حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

قانون جذب ، راز قانون جاذبه ۱ – مقدمه ، تعاریف و مفاهیم

قانون جذب - راز بزرگ - بسامد افکار - تغییر و تحول - موفقیت - شکست

بزرگترین راز زندگی ما قانون جذب است. قانون جذب بیان می کند هر چیزی مشابه خود را جذب می کند. بنابراین وقتی راجع به چیزی فکر می کنیم ، در عین حال مشابه همان افکار را بسوی خودت جذب می کنیم…
آنچه بسوی کائنات فرستاده می شود ، بطور مغناطیسی تمام چیزهای مشابهی را که بسامدی یکسان دارند بسوی خود جذب می کند…
اگر دلت می خواهد چیزی را در زندگی تغییر دهی، با استفاده از تحول فکری، بسامد را تغییر بده. افکار فعلی ما زندگی آینده ما را خلق می کند. در مورد هرچه بیشتر فکر کنید و بر آن تمرکز داشته باشید ، بصورت زندگی ات بر تو ظاهر می شود. افکار ما به موضوعات تبدیل می شوند. قانون جذب ، قانون طبیعت است و درست همچون قانون جاذبه بی غرض. هیچ چیز نمی تواند وارد تجربه ما شود ، مگر آن را از طریق …

0 479
Law of attraction. Secret
Law of attraction

قانون جذب

راز قانون جاذبه

جذب خواسته ها و آرزوها

قسمت اول

مقدمه ، تعاریف و مفاهیم

Law of attraction

 

 

بزرگترین راز زندگی ما قانون جذب است. قانون جذب بیان می کند هر چیزی مشابه خود را جذب می کند. 

قانون جذب

بزرگترین راز زندگی ما قانون جذب است. قانون جذب بیان می کند هر چیزی مشابه خود را جذب می کند. بنابراین وقتی راجع به چیزی فکر می کنیم ، در عین حال مشابه همان افکار را بسوی خودت جذب می کنیم. قانون جذب. موفقیت. جذب جفت روحی ، جذب عشق. خواسته ها و آرزوها.

بسامد افکار

افکار ، مغناطیسی هستند و بسامد دارند. وقتی افکاری در سر بپرورانیم ، آنها بسوی کائنات فرستاده می شوند و بطور مغناطیسی تمام چیزهای مشابهی را که بسامدی یکسان دارند بسوی خود جذب می کنند. جفت روحی.

هر چیزی به بیرون و به منبع فرستاده می شود. یعنی به خود ما برمی گردد. ما حکم دکل مخابراتی انسانی را داریم که با افکارمان بسامدی را پخش می کنیم.

قانون جذب. راز قانون جاذبه ، جذب خواسته ها و آرزوها
بزرگ ترین راز زندگی ما ، قانون جذب است.
قانون جذب ، قانون طبیعت است و درست همچون قانون جاذبه بی غرض.

اگر دلت می خواهد چیزی را در زندگی تغییر دهی، با استفاده از تحول فکری، بسامد را تغییر بده. افکار فعلی ما زندگی آینده ما را خلق می کند. در مورد هرچه بیشتر فکر کنید و بر آن تمرکز داشته باشید ، بصورت زندگی ات بر تو ظاهر می شود. افکار ما به موضوعات تبدیل می شوند. خواسته ها و آرزوها.

قانون جذب ، قانون طبیعت است

قانون جذب ، قانون طبیعت است و درست همچون قانون جاذبه بی غرض. هیچ چیز نمی تواند وارد تجربه ما شود ، مگر آن را از طریق افکار سمج احضار کنیم. برای اینکه بدانی چه فکری می کنی ، از خودت در مورد احساست سوال کن. خواسته ها و آرزوها.

