حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

زیست آهنگ یا بیوریتم ۲ – سیکل های بیوریتم و استفاده کاربردی از زیست آهنگ

انواع سیکلهای بیوریتم - روز بحرانی - فرمول و محاسبه - استفاده کاربردی - فلسفه - اصل جاری بودن

سیکل های بیوریتم زیادی در بدن ما وجود دارد که اکنون به بررسی ۳ سیکل اصلی فیزیکی ، احساسی ، ادراکی و سیکل فرعی حس ششم می پردازیم. تمام سیکل های بیوریتم به شکل نمودار سینوسی از بدو تولد آغاز می شوند و حول خط مبنا یا محور زمان با پریودهای متفاوت در حال زیاد و کم شدن ادامه می یابند. چرخه فیزیکی (بدنی یا جسمی ) یک دوره ۲۳ روزه را دنبال می کند و بر استقامت … به تجربه دیده ایم آبی که در برکه ای ساکن بماند به گنداب تبدیل می شود. و اگر در جویباری جاری شود …

0 809

سیکل ادراکی - سیکل الهامات درونیزیست آهنگ یا بیوریتم

قسمت دوم
سیکل های بیوریتم.و استفاده کاربردی از زیست آهنگ

Biorhythms

انواع سیکلهای بیوریتم

سیکل های بیوریتم زیادی در بدن ما وجود دارد.که اکنون به بررسی ۳ سیکل اصلی فیزیکی ، احساسی ، ادراکی.و سیکل فرعی حس ششم می پردازیم. تمام سیکل های بیوریتم به شکل نمودار سینوسی.از بدو تولد آغاز می شوند.و حول خط مبنا یا محور زمان با پریودهای متفاوت در حال زیاد و کم شدن.ادامه می یابند. آهنگ زیستی. زیست آهنگ و بیوفیدبک

چرخه فیزیکی (بدنی یا جسمی ) یک دوره ۲۳ روزه را دنبال می کند.و بر استقامت ، سلامتی و قدرت تمرکز دارد. چرخه احساسی یا عاطفی یک دوره ۲۸ روزه را دنبال می کند.و مربوط به خلاقیت ، احساسات و شهود است. و سرانجام ، چرخه ذهنی و فکری که ۳۳ روز به طول می انجامد.و با تفکر ، قضاوت و تمرکز مرتبط است.

دوره سیکل های بیوریتم. بیوفیدبک
دوره سیکل های بیوریتم

روز آغازین همانطور که در شکل ملاحظه می کنید.ابتدا نمودار در بالای خط مبنا در منطقه مثبت یا فعال حرکت کرده.سپس به اوج خود رسیده.و بعد شروع به حرکت به سمت پائین و وارد شدن.به منطقه غیرفعال یا منفی زیر خط مبنا می کند. در واقع زمانی که یک سیکل در منطقه مثبت قرار دارد.فرد دارای حداکثر انرژی بوده.و هر چه جلوتر می رود.انرژی خود را از دست می دهد. و زمانی هم که سیکل مورد نظر وارد منطقه منفی می شود.سطح انرژی پائین و آرام آرام انرژی از دست رفته جبران می شود. بیوفیدبک

سیکل فیزیکی

این سیکل بر نیروی جسمانی ، قدرت و بنیه و تکاپوی انسان تأثیرگذار است. دارای دوره ۲۳ روزه است. که ۵/۱۱ روز آن در منطقه مثبت و پرانرژی به سر می برد. و ۵/۱۱ روز دیگر آن در حالت سطح انرژی پائین و در نتیجه قدرت و استقامت نیز پایین می باشد.

ریتم فیزیکی - سیکل جسمی و بدنی
ریتم فیزیکی – سیکل جسمی و بدنی
سیکل احساسی

این سیکل که بر سیستم عصبی ، حالات روحی و احساسات انسان تأثیرگذار است دوره ۲۸ روزه دارد که ۱۴ روز اول احساس شادی و نشاط و خوش بینی را ایجاد کرده و ۱۴ روز دوم که نمودار در حالت منفی است امکان کسالت ، بی حوصلگی و کج خلقی وجود دارد. آهنگ زیستی. بیوفیدبک

سیکل احساسی
سیکل احساسی
سیکل ادراکی یا ذهنی

این سیکل بیوریتم که بر قدرت ذهن و کارکرد مغز و میزان یادگیری و حافظه تأثیرگذار است دارای پریود ۳۳ روزه می باشد که ۵/۱۶ روز نمودار مثبت و باعث کارکرد بهتر مغز و تصمیم گیری و یادگیری بهتر می شود و از روز ۱۷ تا ۳۳ که نمودار منفی است. کارکرد مغز پایین و حافظه و قضاوت و تصمیم گیری ضعیف می گردد.

سیکل ذهنی
سیکل ذهنی
سیکل حس ششم

این سیکل از سیکل های فرعی محسوب می شود و مؤثر بر حس ششم و الهام و دریافت مستقیم می باشد و دارای دوره ۳۸ روزه ( ۱۹ روز مثبت و ۱۹ روز منفی ) است. بیوفیدبک

سیکل حس ششم ، چرخه ادراکی
سیکل حس ششم ، چرخه الهامات درونی
از دیگر سیکل های بیوریتمی بدن انسان می توان به سیکل های ماهیانه مانند عادت ماهیانه در خانم ها ، سیکل های هفتگی و روزانه مانند هضم غذا و رشد مو و ناخن و سیکل های روزانه مانند تغییرات هورمونی و یا انتقالات سیستم عصبی نام برد. آهنگ زیستی. و زیست آهنگ
روز بحرانی چیست؟

گفتیم که نمودار بیوریتم به شکل سینوسی گاه در منطقه مثبت و گاه در منطقه منفی در حال بالا و پایین رفتن است و هیچکدام لزوماً خوب یا بد نیست. این حالت پر و خالی شدن مثل شارژ و دِشارژ باطری یک حالت طبیعی است. اما در نمودار روزهایی وجود دارد که حساس و روز بحرانی نامیده می شود. لحظه ای که نمودار از منطقه مثبت به منطقه منفی وارد و از خط مبنا می گذرد لحظه بحران یا روز بحرانی نامیده می شود. در واقع سطح انرژی یک لحظه صفر می شود. مثل باطری که یک لحظه خالی می شود تا مجدداً زیر شارژ قرار گیرد. بیوفیدبک

روز بحرانی در سیکل بیوریتم و آهنگ زیستی
روز بحرانی

پدیده بحران مانند این است که جسم گرمی یک دفعه وارد محیط سرد می شود این گرم و سرد شدن مانند شوک در آن ریتم ایجاد ناپایداری می کند و روز بحران هر سیکل ناپایداری و تزلزل و شوک در آن ریتم ایجاد می کند و باعث آشفتگی و یا احتمال بروز خطا و اشتباه و در نتیجه حادثه برای فرد است و به فرد توصیه می شود در این روز بیشتر مراقب خود باشد. روزهای بحران سیکل فیزیکی ، احساسی ، ادراکی و حس ششم به ترتیب در روزهای ۵/۱۱ و ۱۴ و ۵/۱۶ و ۱۹ روز از ابتدای نمودار محسوب می گردد. بیوفیدبک

فرمول و محاسبه

نحوه محاسبه بیوریتم ها به صورت محاسبه امواج سینوسی است.که منحنی نوسان کننده ای دارند. بیوفیدبک

موج سینوسی چرخه بیوریتم. بیوفیدبک
موج سینوسی sine wave

در اینجا ما با فرمول محاسبه سه چرخه زیر سر و کار داریم. آهنگ زیستی.

  • چرخه بدنی
  • چرخه عاطفی
  • چرخه فکری

تنها تفاوت بین فرمول محاسبه این سه چرخه ، تعداد روزهای چرخه  ۲۳ ، ۲۸ و ۳۳ است.

فرمول های بیوریتم و آهنگ زیستی
فرمول های بیوریتم و آهنگ زیستی
در همه فرمول ها  t نشان دهنده “تعداد روزهای سپری شده عمر” است.

محاسبات اصولی و پایه نشان می دهد که ترکیبی از چرخه های ۲۳ و ۲۸ روزه هر ۶۴۴ روز (یا ۱-۳ / ۴ سال) تکرار می شود ، در حالی که ترکیب سه گانه چرخه ۲۳- ، ۲۸- و ۳۳- روزه هر ۲۱۲۵۲ روز تکرار می شود (یا ۵۸.۱۸+ سال).

استفاده کاربردی از بیوریتم

آگاهی داشتن از وضعیت سطوح انرژی فیزیکی ، احساسی و ادراکی می تواند در افزایش بهره وری فرد کمک کند.  به عنوان مثال زمان اوج انرژی فیزیکی مناسب برای کارهای سنگین ، مسابقات ورزشی و اعمال جراحی و دندانپزشکی است. و نیز برای مدیران و تاجران نیز اتخاذ تصمیم های مهم در دوره مثبت تفکر و ادراک نتیجه بهتری دارد. مهم تر از این ها دانستن روزهای بحرانی است. که فرد باید بیشتر مراقب خود باشد. چون امکان اشتباه و خطا برایش وجود دارد و از انجام کارهای حساس و پرخطر بپرهیزد. آهنگ زیستی. بیوفیدبک

آهنگ زیستی و بیوریتم ، بیوفیدبکدر ژاپن و آلمان به خلبانها و رانندگان قطارهای پرسرعت در روزهای بحرانی اجازه کار نمی دهند و حتی در کارهای پرخطر صنعتی به کارگران در روزهای بحرانی مرخصی می دهند. این باعث شده که آمار حوادث و تلفات آنها تا حدود ۶۰ درصد کاهش یابد. آهنگ زیستی.

با آگاهی از وضعیت دورنی خود و آگاهی از سطوح انرژی های مختلف خود می توانید برای خود بهترین برنامه ریزی را برای افزایش بهره وری تان انجام دهید.

به هر حال دانش بیوریتم می تواند در افزایش بهره وری و بازده شخصی بکار گرفته شود. با دانستن اطلاعات زیست آهنگ شخصی می توان با برنامه ریزی مناسب و استفاده از دانش بیوریتم جهت رسیدن به اهداف و آرزوها و مسیر موفقیت شخصی به شکل سریع و عالی استفاده کرد.

فلسفه بیوریتم در کائنات و انسان

با کمی دقت و تأمل در محیط اطراف خودمان در می یابیم که در اکثر چیزها حالت دوره ای و تکرار وجود دارد. پیدایش شب و روز ، حرکت ماه به دور زمین ، چرخش زمین به دور خورشید ، پیدایش فصل ها و تکرار آنها ، رشد گیاهان در بهار و خواب زمستانه آنها ، کوچ پرندگان مهاجر ، وزش بادها و ریزش برگ درختان و رویش مجدد آنها همه حکایت از وجود فلسفه بیوریتم در کل کائنات دارند. زیست آهنگ و بیوفیدبک

اشاره به بیوریتم در قرآن کریم

خالق هستی در هر گوشه هستی بیوریتم مخصوص خودش را آفریده و در کتاب آسمانی قرآن آیات فراوانی اشاره به این موضوع دارند. مثلاً در آیه ۸۰ سوره مؤمنون: «او کسی است که زنده می دارد و می میراند و در پی یکدیگر آمدن شب و روز از اوست ، آیا تعقل نمی کنید؟» و نیز در آیه ۵ سوره جاثیه: «در پی یکدیگر آمدن شب و روز ، و روزیی (بارانی) که خداوند از آسمان فرو فرستاده است ، و زمین را پس از پژمردنش بدان زنده داشته است و در گرداندن بادها مایه های عبرتی برای خردمندان هست».

این آیات اشاره به بیوریتم در طبیعت و تعقل در آن می کند و در آیات فراوان دیگری اشاره به گردش خورشید و ماه ، شب و روز و حیات مجدد گیاهان که همه را مایه های عبرت برای اندیشه وران می داند. با دقت در این پدیده وجود سیکل های بیوریتم را می توان درک کرد.

سیکل ذهنی. بیوفیدبک

در واقع خالق هستی وجود بیوریتم را در جهان هستی لازم دانسته و در هر گوشه ای آن را به شکلی خلق کرده است.  البته بهترین و کاملترین آفرینش خداوند انسان است که اشرف مخلوقات محسوب شده و کاملترین شکل های بیوریتم و زیست آهنگ در جهت منافع او در وجود انسان خلق شده است که باعث تغییر حالات مختلف درون انسانها می گردد. پروردگار متعال در آیه ۱۹ سوره انشقاق می فرماید: “سوگند که شما از حالی به حال دیگر درآیید”.  نیز اشاره به تغییرات و دگرگونی حالات مختلف در وجود انسان دارد. که لازمه رشد و تکامل انسان و حکمت خداوند است. بیوفیدبک

تغییرات و دگرگونی حالات مختلف در وجود انسان ، لازمه رشد و تکامل انسان و حکمت خداوند است.

زیرا انسان را کاملترین و بهترین مخلوق خود قرار داده و انسان در بهترین حالت ممکن خلق شده است. در آیه ۴ سوره تین فرموده: “لَقَد خَلَقنَا الانسانَ فی اَحسنِ تقویم”. “براستی که انسان را در بهترین قوام آفریده ایم”. به هر حال پذیرفتن فلسفه بیوریتم با نشانه های موجود در طبیعت و دگرگونی حالات مختلف در درون خودمان کار زیاد مشکلی نیست. اما شاید به این فکر بیفتیم که وجود بیوریتم چه فایده ای برای ما دارد؟ هر پدیده ای که خداوند در وجود ما خلق کرده حکمتی دارد و مطمئناً لازمه رشد و تکامل ما بوده است. در اینجا ما با مثال هایی ساده سعی در تشریح فواید بیوریتم داریم. کافیست یکبار دیگر بیوریتم را در خود بررسی کنیم.

تغییر حالات یا سطوح انرژیهای مختلف فیزیکی ، احساسی و ادراکی در وجود ما که گاه این انرژیها زیاد و گاه کم می شوند. چرا؟

اصل جاری بودن – بوعلی سینا
” آب چون بماند می گندد و زلال است تا روان است. “

به تجربه دیده ایم.آبی که در برکه ای ساکن بماند.به گنداب تبدیل می شود. و اگر در جویباری جاری شود.زلال خواهد شد. در واقع ما در تمام مسائل زندگی باید.اصل جاری بودن را رعایت کنیم.تا نگندیم. همیشه جاری باشیم.و از بسته بودن بپرهیزیم.

مثلاً فردی که پولش را به جریان می اندازد.و از آن می بخشد.جریان برکت و فراوانی را به سوی خود جاری می کند. کسی که خساست و بسته بودن را پیشه می گیرد .حالت فقر و نداری را تجربه می کند.

کسی که از علمش به دیگران می آموزد.، دائماً صاحب دانش و کمالات جدیدتر می گردد.

این مثال های ساده لزوم جاری بودن را به ما گوشزد می کند. حال که با مفهوم جاری بودن و لزوم آن آشنا شدید به مبحث بیوریتم در وجود انسان باز می گردیم. اگر ما وجود خودمان را مانند ظرفی از انرژی تصور کنیم که توسط خداوند انرژی فیزیکی ، احساسی و ادراکی در وجود ما سرشار می شود ، اگر این انرژی در وجود ما ثابت بماند حالت ماندگی ، کهنگی و گندیده پیدا خواهد کرد. باید اصل جاری بودن در ما شکل بگیرد تا جریان انرژی در ظرف وجودی ما جاری شود و ما سرشار از انرژی تازه و زلال و پاک شویم. آهنگ زیستی.

به همین جهت در ظرف وجودی ما دریچه هایی برای تخلیه انرژیها و نهایتاً جاری شدن.آنها در وجود ما تعبیه شده است.که با باز و بسته شدن.این دریچه در ظرف انرژی ما تغییرات میزان انرژی صورت می گیرد. زمانی که دریچه بسته می شود.سطح انرژی ما ماکزیمم و زمانی که دریچه کامل باز می شود.سطح انرژی ما مینیموم است. این شاید مثال واضحی برای درک بهتر موضوع باشد.و اگر به این مثال ساده توجه کنیم.درمی یابیم که پرو خالی شدن.سطوح انرژی در وجود ما به خاطر اصل جاری بودن .جهت زلال و تازگی انرژی ما چیز خوبی است.و نباید حالتی مثل کمبود انرژی را بد دانست. در واقع این زمان جهت تخلیه شدن.ظرف انرژی ما از انرژی کهنه و قدیمی و تمیز شدن.ظرف انرژی ما و آماده شدن.برای دریافت انرژی نو و جدید است. بیوفیدبک

جلوگیری از یکنواختی و روزمرگی

از دلایل مهم دیگر پر و خالی شدن.انرژی در وجود ما.(بیوریتم – زیست آهنگ) جلوگیری از یکنواختی و روزمرگی ماست. در واقع تا تاریکی نباشد.، جلوه روشنایی مهم شمرده نمی شود. تا کمبود نباشد.، فراوانی احساس نمی شود. اگر حال بد نباشد.حال خوب و شادی احساس نمی شود. اگر حال خوب و پرانرژی بودن دائمی شود .مطمئناً قدر و درک طعم آن شناخته نمی شود.و یک امر عادی و بی ارزش خواهد شد. مسلماً محرکی هر پدیده ای در وجود هستی توسط خداوند بی حکمت نیست.و بر ماست.که حکمت آن را دریابیم!. آهنگ زیستی.

 

بیشتر بخوانید:
چگونه با ۶۸ ثانیه تمرکز به آرزوی خود برسید؟
منبع کانال حکمت کهن وبلاگ حکمت کهن (هرمس) 1 وبلاگ حکمت کهن (میکائیل) 1
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه