حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

علم اعداد یا عددشناسی – بخش دوم – نومرولوژی ، چیستی و تاریخچه

نومرولوژی چیست؟ - تاریخچه علم اعداد - نظريه بنيادين جهان ارتعاشی - قانون کارما و دهارما

ما در دنیایی زندگی می کنیم که از نظمی مطلوب تبعیت می کند. دنیایی که در آن هیچ واقعه ای صرفاً به واسطه “تصادف” رخ نمی دهد و هر کدام از ما برای ایفای سهمی که برایمان مقرر شده در جهان حضور یافته ایم. … علم طالع بینی اعداد با “عملکرد انسان در زندگی” رابطه تنگاتنگی دارد.
طبق یکی از بنیادی ترین باورهای رازآلود انسان که نومرولوژیست های جدید هم بر آن صحه می گذارند ، اسامی انسان یا اشیاء در بردارنده جوهر وجودی آنها می باشد… تاریخ تولد ما اتفاقی نیست ، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است. همه چیز در کائنات در زمان متناوب خود به نوسان در می آید. با پیدا شدن درجه نوسان هر موضوع ، کیفیت و انرژی های مرتبط با آن قابل ساختن می باشد.

0 2,341

عددشناسی. علم اعداد یا نومرولوژیعلم اعداد یا عددشناسی

علم الاعداد – بخش دوم

نومرولوژی ، چیستی و تاریخچه

قانون کارما و دهارما

تاریخ تولد ما اتفاقی نیست ، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است.
علم اعداد یا نومرولوژی

ما در دنیایی زندگی می کنیم که از نظمی مطلوب تبعیت می کند. دنیایی که در آن هیچ واقعه ای صرفاً به واسطه “تصادف” رخ نمی دهد.و هر کدام از ما برای ایفای سهمی که برایمان مقرر شده در جهان حضور یافته ایم. چارلز نودیر اظهار می داشت که اگر چه برای ما دشوار است.مسایلی را که “با قوانین محدود ذهنی مان” انطباق ندارند.، بپذیریم و آن ها را رد یا تأیید نماییم.، لیکن باید بدانیم که علوم ماوراء الطبیعه ریشه در گذشته ای بسیار دور دارد.و در خلال گذشت اعصار در سطحی گسترده اذهان را به خود معطوف داشته است. پس نمی توان آن ها را عاری از حقیقت و معنا دانست. نومرولوژی. علم اعداد. طالع بینی. قانون کارما.

علم الاعداد و کسب آگاهی

در کلامی ساده هدف اصلی نومــرولوژی یا علم الاعداد کمک به افراد در کسب “آگاهی” نسبت به “فضا” است.و اساس آنچه در اطرافشان میگذرد.، ولی از دیده پنهان است. نومرولوژیست ها مصمم اند با ایجاد این آگاهی به افراد بشر کمک کنند.که به بهترین نحو ممکن به اهداف و خواسته هایشان دست یابند. و چون اعداد قادرند وسیله ای برای تجزیه و تحلیل وجود انسانی ما باشند.، نومرولوژیست ها معتقدند که با بکارگیری آن ها نه تنها می توان پی برد.که دو نفر از لحاظ روحی و روانی مناسب یکدیگر هستند یا خیر.، بلکه این امکان وجود دارد.که نتایج روابط عشقی بین آن دو را نیز پیش بینی کنیم. نومرولوژی. قانون کارما.

به علاوه گفته میشود.که علم اعداد شخص را قادر می سازد.تا کشف کند.در چه روزهایی از ماه و چه ساعاتی از آن روزها از نظر تحرکات جنسی در اوج به سر می برد.و در نتیجه بتواند به بهترین سطح کامیابی دست یابد.

مانتروس بنیان گذار استودیوهای روانکاوی از طریق اعداد ، بیان می کند.که علم طالع بینی اعداد با عملکرد انسان در زندگی رابطه تنگاتنگی دارد. طالع بینی.

طبق یکی از بنیادی ترین باورهای رازآلود انسان که نومرولوژیست های جدید هم بر آن صحه می گذارند.، اسامی انسان یا اشیاء در بردارنده جوهر وجودی آنها می باشد. با این استناد اساتید دنبالرو این فن قدیمی مدعی اند.که می توانند.به طرزی موشکافانه شخصیت افراد را بازگو و تنها با برقراری یک سری قوائد ابتدایی سرنوشتشان را نیز تبیین نمایند. طالع بینی.

طالع بینی. قانون تناوب ، علم الاعداد و عددشناسی

نومرولوژیست ها همچنین می گویند: “خصوصیات فردی ، علایق ، امیال و توقعات انسان را می توان.به وسیله تجزیه عددی اسامی و تاریخ تولدشان روشن کرد.، و نیز در جدول عددی ، کنش های جنسی مورد توقع افراد را با کمک اعداد نهفته در اسامیشان توضیح داد.” نومرولوژی.

بر اساس یک تئوری علمی ، اصوات ، ارتعاشاتی هستند.که در محیط اطراف ما به سان امواج دریا در جریان می باشند و نوسانات دقیقی دارند.

نومرولوژیست ها جهان را بسان یک چنگ غول پیکر با تعداد بیشماری سیم در نظر می گیرند. هر سیمی در این ساز ، که به میزان خاص خود و متفاوت از دیگران مرتعش می شود.، ما به ازایی است برای یک فرد ، شیء یا مکانی خاص در عالم هستی و به این ترتیب هر شخص یا شیء ، منحصر به فرد و کاملاً خاص می باشد. ولی از آنجایی که نمی توان میلیون ها نفر انسان را در دنیا نفر به نفر طبقه بندی کرد این ضرورت پیش آمده تا افراد بشر را برحسب قواعدی گروه بندی کرد. این ضرورت پیش آمده تا افراد بشر را برحسب قواعدی گروه بندی و بر اساس تیپ های مشخصی به طور جمعی از هم تفکیک کنیم. طالع بینی.

در مورد اعداد حاصله از مجموع حروف یک اسم نیز به این صورت پیش می رویم که آن را نهایتاً طی یک فرآیند ساده به یکی از اعداد صحیح ۱ تا ۱۰ تبدیل می کنیم. هر یک از این ارتعاشات عددی شاخص یک تیپ شخصیتی خاص هستند و ما می توانیم به راحتی طبق آموزش نومرولوژی شخصیت آن گروه را کاملاً تفسیر کنیم .

وینسنت لوپز که در زمینه علم اعداد و سازهای کیبرد هر دو صاحب عنوان استادی است در بررسی و تحقیق برجسته خود تحت عنوان ” نومرولوژی ” توضیح می دهد:

” قانون ریتم به سادگی این مقولات را توجیه می کند. دقیقاً مثل یک ترکیب موسیقایی که گام ها در آن بالا و پایین می روند ، سرنوشت اشخاص نیز بسان اصوات موسیقی به بالا و پایین نوسان دارند و فراز و نشیب زندگی را مشخص می کنند. ” طالع بینی.

نومرولوژی ، قانون تناوب و طالع بینی
لوپز ” قانون تناوب ” که مورد اعتنای نومرولوژیست ها می باشد را به تمام زندگی پرفراز و نشیب نوع بشر و “کلیه جهان مخلوقات” تعمیم می دهد.

او می نویسد که الگوی عددی معینی در زندگی هر کدام از ما وجود دارد که ادوار مختلف زندگی زمینی ما را هدایت می کند . با محاسبه دقیق این الگوی عددی برای مشتاقان نومرولوژی امکانی به وجود می آید که دوره های موجود در زندگی آتی را قبل از مواجهه با آن ها پیش بینی کرده و با پیش آگهی و آمادگی با هر ناکامی محتمل مقابله کنند.

علم اعداد و قانون چرخه ها و تناوب. قانون کارما
الگوی عددی معینی در زندگی هر کدام از ما وجود دارد که ادوار مختلف زندگی زمینی ما را هدایت می کند.

همچنین اشخاص در زندگی عشقیشان می توانند “دوره های کامیابی” را پیش بینی و خود را از قبل به بهترین وجه مهیا کنند و جاذبه های فردی خود را نیز افزایش دهند تا به گفته لوپز به ” عشقی پر تلألو و خوش انجام ” دست یابند. نومرولوژی.

نومرولوژیست ها مصراً تأکید می کنند که طالع بینی اعداد تنها گونه ای پیشگویی یا آینده نگری ساده نیست بلکه “علوم ریاضی به وضوح مؤید همبستگی بین اعمال آدمی و ارتعاشات متأثر از تموجات (حرکات موجی) کیهانی است. که تماماً توجیهات عددی دارند.”

لوپر اعداد را سمبل نمایشگر “زمان و انرژی” تعریف می کنند که یک الگوی دقیق از ابعاد وجودی افراد را به دست می دهد. قابل ذکر است که شاخص های عددی ، دایمی و غیرقابل تغییر می باشند.

طبق تأکید نومرولوژیست ها “هر چیزی در جهان ، در نوسان است. همان گونه که هیچ دو نفری را که اثر انگشت یکسان داشته باشند نمی توان یافت ، هیچ گاه دو نفر در ارتعاش و نوساناتشان دقیقاً یکسان نیستند. هر کدام از ما کاملاً منحصر به فرد بوده و هر مرد و زنی از روند کاملاً انحصاری ارتعاشات خود متابعت می کنند.”

زمانی که انسان از کاربرد اعداد آگاه شد و با توجه به آن از تمام امکانات موجود بهره گرفت ، دیگر دلیل موجهی برای عدم برخورداری از زندگی سراسر موفقیت و کامیابی وجود نخواهد داشت. سرنوشت واقعی آدمی از طریق نوساناتی که از اسم و تاریخ تولدش استخراج می شود قابل هدایت است.

ارتعاشات کیهانی و نوسان. علم اعداد و طالع بینی
هر چیزی در جهان ، در نوسان است.
سرنوشت واقعی آدمی از طریق نوساناتی که از اسم و تاریخ تولدش استخراج می شود قابل هدایت است.

تاریخ تولد ما اتفاقی نیست ، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است. نومرولوژی.

علم اعداد چیست؟

علم اعداد عبارت است از تحلیل نمادین اعداد بر مبنای ۱ تا ۹ و بررسی و مطالعه بر روی  نتایج بدست آمده از ترکیب اعداد.

֍ مطلب پیشنهادی برای مطالعه:

علم الاسماء ۲ – تغییر نام و تاثیرات آن بر شرایط اجتماعی و مالی

بیشتر بخوانید:
افسانه شخصی یا طرح الهی زندگی 1

همه چیز در کائنات در زمان متناوب خود به نوسان در می آید. با پیدا شدن درجه نوسان هر موضوع ، کیفیت و انرژی های مرتبط با آن قابل ساختن می باشد.  با بکار بستن قانون علم اعداد و استفاده از نام و تاریخ تولد بعنوان اطلاعات پایه  می توان قسمت اعظم نوسانات مردم مختلف را تعیین نمود. طالع بینی.

تجزیه و تحلیل موشکافانه عددی نوسانات محاسبه شده ،  اطلاعات معنی داری در اخلاق و خصوصیت مردم را میسر می سازد. این داده ها عبارتند از:

  • تعیین اخلاق و خصوصیات فردی.
  • توانایی ها واستعدادهای فردی.
  • موانعی که باید بر آن غلبه نمود.
  • نیازهای درونی.
  • واکنش های احساسی و راه های رفتار با دیگران.

علم اعداد مطالعه اعداد و معانی مربوط به هر یک از آنهاست. علم اعداد می گوید که شما با نام ، روز ، ماه و سال تولدی که دارید ، دارای چه خصوصیاتی هستید. و اینکه چه اتفاقاتی در زندگی برای شما پیش خواهد آمد.

نام اصلی شما که بعد از تولد روی شما گذاشته می شود ، استعدادها ، نقاط قوت ، نقاط ضعف ، ویژگی های منحصر بفرد و … شما را نشان می دهد. نکته مهم این است که نام اصلی شما قابل تغییر نیست. چون پس از تولد برای شما در نظر گرفته شده است. تاریخ تولد شما شتاب حرکت شما را در زندگی ، راهی را که قدم می گذارید ، دوره ها ، زمان اتفاقات و نفوذها ، و مسیر زندگی شما را نشان می دهد. تاریخ تولد شما نیز قابل تغییر نخواهد بود.

علم اعداد به افراد کمک می کند تا مشکلات خود را بشناسند و همانند معما و جدول حل کنند. علی الخصوص آنهائی که در جریانات و فشارهای شدید عاطفی هستند.

طالع بینی و پیشکویی. قانون کارما.
طالع بینی و پیشکویی
علم اعداد موقعیت و وضعیت فعلی افراد و یا چالش ها و فرصت هائی را که ممکن است با آنها مواجه شوند ، نشان می دهد.

علم اعداد راه خوبی جهت مشخص شدن مشکلات در یک ارتباط بوده و جهت بدست آوردن درک جدید از ارتباط به افراد می کند. قانون کارما.

مفهوم استفاده از علم اعداد این است که پتانسیل تطابق و سازگاری ۲ نفر مورد ارزیابی قرار گیرد تا ایجاد ارتباط خوب و عالی بین آنها افزایش یابد.

علم اعداد مهارت پیشگویی پایه از اعداد ، بهترین زمان برای انجام کارها یا شروع یک فعالیت اقتصادی را دارد. در هند تعداد کثیری از کارشناسان علم اعداد و نجوم حضور دارند که با استفاده از این علم آینده فرد را پیشگوئی می کنند.

تاریخچه ای مختصر دربارۀ علم اعداد

پیدایش اعداد به زمانی خارج از حافظه تاریخ بر می گردد. یعنی زمانی که انسان اولین بار بر روی سیاره زمین ظاهر گشت. ریشه این علم تقریبا به ده هزار سال پیش یا بیشتر به مصر و شهر قدیم بابل بر می گردد. بنیان گذار آن فیثاغورث ، ریاضیدان و فیلسوف یونان بود.که بسیاری از تئوری های پایه را که اساس علوم ریاضی را تشکیل می دهند را  ایجاد کرد. قانون کارما.

این رشته بطور رسمی در ۲۶۰۰ سال پیش به یونان قدیم نسبت داده شده است. در قرن بیستم ، یک زن آمریکائی ، L. Dow Balliet ، و تعدادی از هم دوره ای هایش تعدادی کتاب منتشر کردند.و فاز جدیدی از علم اعداد را شروع کردند. این علم در طول چند دهه  اخیر شروع به رشد تدریجی نمود.

امروزه ، در نیمه اخیر قرن حاضر ، تحقیقات و انتشار مطالب با طغیانی مجدد و مشخص از علاقه به علم اعداد ، در حال وقوع می باشد.

نکته قابل توجه در شناخت علم اعداد

علومی مثل عدد شناسی و نجوم برای پیشگوئی آینده ابداع نشده اند. بلکه وظیفه دارند انسان را با هویت فردی اش آشنا سازند.

 این علوم در جهت تحلیل شخصیت انسان و ارزیابی نقاط ضعف او بکار می روند و در عین حال او را به تقویت این نقاط ضعف تشویق می کنند.به علاوه قادرند چرخه های مفید یا به عبارتی بهترین زمان را برای تصمیم گیری ها تعیین کنند و  زمان وقوع تحولات بزرگ را به ما گوشزد نمایند. قانون کارما.

 با تعبیر کامل همه اعداد اصلی بسیاری از خصوصیات شخصی انسان آشکار می شود. این تعیین هویت با ارائه ادارکی موثر از شخصیت فردی , اتکا به نفس را در آدمی تقویت می کند. قانون کارما.

نظریه بنیادین جهان ارتعاشی

نظریه بنیادین جهان ارتعاشی اعتبار خود را مرهون فیثاغورث متفکر و فیلسوف قرن ششم پیش از میلاد می باشد.که دستی در هنر نهان بینی داشته است. کشف نسبت های فواصل موسیقی توسط او ، پیروانش را به این مسئله هدایت کرد.که این نسبت ها و فواصل به جهان ارتعاشی نیز قابل تعمیم هستند. و می توان برای جوهر وجودی هر شیء ، عددی ارتعاشی را در اکتاوهای معین در نظر گرفت. به همان گونه که ارسطو (از شاگردان آتی فیثاغورث) نیز ملکوت را به عنوان “اعداد و عبارات موسیقایی”  تشریح کرد.

نومرولوژی ، طالع بینی ، پیشگویی مسیر زندگی. قانون کارما
نیکوماخوس از فیثاغوریان قرن اول میلادی مینویسد: هرچه در جهان ، فی ذاته ، سرشتی منظم داشته باشد.بر ما آشکار می کند.که چه در جزء و چه در کل به وسیله دوراندیشی و تفکر او ، که خالق همگان است.مطابق اصول اعداد ، به نظم کشیده شده و سامان یافته است. قانون کارما. قانون کارمه.

در آن زمان فواصل موسیقی شناخته شده با چهار رقم اول اعداد صحیح یعنی ۱،۲،۳،۴ نامگذاری می شد. این اعداد به قسمی انتخاب شده بودند.که مجموعشان به عدد ۱۰ منتهی بشود. نومرولوژی. طالع بینی.

دیل نیکولز در مقاله ای که در دسامبر ۱۹۷۰ برای مجله آکالت نوشت.، یادآور می شود رابطه ریاضی موجود در صدای موسیقی تولید شده.توسط فیثاغورث در همان گامی که امروزه برای کوک کردن پیانو به کار می بریم.نیز صدق می کند.

فیثاغورث در امتداد کشف اولیه خود تلاش می کرد تا هارمونی های مورد تحقیق خود را برای بهبود و نظم بخشیدن به افکار روان پریشان بکار بگیرد و امتحان کند. و شاید از این روی او را بتوان یکی از اولین روانکاوان محسوب داشت. پیروان او چهار عنصر آتش ، آب ، هوا و خاک را با نتیجه گیری از کشفیات موسیقایی استادشان تتراکیتس یا  “تربیع مقدس” معرفی کرده اند. طالع بینی.

آن ها عدد ۱۰ را همچنین به عنوان کثرت یافته عدد ۱ که خود سمبل مردانگی و نتجیتاً منبع کل خلقت ، شناخته شده بود ، می ستودند. نومرولوژی.

قانون کارما و دهارما

قانون کارما: قانون عمل و عکس العمل یا نتیجه اعمال انجام شده در مسیر زندگی که بر اعمال بعدی انسان تائیر می گذارد.

دهارما: زندگی رستگارانه با هوشیاری کامل بر اعمال به واسطه پیروی از حقیقت و خلوص.

هر کسی بر اساس قانون کارما متولد می شود و در این زندگی باید بر اساس  دهارما زندگی کند.

 

محرکی

منبع وبلاگ حکمت کهن (هرمس) وبلاگ حکمت کهن (اسرافیل) کانال آپارات حکمت کهن
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه