قوانین روحانی کائنات

قوانین کائنات - علت و معلول - قانون ذهن - مسوولیت - قانون پاداش - قانون بخشندگی

 قوانین روحانی کائنات

 جهان آفرینش بر پایه نظمی بزرگ استوار است. قوانینی الهی ، متقن و خلل ناپذیر بر سراسر کائنات حاکم است. برخی از این قوانین را حتی بدون دانستن اینکه قانونی مهم و حاکم بر عالم است.به کار می گیریم.و برخی را خیر.  بکارگیری آگاهانه این قوانین و دانستن آنها کلید پیروزی.، کامیابی ، خوشبختی و رستگاری است. اینک به اختصار با برخی از قوانین روحانی و الهی.حاکم بر کائنات و نظام آفرینش آشنا می شویم. قوانین روحانی کارما خلاقیت

در نوشته های بعدی و در آینده با این قوانین و تکنیک های عملی و کاربرد آنها در زندگی.، بیشتر آشنا خواهید شد.

قانون علت و معلول

هر چیز به دلیلی رخ میدهد. برای هر علتی معلولی است.و برای هر معلولی ، علت یا علت های به خصوصی وجود دارد.، چه از آن ها اطلاع داشته باشید.چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری را که بخواهید.می توانید انجام دهید.به شرط آن که تصمیم بگیرید.که دقیقا چه می خواهید.و سپس عمل کنید. قوانین کائنات خلاقیت

قانون ذهن

شما تبدیل به همان چیزی می شوید.که درباره آن بیشتر فکر می کنید. پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنید.که واقعا طالب آن هستید.

قانون عینیت یافتن ذهنیات

دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی این است.که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید. زندگی ایده آل خود را با تمام جزییات آن مجسم کنید.و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید.

قانون رابطه مستقیم

زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز تفکر و احساسات درونی شما، و عملکرد و تجارب بیرونی تان رابطه مستقیم وجود دارد. روابط اجتماعی ، وضعیت جسمانی.، شرایط مالی و موفقیت های شما بازتاب دنیای درونی شماست. کارما و خلاقیت

قانون باور

هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید.به واقعیت تبدیل می شود. شما آن چه را که می بینید.که قبلا به عنوان باور انتخاب کرده اید. پس باید باورهای محدودکنتده ای را که مانع موفقیت شما هستند.شناسایی کنید.و آن ها را از بین ببرید. قوانین روحانی قوانین کائنات

قانون ارزش ها

نحوه عملکرد شما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها.و اعتقادات شما هماهنگ است. آن چه که ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید.بیان می کند.ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها، اعمال و انتخاب های شما.به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.

قانون انگیزه

هر چه می گویید.یا انجام می دهید.از تمایلات درونی ، خواسته ها و غرایز شما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به موفقیت باید انگیزه ها را مشخص کرد.تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدف رسید. خلاقیت

قانون انتظار

اگر با اعتماد به نفس ، انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونتان داشته باشید.آن چیز به وقوع می پیوندد. شما همیشه هماهنگ با انتظارات تان عمل می کنید.و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذارد.

قانون تمرکز

هرچیزی راکه روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنیددر زندگی واقعی ، شکل گرفته و گسترش پیدامیکند . بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که واقعا طالب آن هستید. قانون کارما یا کارمه یا بومرنگ

قانون عادت

حداقل ۹۵ درصد از کارهایی که انجام می دهیم از روی عادت است . پس می توانیم عادت هایی را که موفقیت مان را تضمین می کنند در خود پرورش دهیم ؛ و تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشود ، تمرین و تکرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم .

قانون انتخاب

زندگی ما نتیجه انتخاب های ما تا این لحظه است. چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستیم ، کنترل کامل زندگی و تمامی آن چه برایمان اتفاق می افتد در دست خودمان است. خلاقیت

قانون تفکر مثبت

برای رسیدن به موفقیت و شادی ، تفکر مثبت امری ضروری است . شیوه تفکر شما نشان دهنده ارزش ها ، اعتقادات و انتظارات شماست .

قانون تغییر

تغییر ، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن. خلاقیت  کائنات

قانون کنترل

سلامتی ، شادی و عملکرد درست از طریق کنترل کامل افکار ، اعمال و شرایط پیرامونمان به وجود می آید .

قانون مسوولیت

هر چه و هر کجا که هستید به خاطر آن است که خودتان این طور خواسته اید . مسوولیت کامل آن چه که هستید ، آن چه که به دست آورده اید و آن چه که خواهید شد بر عهده خود شماست .

قانون پاداش

عالم در نظم کامل به سر می برد و ما پاداش کامل اعمالمان را می گیریم . همیشه از همان دست که می دهیم از همان دست می گیریم . اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید .

قانون خدمت

پاداش هایی را که در زندگی می گیرید.با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد. هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار کنید.و توانایی های خود را افزایش دهید.، در عرصه های مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت می کنید.

قانون تاثیر تلاش

همه امیدها ، رویاها، هدف ها و آرمان های ما در گرو سخت کوشی است. هر چه بیشتر تلاش کنیم.؛ موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد. قوانین روحانی

قانون آمادگی

در هر حوزه ای موفق ترین افراد ، آن هایی هستند که وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کارها می کنند . عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل است .

قانون حد توانایی

شاید برای انجام همه کارها وقت کافی وجود نداشته باشد ولی همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی هست . هر چه بیشتر کار کنیم کارایی بیشتری پیدا می کنیم . اما باید اموری را بر عهده بگیریم که در حد توانمان باشد .

قانون تصمیم

مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است . در زندگی هر جهشی در جهت پیشرفت هنگامی حاصل می شود که در موردی تصمیم روشنی گرفته باشیم .

قانون خلاقیت

ذهن ما می تواند به هر چیزی که باور داشته باشد دست یابد . هر نوع پیشرفتی در زندگی با یک ایده آغاز می شود و چونتوانایی ما در خلق ایده های جدید نامحدود است آینده نیز محدودیتی نخواهد داشت. کارما

قانون استقامت

معیار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابر سختی ها ، شکست ها و ناامیدی ها ست.استقامت ویژگی اساسی موفقیت است . اگر به اندازه کافی استقامت کنیم ، طبیعتا سرانجام موفق خواهیم شد .

قانون صداقت

خوشبختی زمانی سراغ ما می آید که تصمیم بگیریم هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنیم . همواره باید با آن بهترین بهترین ها که در درون مان وجود دارد صادق باشیم .

قانون انعطاف پذیری

در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید ، اما در مورد روش دست یابی به آن ها انعطاف پذیر باشید . در عصر تحولات سریع و رقابت شدید ، اتعطاف پذیری .

قانون خوشبختی

کیفیت زندگی ما را احساسمان در هر لحظه تعیین میکند و احساس ما را تفسیر خودمان از وقایع پیرامونمان مشخص می سازد ، نه خود وقایع . هرگز برای این که تجربه خوشی از دوران کودکی داشته باشید دیر نیست. کارما

کافی است گذشته را مرور کنید و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته اید تغییر دهید. قوانین کائنات

قانون تعجیل

ما همواره دوست داریم.که هر چه زودتر به آرزوهایمان برسیم.، به همبن دلیل است که در تمام عرصه های زندگی بی قراریم. قوانین روحانی  کارما

قانون فرصت

بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های زندگی مان به وجود می آید. پس بزرگ ترین فرصت ها به احتمال زیاد همیشه در دسترس ماست.

قانون خود شکوفایی

شما می توانید.هر چه را که برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود به آن نیاز دارید بیاموزید. آن هایی که می آموزند توانا هستند. کارما

قانون بخشندگی

هر چه بیشتر ، بدون انتظار پاداش ، به دیگران خدمت کنید.، خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد. آن هم از جاهایی که اصلا انتظار ندارید. شما تنها در صورتی حقیقتا خوشبخت خواهید شد.که احساس کنید.به دلیل خدمت به دیگران انسان باارزشی هستید. قوانین روحانی

 

 

خلاقیترازراز قانون جاذبهعشریهعلوم باطنیعلوم روحیعلوم غریبهقانون جذبقوانین روحانیقوانین کائناتقوانین معنویکاِئناتکارمامتافیزیک
نظرات (0)
نظر دهید