حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی
بایگانی برچسب

شرف شمس

شرف شمس و خواص آن

سالی یکبار شرایط مهیا میشود تا موکلین خورشید به زمین آیند. لذا امکان انجام این اعمال در سال فقط یکبار است. آنهم…
« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه