حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

یوگا چیست؟ – همه چیز درباره یوگا – “بخش اول”

یوگا چیست؟ - تعاریف - فلسفه یوگی - تنفس - تمرکز - سبک های یوگا

یوگا روشی فراروانشناسانه برای کشف رازهای درون و حقیقت وجود انسان است. در یوگا از راه هماهنگی میان تن و روان ، تفکر و عمل ، ذهن و شعور با اندیشه های ژرف عارفانه و الهی بارور می شود. یوگا روشی برای رسیدن به درجات ارتقا روحی و تربیت و راهبری فکر ، کلام و عمل است. …

0 644

یوگا چیست؟ - همه چیز درباره یوگا یوگا چیست؟ – همه چیز دربـاره یوگا

(بخش اول)

تعـادل و هـارمونی با دنیـای اطـراف

یوگـا و تمرکـز

یـوگا و تنفـس
سبکهای یـوگـا

 

اگـر نـیرو بخشـیدن بـه سیسـتم قلبـی _ عـروقی ، کشـیدن و حرکـت دادن ماهـیچه ها و پـرورش روح و ذهـن در برنامـه کاریتان است، بـا دقت مطالب زیـر را بـخوانید تـا با اسـاس و پایـه یـوگــا آشـنا شویـد. درباره یوگا، تمرکز. هاتا یوگا. آساناها. مدیتیشن.

یوگا چیست؟

یـوگا دانشی باستانی درباره بدن است که قدمت آن به ۵۰۰۰ سال پیش در کشور هند بر می گردد. یوگا از کلمه (yoj) در زبان سانسکریت گرفته شده که به معنای یکی کردن و وحدت است و در یوگا به ایجاد یکپارچگی بین ذهن ، جسم و روح گفته می شود. یــوگا یا “جوگ” واژه ای سانسکریت بـا معـانی بسـیار وسـیع است و از مصدر یوج با دو معـنای پیوسـتن  یـا اتحـاد و رام نمودن حیوان وحشی و سرکش است. در زبـان پهـلوی چـوبی را که هنگـام شـخم زدن بـر گـردن دو گاو گـذارده می شـود “یـوغ” یا “جـوغ” می نـامند کـه کـار آن هماهنـگ نمـودن حرکـات و گامهـای دو گـاو است.تـا بـتوان در یک خـط مستقیم زمـین را شخـم زد و خـاک آن را بـارور نـمود. آساناها و مدیتیشن

در یـوگـا نیـز کنـترل ، اتحـاد و همسویـی مـیان نـیـروهـای متنافر وجـود، درنظـر گرفتـه شده که در غـیر ایـن صـورت تـکامل ، باروری و بالنـدگی شعـور انسانـی و رشـد خوشه هـای طلایی عـرفان و آگـاهی متعـال در کـشـتزار قلـب و روح و در نهایـت رسیـدن بـه مبدا آفرینش و سرچشـمه هسـتی بخش میسر نخواهـد بـود. درباره یوگا

تعادل و هارمونی با دنیای اطراف

یوگیها معتقدند برای اینکه انسان بتواند.با خود و دنیای اطراف خود در تعادل و هارمونی باشد.باید به یکپارچگی جسم ، ذهن و روح برسد. برای یکی شدن این سه باید احساس ، کردار و بینش او در تعادل باشند. یوگیها برای رسیدن به این تعادل فرمولی را بدست آوردند.کـه از ورزش ، تنـفس و مراقبـه تشکیل شـده کـه هـر سه اینـها قسمـتهای اصـلی یـوگا را تشکیـل می دهـند. در یوگـا از بدن مراقبت شده.و به آن احترام گذاشته می شود.زیرا که بدن اولین وسیله برای رشد انسان محسوب می شود. تمرینهای یوگا گردش خون را بهتر می کند ، ارگانهای شکمی را تحریک کرده و بر روی سیستمهای غده ای بدن فشار می آورد که نتیجه آن سلامتی بهتر برای انسان می باشد.

֍ مطلب پیشنهادی برای مطالعه:

حفاظ، حصار و مندل ۲ – سپر و سیستم های دفاع ماورایی

بیشتر بخوانید:
هاله یا آئورا چیست؟

یوگـیها معتقدند که تنفـس سرچشمه زندگی است و بر این اساس تکنیکهای خاصی را برای تنفس که کنترل تنـفس و افزایش حجم ششها می باشد را بدست آوردند. آنهـا بـا تمـرکز کردن بـر روی تـنفس ، خـود را بـرای مرحلـه بعـد یـوگـا کـه مراقـبه است آمـاده می کنند.

یک تعبیر نادرست از مراقبه این است که مراقبه یعنی مبارزه با ذهن در صورتیکه مراقبه تمرکز و آرام کردن ذهن می باشد .

یوگا و تنفس ، آساناها

بوگا و تنفس

با تمرینات و تکنیکهای تنفسی ، سطح آگاهی بر روی بدن بالا رفته.و می توان تمرکز خود را افزایش داد.و استرسهای روزانه را از بین برد. هاتا یوگا

به تعبیر دیگر یوگا روشی فراروانشناسانه برای کشف رازهای درون و حقیقت وجود انسان است. در یوگا از راه هماهنگی میان تن و روان ، تفکر و عمل.، ذهن و شعور با اندیشه های ژرف عارفانه و الهی بارور می شود. یوگا روشی برای رسیدن به درجات ارتقا روحی و تربیت و راهبری فکر.، کلام و عمل است. آساناها

یوگا خصال انسانی و نیز استعدادهای نهفته و شگرف و نیروهای بالقوه را در فرد بیدار نموده.و شعور روحانی را همچون نیلوفری سپید بر سطح تالاب تمایلات نفسانی رویش و برتری میدهد. هاتا یوگا  مدیتیشن

وگا و تمرکز ، سبک ها و روش های یوگا

یوگا و تمرکز 
یکی از تمرینهای فکری در یوگا  “تمرکـز “ است.که عبارت است از ثابت نگاهداشتن قوای فکری.بر روی موضوع خاص مادی یا روحانی است. تمرکز تنها در سایه سکون و آرامش فکری است.و کسی که آرامش نداشته باشد.قادر به تمرکز صحیح و کامل نخواهد بود. سکون و آرامش بستگی به تقوی و درستکاری دارد.چون بیشترین عوامل نابسامانی و پریشانهای فکری در ناراستی ها و هیجانات ناشی از آنها است. آساناها
سبک های یوگا

در متون یوگا از سیزده روش یوگا نام برده شده است.که عبارتند از: 

۱- هاتا یوگا، ۲- راجا یوگا، ۳- آشتانگا یوگا، ۴- دهیانا یوگا، ۵- مانترا یوگا.،  ۶- لایا یوگا، ۷- کندالینی یوگا.، ۸-کارما یوگا، ۹- تانترا یوگا.، ۱۰-کیریا یوگا،  ۱۱- گیانا یوگا، ۱۲- یانترا یوگا.، ۱۳-بکتی یوگا.  مدیتیشن

 

 

منبع پرانایاما یوگا درباره یوگا وبلاگ ماوراء
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه