حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

یوگا چیست؟ – همه چیز درباره یوگا – بخش دوم

سبک های یوگا - قوانين ياما - آجاس شاكتی - قوانين نياما

در تمرینات یوگا، شخص قادر میگردد که امید را جانشین ناامیدی ، لذت را جانشین دلتنگی و درد ، قدرت و انرژی را جانشین ضعف و سستی و دانش را جانشین نادانی نماید. کنترل فکر و حواس هدف مشترک همه راه های مختلف یوگا است. به وسیله تمرینات یوگا میتوان آرامش فکر را در همه لحظات و مکانها حفظ نمود. یوگا قادر است امراض فکری و بدنی …

0 417

یوگا چیست؟ - همه چیر درباره یوگایوگا چیست؟همه چیز درباره یوگا

(بخش دوم)

هاتا یوگا: شامل تمریناتی است.که موجب کنترل بدن و تنفس شده و بین نیروهای “پرانا” و “آپانا” کنترل و اتحاد به وجود می آورد. آسانا هاتا یوگا و کریا یوگا سبک هایی از یوگا هستند.  مانترا

یکی از تمریناتی که در شاخه هاتا یوگا وجود دارد.به نام “آسانا” می باشد.که انجام مداوم آن باعث استحکام و سلامت بدن شده.و کانالهای جذب انرژی را در فرد آماده می سازد. و مانع خروج بیهوده انرژی می شود.

تمرین دیگر در این شاخه به نام “پرانایاما” می باشد.که خود بحثی طولانی می طلبد.و در آینده بیشتر درباره آن صحبت خواهد شد. تمرینات آن نیز موجب جذب و حرکت انرژی های روحانی در فرد میگردد. هاتا یوگا و کریا یوگا سبک هایی از یوگا هستند.

راجا یوگا:  که به معنای تمرکز و تعمق است.و شامل تمرینات کنترل و تمرکز فکر می باشد.
آشتانگا یوگا:  شامل مجموعه تمرینات “هاتایوگا” و “راجا یوگا” می باشد و ۸ مرحله دارد. مانترا
دهیانا یوگا: در این مرحله از یوگا فرد بدون وقفه و مستمر بر نام خداوند متمرکز است.
مانترا یوگا: عبارت است از رسیدن به خود شناسی از طریق تکرار اصوات روحانی و نام های خداوند است.
لایا یوگا: عبارت از کنترل کامل فکر و حواس است.
کندالینی یوگا: عبارت است از بیدار نمودن و فعال کردن مراکز روحی (چاکراها) موجود در بدن از طریق مراقبه و تمرکز.
کارما یوگا: به معنای انجام کار آگاهانه و تقدیم نتایج آن به خداوند است.
گیانا یوگا: عبارت است از کسب خرد و دانایی و دانش.
تانترا یوگا:  عبارت است از کنترل تمایلات جنسی.
یانترا یوگا: تمرکز بر اشکال هندسی و فرم مانترا ها را گویند.
کیریا یوگا: در این روش ، ریاضت و مطالعه خویش و پرستش خداوند اساس تمرینات است.
باکتی یوگا: یوگای بندگی و عشق به خداوند است.

با انجام یوگا انسان قادر به تعلیم و تربیت خویش گردیده و میتواند توسعه وهماهنگی کاملی بین فکر و روح خویش برقرار سازد . به این طریق نهایتا شخص بر تمامی وجوه درونی خویش کاملا مسلط شده و آنها را در کنترل کامل خود می گیرد. یوگا به تمرین کننده خود کمک می کند تا بتواند به بالاترین مرحله کمال اخلاقی، معنوی و روحی برسد و به تدریج قدرتهای روحی بر او آشکار گردیده و به تمرکز کامل دست یابد. با مداومت و استمرار در تمرینات یوگا، شخص قادر میگردد که امید را جانشین ناامیدی، لذت را جانشین دلتنگی و درد، قدرت و انرژی را جانشین ضعف و سستی و دانش را جانشین نادانی نماید. آسانا و مانترا

کنترل فکر و حواس هدف مشترک همه راه های مختلف یوگا است. به وسیله تمرینات یوگا میتوان آرامش فکر را در همه لحظات و مکانها حفظ نمود. یوگا قادر است امراض فکری و بدنی را از بین ببرد. این سلامت و آرامش فکر زمینه مساعدی برای تمرکز و تعمق بر خداوند است. هاتا یوگا و کریا یوگا سبک هایی از یوگا هستند.

بسیاری از مردم با حرکت امواج زندگی ، بالا و پایین می روند . آنها در یک لحظه شاد و در لحظه ای دیگر در غم و اندوه غوطه ورند و احساس یاس و ناامیدی می کنند. با چنین عدم ثبات هرگز نمیتوان احساس سکون و آرامش نمود. در واقع وقتی آرامش نباشد ، خوشبختی وجود ندارد و بدون خوشبختی ، زندگی ارزشی ندارد. چنین افرادی قادر نیستند حتی لحظه ای کوتاه فکرشان را متمرکز نمایند.

یوگا چیست؟ - همه چیز درباره یوگا. مانترا

برای انجام یوگا هرگز نیاز نیست.که در شکاف کوه ها و یا غارها و دور از اجتماع زندگی کرد. میتوان در مرکز اجتماع و زندگی خانوادگی قرار داشت.و حتی به عنوان یک فرد متاهل نیز به وظایف خود عمل نمود.

قوانین یاما:
۱ – آهیمسا:

یعنی آزار نرساندن و نکشتن موجودات زنده و جریحه دار نکردن احساسات دیگران.

تمرین آهیمسا یک خصوصیت الهی است.و به شخص برای به دست آوردن قدرت روحانی درونی.، آرامش و صفای فکر و درک حقیقت کمک می کند. چنانچه می خواهید آهیمسا را تمرین کنید.باید بر نفس خود مسلط باشید.و حتی در هنگام بروؤ هیجانات شدید آرامش فکرتان را از دست ندهید. تمرین آرامش و عدم خشونت در فکر و کلام نیز بسیار اهمیت دارد. اعمال از افکار سرچشمه می گیرند. شما آن هستید.که می اندیشید. وقتی مملو از آرامش بشوید.، ارتعاشات آرام بخش درون شما در برخورد با اشخاص عصبی و خشمگین به درون ذهن آنها رسوخ کرده و تمام هیجان و خشم آنها را از بین می برد. و تا زمانی که کنار شما هستند.، آرام خواهند بود.

۲ – ساتیا:

به معنای حقیقت گویی.، راست گویی و دروغ نگفتن است. اگر ذهن به حقیقت فکر کند.زبان نیز به حقیقت سخن گوید.و اگر همه زندگی بر اساس حقیقت پایه گذاری شود.، در آن هنگام آمادگی لازم برای اتحاد و اتصال با خداوند فراهم خواهد شد. حقیقت گویی به شما انرژی معنوی فوق العاده ای میدهد.و قدرت و انرژی کلام شما گسترش زیادی می یابد. و دیگران همواره کلام شما را به یاد خواهند داشت. به اشتباهات و خطاهای گذشته خود زیاد فکر نکنید.و روی آنها تمرکز نکنید زیرا این افکار شما را با غم و اندوه گذشته.، سستی و افسردگی پر می کند.و ادامه تمرکز بر این افکار موجب می شود.تا بر اساس قانون عمل و عکس العمل، این افکار زمینه ساز آینده شما شوند. در حال حاضر فقط فکرتان را بر حقیقت و پاکیها متمرکز نمایید. آسانا یوگا  هاتا یوگا و کریا یوگا سبک هایی از یوگا هستند.

۳ – آستیا:

به معنای دزدی نکردن است. چشمداشت به چیزی که انسان آنرا با زحمت و دسترنج خویش تهیه نکرده است و یا به او هدیه نشده است نیز دزدی محسوب می شود. ایده و خواسته دزدی همیشه از فکر شروع می شود و بعد به مرحله عمل در می آید.

۴ – براهماچاریا (تجرد در فکر ، کلام و عمل) :

انسان قادر است با تمرین براهماچاریا ، آگاهی و روح خود را تا بالاترین مراحل خودشناسی ارتقا دهد. تمرین براهماچاریا به معنای زندگی بدون اختیار همسر نیست. بلکه به این معناست که فرد خارج از زندگی تاهل خود هیچگونه روابط جنسی نداشته باشد. و در زندگی خود نیز بر اساس قوانین یوگا زندگی کند. مانترا

بدون براهماچاری پیشرفت نهایی و کامل در روحانیت و یوگا امکان پذیر نیست. براهماچاری زیر بنای اساسی است که تمرکز ، مدی تیشن و بیداری کندالینی و رسیدن به صامادی را میتوان بر آن بنا نمود. کسانی که خیلی علاقمندا به رسیدن به کمال و خودشناسی هستند باید تقوا و پرهیزگاری (براهماچاریا) را حفظ کنند. در این مسیر کنترل انرژی جنسی بسیار مهم است و این انرژی باید در مسیر صحیحی به کار رفته و کنترل گردد. زیرا کنترل این انرژی موجب می شود تا آن به انرژی (اجاس) تبدیل شده و در مغز ذخیره میگردد و انسان را قادر می سازد تا کارهای ذهنی عظیمی را انجام دهد. کریا یوگا

در این حالت انرژی معناطیسی شخص افزایش یافته.و تمام نیروهای موجود در بدن را میتوان به انرژی اجاس تبدیل کرد. و هر چقدر انرژی اجاس در فرد بیشتر ذخیره گردد.از هوش و توان بیشتری برخوردار شده.و از نظر روحانی نیز به سطح بالاتری ارتقاء می یابد. 

انرژی فیزیکی و انرژی روحانی

در فلسفه یوگا رابطه ای نزدیک بین انرژی فیزیکی و انرژی روحانی وجود دارد. برای آن که بتوان انرژی روحانی به دست آورد.لازم است.که انرژی فیزیکی را حفظ و آن را تبدیل به انرژی روحانی (اجاس) کرد. انرژی جنسی ، انرژی بسیار پر قدرتی است.و باید سعی کرد.که آن را بیهوده به هدر نداد. تمرینات مولابانداها برای حفظ این انرژی بسیار مفید است. در بین آساناهای یوگا نیز انجام آساناهایی نظیر: (بهوجانگ آسانا) ، (بهادر آسانا) ، (ساروانگ آسانا) و (شیرشاسانا) و همچنین حرکت (کبرا) نیز بسیار موثر هستند.

یوگا چیست؟ - همه چیز درباره یوگا. آسانا

آجاس شاکتی چیست؟

اجاس ، انرژی روحانی است.که همراه با انرژی حاصل از انجام تمریناتی چون:.تمرکز، مراقبه، کنترل فکر، مانترا ، پرانایاما در مغز ذخیره میگردد. همه انرژیهای بدن را میتوان به انرژی روحانی اجاس تبدیل کرد. حتی انرژی خشم را نیز میتوان تغییر داد.و به انرژی اجاس تبدیل نمود. انرژیهای عضلانی را نیز میتوان چنین تغییر داد. وقتی انرژی اجاس در فرد به میزان فراوان ذخیره گردد.از نیروی ذهنی شگفتی برخوردار خواهد بود. تشعشع مغناطیسی او بسیاز قدرتمند شده و چشمانی شفاف و نافذ خواهد داشت. آسانا  و کریا یوگا

۵ – آپاری گراها: به معنای طمع نداشتن و جمع نکردن مال زیاده از حد احتیاج است. قبول نکردن چیزهایی که به آنها نیازی نداریم.و احساس عدم مالکیت و ایمان به مالکیت خداوند در هر زمینه، آگاهی ما را در جهت علت و چگونگی خلقت بشر.و مقصد نهایی او ارتقاء می بخشد.

زمانی که شعور در مرحله کامل قرار گرفته باشد.نه تنها اسیر و برده تمایلات و خواسته های غیر مشروع و غیر ضروری نمی شود.بلکه به وسیله قدرت تمییز و تشخیص خود پی می برد.که جمع آوری غیر ضروری و خارج از احتیاج اشیاء هیچ فایده ای برا او ندارد.و نتیجه ای جز بروز تمایلات شیطانی و عصبیت ، حرص.، ترس و آروزهای بی پایان ندارد. مانترا

قوانین نیاما:

                   (ادامه مطلب در بخش سوم …)

بیشتر بخوانید:
قانون جذب ، راز قانون جاذبه 2 - قانون های جذب
منبع کانال حکمت کهن وبلاگ حکمت کهن (هرمس) 1 وبلاگ حکمت کهن (میکائیل) 1
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه