نوعی فرار کردن از آن است. ولی به هر صورت این درد، جایی در وجودتان باقی میماند.
در میان انواع و اقسام مدیتیـشن، این مدی تیشن پایه ‌ای‌ترین و اساسی‌ترین نوع آنها است. بسیار شگفت انگیز است. زیرا هیچ مدیتیشن دیگری نمی‌تواند اینقدر برای شما جالب و جذاب باشد. دو لایه باید در وجود شما کاملا شکسته شود. یکی خنده‌ها و شادی‌هایی که در وجود شما انباشته شده اند… و هنگامی که این لایه کاملا از میان رفت ناگهان احساس می‌کنید که وجودتان پر از غم و اندوه شده است… بخند، گریه کن و بگذار زخم‌های گذشته در سکوت التیام یابند.

0 729

مدیتیشن رز صوفیانه. mystic rose nelson aharonمدی تیشـن رز صوفیـانه

مدیتیـشن و مـراقبه های اشـو

قـدرت شفابخـشی خـنده، اشـک و سـکوت

نـظاره گـری و سـکـوت

رهایـی از شـرطی شدگـی ها
پاکسـازی درون
Mystic Rose

 

رز صوفیــانه – مراقـبه رهـایـی و تعـالی

نـام ایـن مـدی تـیشن بـه صـورت نمادیـن بیانگـر این نکتـه است کـه اگـر انسـان بتواند به خـوبی از قدرت‌ های بـالقوه‌ای که همـراه با آن بـه دنـیا آمده اسـت، مراقـبت کنـد و آنـرا خوب پرورش دهـد، خواهـد توانست بـه مراحـل والای رشـد و تعـالی دست یـابد. مراقبه و مدیتیشن رز صوفیانه اشو. مدی تیشن. شرطی شدن و سرکوب احساسات و ذن.

به عبارت دیگر در صورتی که این بذر را در خاک مناسب بکارد و به آن به اندازه کافی آب و مواد مغذی برساند و در معرض نور خورشید قرار دهد، این بذر شروع به رشد کرده و در نهایت شکوفا خواهد شد و رایحه خوش و زیبایی آن آشکار میگردد.

برای افرادی که میخواهند عمیقا وارد این مدی تیشن شوند، آن را به سه بخش تقسیم کرده ایم. مدیتیشن رز صوفیانه.

مدی تیشن. اشو - شرطی شدن و سرکوب احساسات

خندیدن

بخش اول که مدت آن سه ساعت است، خنده خواهد بود! خیلی از افرادی که در این مدیتیشن شرکت میکنند بدون هیچ دلیلی برای سه ساعت می‌خندند! این سه ساعت خنده باعث تعجب شما خوهد بود. زیرا متوجه خواهید شد که چندین لایه کثافت و گرد و خاک بر وجودتان نشسته و آن را کدر کرده است. شرطی شدن و سرکوب احساسات.

در واقع این سه ساعت خنده باعث پاک شدن این تیرگی‌ها میشود. این مدی تیشن روزی سه ساعت و برای مدت هفت روز ادامه می‌یابد و حتی نمی‌توانید تصور کنید که پس از هفت روز چه تحولی در وجودتان اتفاق خواهد افتاد.

خنده بی بهانه. شرطی شدن. مدی تیشن خنده

گریسـتن

بخش دوم این مدی تیشن گریه است! بخش اول تمامی موانعی را که از خنده شما جلوگیری میکنند از میان بر میدارد. تمامی عقده‌های درونی سرکوب شده پاک و تمیز میشوند و احساس می‌کنید که در وجودتان صاحب فضای جدیدی شده اید. شرطی شدن .

ولی به هر صورت این انتهای راه نیست و باید چند گام جلوتر بروید. زیرا غم و اندوه و ناامیدی های بسیاری نیز در وجودتان روی هم انباشته شده‌اند و زیبایی، شکوه و شادی شما را خراب کرده اند.

در طی زندگی درد و اندوه همیشه سرکوب و انباشته میشود. واقعا هم همینطور است. زیرا هیچکس از درد لذت نمیبرد و به همین علت آن را سرکوب میکند.

در واقع سرکوب کردن درد و اندوه به نوعی فرار کردن از آن است. ولی به هر صورت این درد، جایی در وجودتان باقی میماند. شرطی شدن و سرکوب احساسات.

سرکوب کردن درد و اندوه در طی زندگی‌ باعث می‌شود درونتان لایه‌ای ضخیم از درد تشکیل شود و در صورتی که عمیقا وارد درونتان شوید، خواهید توانست درد و شادی هر دو را بیابید. به همین علت است که گاهی اوقات هنگام خندیدن متوجه می‌شوید که از چشمانتان اشک نیز جاری شده است!

گریه بی بهانه و شرطی شدن ناآگاهانه. مدی تیشن گریه

خیلی عجیب است، زیرا معمولا ما تصور میکنیم که خنده و گریه کاملا متضاد یکدیگر هستند.

هنگامی که انسان به درونی‌ترین لایه‌های وجودی ‌اش دسترسی پیدا می‌کند، آنچه در ابتدا می یابد شادی و خنده است و سپس هنگامی که عمیق ‌تر می‌شود به لایه‌های اندوه و غم میرسد.

به همین دلیل برای هفت روز دوم به طور متوالی بدون دلیل گریه می‌کنید و اشک میریزید و خیلی جالب است که اشکهای شما نیز آماده هستند تا جاری شوند و فقط کافی است که جلوی آن‌ها را نگیرید.

نظاره گری و سکـوت

سومین و آخرین مرحله نظاره کردن است. نظاره گری باشید بر روی تپه‌های دور دست و در نهایت پس از خندیدن و گریستن تنها سکوت باقی می‌ماند.

خود عمل نظاره کردن عملی سرکوب کننده و نگاهدارنده است. برای مثال هنگام گریه کردن اگر شروع کنیم به مشاهده عمل گریستن گریه متوقف خواهد شد. به همین علت در این مدیتیشن ابتدا خوب میخندیم و گریه می‌کنیم تا چیزی برای خندیدن و گریستن باقی نماند و سپس شروع می‌کنیم به مشاهده کردن و در این هنگام است که عمل مشاهده آسمانی پاک و خالص را به روی ما می گشاید و برای مدت هفت روز این مشاهده شفاف را ادامه میدهیم.

بسیار شگفت انگیز است. زیرا هیچ مدیتیشن دیگری نمی‌تواند اینقدر برای شما جالب و جذاب باشد. دو لایه باید در وجود شما کاملا شکسته شود. یکی خنده‌ها و شادی‌هایی که در وجود شما انباشته شده اند… و هنگامی که این لایه کاملا از میان رفت ناگهان احساس می‌کنید که وجودتان پر از غم و اندوه شده است.

سکوت و خاموشی، مشاهده گری و نظاره گری در مدیتیشن رز صوفیانه. اشو

زندگیـهای پـی در پی پـر از درد و غـم باعـث انبـاشـته و سخت شـدن ایـن لایـه در وجـودتـان شده اسـت. اگـر بتـوانـید از شـر این دو لایه خـلاص گـردید، بـرای اولیـن بـار خـود واقـعی‌تان را پـیـدا خـواهـید کـرد. مدیتیشن رز صوفیانه. شرطی شدن و سرکوب احساسات.

در میان انواع و اقسام مدیتیـشن، این مدی تیشن پایه ‌ای‌ترین و اساسی‌ترین نوع آنها است.

اگر یک مرد شروع به گریستن کند احتمالا به او میگویید این چه کاری است که می‌کنی!؟ باید از خودت خجالت بکشی! مگر بچه شده‌ای که داری گریه میکنی؟!

کافی است امتحان کنید. روزی در خیابان شروع به گریه کردن کنید. پس از مدت کوتاهی افراد زیادی دور شما جمع می‌شوند و شروع میکنند به دلداری دادن شما که هرچه اتفاق افتاده را فراموش کن. دیگر گریه بس است! اصلا هیچ کدام نمیدانند که چه اتفاقی برای شما رخ داده است. ولی بدون استثنا همگی توصیه می‌کنند که «گریه نکن.»

علت اصلی این است که اگر شما به گریه کردن ادامه دهید، آنها نیز شروع به گریستن می‌کنند. زیرا آنهـا نیز پر از غم و اندوه هستند و آماده‌اند تا منفجر شوند. مراقبه.

در اصل گریستن نیز مانند خندیدن نشانه سلامتی است. امروزه دانشمندان کشف کرده‌اند که خندیدن و گریستن نه تنها از لحاظ فیزیکی بلکه از نظر ذهنی و روانی نیز باعث سلامتی انسان می‌شوند. ولـی متـاسفانه انـسان امـروزی بیـش از حـد جـدی شـده اسـت و نـمی‌توانـد بـطور کـامل و از تـه دل بخـندد.

اگـر شمـا بـعنوان مـدی تـیـشن، بـدون دلـیـل شـروع بـه اشــک ریـختـن و گـریـستن کـنیـد… هیچـکس آنرا درک نمی‌کند. اشک ریختن هرگز به عنوان مدیتیشن مورد قبول واقع نشده ولی بدانید که گریستن نه تنها نوعی مدی تیشن است، بلکه نوعی دارو نیز به حساب می‌آید.

پس از مدتی گریستن چشمان شما شفاف‌تر خواهند دید و حتی دید درونی واضحتری نیز خواهید داشت. مراقبه رز صوفیانه اشو.

تمامی آنچه انسانهای امروز به آن نیاز دارند پاک سازی دلها از تمامی تیرگی‌ های گذشته است. خندیدن و گریستن هر دو به خوبی این کار را انجام می‌دهند. مراقبه.

گریستن باعث میگردد تا تمامی دردهایی که به صورت پنهانی در درون شما وجود دارند بیرون ریخته و خالی شوند و خندیدن سبب می‌شود تا تمامی موانعی که بر سر راه شادی و سرور شما قرار دارند، از میان برداشته شوند.

خنده، گریه، سکوت و خاموشی. مشاهده گری و نظاره گری. شرطی شدن و سرکوب احساسات. مراقبه.

قدرت شفابخشی خنده، اشک و سکوت

در انجام این تمرین و تکنیک مهم، هرگز در ذهن، خاطرات و محیط اطرافتان بدنبال بهانه ای برای خندیدن و یا گریستن نباشید. در ابتدا می توانید با دراوردن ادای خندیدن و گریه کردن شروع کنید و خواهید دید که چگونه سیلی از خنده ها و گریه های سرکوب شده از وجودتان سرازیر خواهند شد.

خنده اولین قدم است

اگـر بمدت بـیست دقیـقه بـدون هیـچ دلیـل و یـا بهانـه ای بخـندید، تمـام ناپـاکی هـا، سـموم و آلـودگی هایی کـه طـی سالیـان متمادی به شمـا منتقل شــده و در وجـوتان انباشـته شده است، پـاکـسازی شـده و از بیـن میرونـد.

تـمامی تـنش ها و استرس هـایتان از بیـن میـرود. هـوشیاری و آگاهیـتان رشـد یـافتـه و آلـودگـی هـا و سمـوم درونیتـان پـاک مـی شـوند. مراقبه و مدیتیشن رز صوفیانه.

از هـمان کـودکـی بـه شـمـا گفـته شـده اسـت کــه نخنـدیـد، «جـدی بـاشید!»، لازم است تـا خـود را از بنـد ایـن شـرطی شدگـی هـای سرکوبـگر برهانیـد. مراقبه.

قـدم دوم اشک است

اشکـها حـتی عـمیق ‌تـر سرکـوب شـده اند. به مـا گفتـه شـده اسـت کـه اشـک نشـانه ضعـف اسـت. حتی بـه کـودک خردسال هم گـفته میشود مرد بـاش، مـثل زن گـریه نـکن!

این اشتباه است. اشک می‌تواند نه تنها چشمان شما، بلکه قلب شما را نیز پاک کند. این یک استراتژی بیولوژیکی است که شما را از آلودگی ها و ناپاکی ها پاکسازی کند.

مشخـص شـده است کـه زنـان کمـتری نسبت بـه مـردان خـودکشی مـی‌کـنند. و البته هیچ زنی در تاریخ عامل تأسیس ادیان خشونت آمیز، جنگ ها، قتل عام‌ها نبوده است. اگر تمام دنیا بتواند گریه کردن را دوباره یاد بگیرد، تحولی فوق العاده خواهد بود، یک دگردیسی. شرطی شدن و سرکوب احساسات. مراقبه.

گام سوم سکوت است

ما این مرحله را مراقبه تپه‌های سکوت می نامیم. چنانکه گویی شما تنها در بالای قله کوهی بزرگ، کاملا ساکت و تنها، فقط تماشاگر و نظاره گـر هستید.

از آنجا که خود مشاهده و نظاره گـری، سرکوبگر است، ضروری است طی دو مرحله اول این مدی تـیشن از خنده ها و گریه ها آزاد و رها شوید تا در مرحله خاموشی و سکوت و مشاهده گـر بودن، چیزی برای سرکوب نمانده باشد.

التیام زخم ها در سکوت مراقبه و مدیتیشن رز صوفیانه

بخند، گریه کن و بگذار زخم‌های گذشته در سکوت التیام یابند.

به مدت ۲۱ روز، هر روز ۳ ساعت بـه مدت ۷ روز بخندید، و سپس یک هفته بعدی را هر روز ۳ ساعت گریه کنید و سپس در سکوت بنشینید. مرحله خلوت و سـکوت نیز یک هفته، روزانـه سه ساعت اجرا شود. شرطی شدن و سکوت ذهن در مدی تیشن رز صوفیانه.

رهایی از شرطی شدن های ناآگاهانه، التیام زخم های درون و پاکسازی درونـی، نیروها و توانایی های بالقوه وجودیتان را فعال می سازد. مدیتیشن رز صوفیانه.

خنـده، اشـک و سکـوت کار خـود را بـدون نیـاز بـه کلـمات، بحـث، یـا تجـزیه و تحـلیل انجـام داده و آنچـه در نـاخـودآگـاه شـما است، آزادانـه جـریان می یـابد.

مراحـل این دوره ۲۱ روزه
هفت روز هر روز بدون هیچ دلیلی به مدت سه ساعت می‌خندیم.
برای هفت روز دوم، ما بدون هیچ دلیلی به مدت سه ساعت در روز گریه می‌کنیم.
بخش سوم سکوت است. فقط تماشاگری و نظاره هر آنچه در داخل یا خارج اتفاق می‌افتد.

مراقبه و مدیتیشن رز صوفیانه اشو. Osho - Mystic Rose

آزادی و رهـایی، عبـور از تاریـکی و رسیـدن به نـور، شادابـی، جـوانی و طـراوت، شـفای درونــی، التیـام دردها و رنـج ها و انعطاف پـذیری از دیگـر نتایـج و آثـار ایـن مراقبـه و مدیـتیشن و تکنیک اساسی و متعالی است. شرطی شدن. مراقبه.

 

بیشتر بخوانید:
مدیتیشن و مراقبه ، تولد دوباره
راجنیش چاندرا موهان جین (اشــو)
रजनीश चन्द्र मोहन जैन

 

 

منبع وبلاگ ققنوس وبلاگ حکمت کهن وبلاگ هرمس
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه