یوگا چیست؟ – همه چیز درباره یوگا – پرانایاما ، قلب یوگا – بخش چهارم

قلب یوگا - پرانایاما - انرژی پرانا - 5 شکل انرژی پرانا

یوگا چیست؟ – همه چیز درباره یوگا ، پرانایاما

(بخش چهارم)

قلب یوگا ، پرانایاما و آسانا

چهارمین پله از نردبان یوگا و در حقیقت قلب یوگا ، پرانایاما است. از طریق انجام تمرینات پرانایاما.میتوان به مراحل بالایی از معنویات صعود کرد. تمرینات و حرکات یوگا آسانا در این مسیر بسیار موثرند. تمرینات پرانایام به منظور جذب و کنترل نیروی پرانا و انرژی حیاتی می باشد.که بیشترین میزان آن در هوا وجود دارد. پرانا نیروی حیات و انرژی زندگی می باشد. با تمرینات کنترل تنفس (پرانایام) میتوان آگاهانه پرانای درونی خود را بالا برد. کنترل پرانا یعنی کنترل فکر.و کنترل فکر یعنی کنترل پرانا.

پرانا تولید کننده افکار و آگاهی است.و فکر بدون پرانا نمی تواند فعالیتی داشته باشد. پرانا در درون فکر جریان دارد.و موجب حرکت فکر می شود. با تمرینات پرانایام از طریق کنترل دم و بازدم میتوان.ناخالصی ها را از شش ها و سراسر بدن پاک کرد.و سیستم عصبی را تحت کنترل خود درآورد.

انرژی حیاتی و پرانایاما

پرانا در حقیقت انرژی حیاتی است که در همه عناصر دنیا وجود دارد . پرانا مستقلا آگاهی یا روحانیت نیست بلکه فرم انرژی پاک است که به توسط آن بدن فیزیکی و ماده تحرک یافته و با بدن لطیف و روح اتصال و هماهنگی می یابد.

پرانا از ماده لطیف تر و از فکر زمخت تر است و نهایتا به فکر تبدیل میشود. پرانا در هوا و غذا و آب و نور وجود دارد ولی ویتامین و گرما نیست. آنها واسطه هایی برای انتقال پرانا هستند. پرانا به صورت انرژیهای مختلف تجلی و ظهر می یابد.

امواج پرانا و کنترل تنفس

امواج پرانا از طریق کنترل تنفس و تنظیم حرکات تنفسی به سادگی قابل کنترل می باشد و به این طریق فکر تحت کنترل در می آید. هیچ انرژی ای مهم تر و یا قویتر از انرژی کسی که پرانا را خوب درک نموده و آن را به خوبی به کار می گیرد وجود ندارد.

بالاترین ظهورات پرانا در بدن انسان در شش ها وجود دارد. چنانچه تحرک ششها متوقف شود به طور خودبخود کلیه انرژیها و حرکات داخل بدن نیز متوقف میشود. هر قسمت از بدن که با پرانا کامل شود شخص بر آن قسمت تسلط بهتری پیدا می کند. همه امراض توسط پرانا نابود گشته و ریشه تمام بیماریها سوزانده می شود و سلامتی کامل عاید فرد میگردد. پرانا تمامی فعالیتهای بدن را تحت کنترل خود دارد.

پرانا رشته ارتباط بین بدن لطیف و بدن فیزیکی می باشد.

وقتی که رشته اتصال پرانا بین بدن مادی و بدن لطیف قطع گردد ، مرگ اتفاق می افتد. پرانا میتواند در بدن بخصوص در شبکه خورشیدی که یکی از چاکراها است نگهداری شود. پرانا به مقدار زیادی در آتمسفر وجود دارد و با تنفسهای معمولی فقط مقدار اندکی از آن به بدن وارد می شود. اما اگر با آگاهی و تمرکز تنفس کنیم و از تمرینات موثر پرانایاما بهره بگیریم ، میتوان ذخیره پرانا را در بدن خود به مقدار قابل توجهی بالا برد. از طریق کنترل تنفس  و انجام صحیح تمرینات پرانایاما میتوان به طور موثری حالات و احساسات را در بدن و در سلسله اعصاب خود کنترل کرده و به راحتی اجزای بدن خود را تحت کنترل گرفت.

پرانا گنجی است که در درون همه وجود دارد و هر لحظه میتوان با انجام تمرینات صحیح پرانایاما از آن بهره گرفت. کسانی که راز به دست آوردن پرانا را از جهات مختلف آموخته اند و راه جلوگیری از اتلاف آن را میدانند وجودشان تبدیل به یک منبع متراکم پرانا میشود. و همین انرژی سحرآمیز است که سخنان آنها را تاثیری شگفت میکند. سرچشمه اصلی به دست آوردن پرانا ، کنترل فکر ، کنترل کلام ، کنترل خواسته ها و آرزوها ، کنترل احساسات مختلف مثبت و منفی است. سعی کنید خردمندانه راه های جلوگیری از اتلاف پرانا را آموخته و درک کنید و به آنها عمل نمایید.

در هر نقطه و عضوی از بدن که پرانا از آنجا خارج شود.و یا مقدار آن کم شود.، آن عضو بیمار میگردد. با انجام تمرینات پرانایاما و تمرکز دادن.پرانا و فکر بر روی قسمتهای بیمار میتوان قدرت و انرژی را به آنها باز گرداند.

۵ شکل اصلی پرانا

حکیمان باستانی هند می دانستند که همه وظایف بدن توسط پنج نوع انرژی که پنج شکل اصلی پرانا هستند انجام می شوند . این پنج انرژی به نامهای : پرانا ، آپانا ، سامانا ، اودانا و ویانا نامیده میشوند. از بین آنها پرانا و آپانا عمده تر هستند. مکان پرانا در قلب است و در داخل قفسه سینه حرکت میکند. پرانا از انرژی حیاتی هوا جذب میشود و رنگ آن قرمز یاقوتی است و مطابق با آناهاتا چاکرا است.

اگر پرانای مغز بالا برود.، فکر از زیر فرمان حواس و احساسات مختلف بیرون آمده.و تحت تاثیر پرانا قرار میگیرد. اما اگر میزان آن در شخص کاهش یابد.فکر از خواسته ها و آرزوها تبعیت کرده و فرمان می برد. در این صورت فکر برای رسیدن.به خواسته ها و آرزوهای خود بر آنها متمرکز می شود. به هر میزان پرانای فکر شخص بیشتر شود.، خواسته ها و آرزوهایش به همان میزان کمتر میگردد .

تمرینات آسانا موانع و مشکلات بدنی.را که مانع عبور جریان پرانا در درون نادیها.یا همان کانالهای عصبی در بدن لطیف هست را برطرف میکند. زمانی که پرانا در تمام بدن جریان یابد.، همه افکار و خواسته ها و اعمال فرد را منظم و هماهنگ نموده.و به او توازن و قدرت شگفتی میدهد. بنابراین برای رفع انسدادهای انرژی.در نادی ها و اصلاح جریان پرانا و انرژی حیاتی.، انجام تمرینات.و حرکات آسانا یوگا توصیه می شود.

در بخش های بعدی و ادامه نوشتارهای پیرامون یوگا.به آموزش حرکات و تمرینات آسانا یوگا خواهیم پرداخت.

آساناانرژی حیاتیپراناپرانایاماتنفسیوگا
نظرات (1)
نظر دهید
  • مجتبی مهدوی

    مطلب مفید و جالبی هست.
    لطفا اگه امکان داره حرکات یوگا (آسانا و هاتا) را آموزش بدید.
    سپاسگزارم