احساسات ابزاری با ارزش هستند که فوری ما را متوجه هر آنچه در ذهنمان می گذرد ، می کنند. غیرممکن است که آدم احساس بدی کند و در عین حال افکاری خوب داشته باشد. افکار ما بسامد ما را مشخص می کنند و احساس ما بی درنگ به ما می گویند که روی چه بسامدی هستیم. جفت روحی.

وقتی حال و هوای بدی داریم روی بسامدی هستیم که موضوعات بد بیشتری را جذب می کنیم. وقتی حال و هوای خوبی داریم ، قدرتمندانه موضوعات خوب بیشتری را بسوی خود جذب خواهیم کرد.

تغییردهنده های راز ، مثل خاطرات خوشایند ، طبیعت یا موسیقی مورد علاقه مان ، می توانند احساساتمان را دگرگون کنند و بی درنگ بسامد ما را تغییر دهند.

قانون جذب به ما می گوید که در زندگی به همان چیزهایی می رسیم که بر روی آنها تمرکز می کنیم و به آن انرژی می دهیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم به هر چیزی که فکر کنیم در زندگی برایمان متجلی خواهد شد. آرزوها.

به عبارت دیگر بر روی هر چیزی که تمرکز کنیم آن را به زندگیمان فرا خوانده ایم.
Law of attraction. Secret. راز قانون جاذبه - آرزوها.
قانون جذب به ما می گوید:
که در زندگی به همان چیزهایی می رسیم که بر روی آنها تمرکز می کنیم و به آن انرژی می دهیم.
بر روی هر چیزی که تمرکز کنیم آن را به زندگیمان فرا خوانده ایم.

بیشتر افراد زمانیکه در مورد قانون جذب مطالبی می شنوند شگفت زده می شوند. آنها تصور می کنند که ایجاد حقیقی چیزهایی که در ذهن مجسم می کنند ، کار عجیبی است . “ما می توانیم هر کسی که می خواهیم باشیم ، می توانیم هر کاری که می خواهیم انجام دهیم ، و به هر چیزی که می خواهیم برسیم” واقعاً فوق العاده است. ما آمال و آرزوهای زیادی داریم و تنها کاری که باید انجام دهیم این است که با فکر کردن به آنها از هستی بخواهیم که آنها را دراختیار ما بگذارد.

هفته ها می گذرد و فرد به چیزهایی که خواسته نمی رسد. از خود می پرسد پس چرا آرزوهایم برآورده نشدند؟

من آنها را در ذهن خود به تصویر کشیدم ، پس چرا به آنها نرسیدم؟

این قانون جذب چه اشکالی پیدا کرده است؟! من آرزوهایم را گفتم ولی عملی شدن آنها را نمی بینم. آیا آرزوهایم زیاد بودند و یا من نتوانستم آنها را به خوبی سفارش دهم؟

اگر ما یک بار دیگر با دقت بیشتری معنای قانون جذب را بخوانیم می بینیم که ما هر چیزی را که به آن توجه کرده و بر روی آن تمرکز کنیم به زندگی مان وارد می شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم! آرزوها.

بنابراین چرا بیاییم و توجه و انرژی مان را صرف فکر کردن به چیزهایی کنیم که نمی خواهیم در زندگی مان وجود داشته باشند؟ این کار بی معنایی است.

اما در دنیای واقعی این اتفاق می افتد و همه ما به چنین مسائلی فکر می کنیم. به همین دلیل است که بعضی وقت ها در زندگی خود با مشکل مواجه می شویم.

زمانی که به دلیل و نتیجه کارها نگاه می کنیم ، متوجه می شویم که دلیل همان فکر ماست و نتیجه واقعیت زندگی است. آرزوها.

به عنوان مثال فرض کنید در حال حاضر مقروض هستید. شما به شدت تمایل دارید که پولدار شده و تمام بدهی هایتان را پرداخت نمایید. اما بیش از هر چیز احساس بدبختی می کنید و به عدم رضایت خود از زندگی فکر می کنید.

شاید بدانید که چه چیزی می خواهید و بدانید که باید چه چیزهایی را تغییر دهید. اما همه انرژی و توجهتان بر روی جمع کردن پول ، کمتر خرج کردن و کاهش صورتحساب ها صرف می شود! تمام انرژی شما بر روی قرض هایتان منعکس می شود و نمی توانید توجه کافی بر روی چیزهایی که می خواهید داشته باشید. به همین دلیل نمی توانید سفارش های خود را از عالم هستی به درستی بخواهید.

چرخه علت و معلولی حقیقی

ما انسان ها گرایش داریم که از ابتدا در نتیجه کارهایی که انجام می دهیم زندگی کنیم. ما معمولاً اثر و نتیجه تمام تجربیاتی که در زندگی بدست می آوریم را با خود به دوش می کشیم. به همین دلیل زمانی که انرژی خود را صرف نتیجه می کنیم ، قانون جذب هم برای ما همان چیزی را به ارمغان می آورد که در ذهنمان می گذشته. درست مانند یک چرخه علت و معلولی حقیقی. آرزوها.

به عنوان مثال فردی را تصور کنید که مدام در مورد بیماری صحبت می کند. این امر اصلاً اتفاقی نخواهد بود که او نسبت به دیگران بیشتر مریض شود. همین مطلب در مورد کسانی که در روابط ناموفق گرفتار می شوند نیز تعمیم پیدا می کند. آنقدر به عدم موفقیت خود فکر می کنند که مدام روابط ناموفق بیشتری در زندگی شان اتفاق می افتد و مجبور می شوند که یکی پس از دیگری به روابط آزار دهنده خود پایان دهند.

شور و اشتیاق و موفقیت

از سوی دیگر می توان گفت که یک فرد موفق نیز شرایط مشابهی را دارد. او با دید مثبت به جامعه نگاه می کند. از نعمت هایی که در زندگی دارد بهرمند می شود. با شور و اشتیاق زیاد به زندگی ادامه می دهد و هر روز چنین تجربه هایی را در زندگی خود تکرار کرده و شادی و رضایت بیشتری را به زندگی خود دعوت می کند.

این بدان معنا نیست که افراد موفق در استفاده از قانون جذب خوب عمل می کنند و مردم ناموفق در استفاده از قانون جذب ناتوان هستند. هر انسانی که بتواند فکر کند ، خودبه خود این قابلیت را پیدا می کند که از این قانون به نفع خود بهره ببرد و نباید فراموش کرد که همه به طور مساوی از این قابلیت بهرمند هستند.

تنها چیزی که سبب ایجاد تفاوت می شود این است که برخی به درستی از جذب استفاده نمی کنند. تنها کاری که باید انجام دهیم این است که یاد بگیریم چگونه می توانیم از قانون جذب به نحوی بهره ببریم که واقعیت های شیرین تری را به زندگی مان بیاورد.

تغییر و تحول شرایط فعلی

برای تغییر شرایط فعلی می بایست دایره فکری خود را تغییر دهیم. برای رسیدن به موفقیت باید نهال موفقیت را در ذهن خود بکاریم. ایده موفقیت باید در ذهنمان متولد شود. و قصد و نیت رسیدن به آن را در ذهن خود پرورش دهیم. باید باردار موفقیت شویم.

شگفت انگیز است. تنها کاری که باید انجام دهم این است که به عنوان مثال فکر کنم ثروتمند می شوم و چیزی نخواهد گذشت که آرزوی من متحقق می گردد!

البته نه به این سرعت. فکر به تنهایی کافی نیست تا شما ثروتمند شوید. شما باید خودتان نیز به سمت چیزهایی که می خواهید حرکت کنید.

راز قانون جاذبه. هدف و موفقیت یا شکست. جفت روحی
برای تغییر شرایط فعلی می بایست دایره فکری خود را تغییر دهیم.
برای رسیدن به موفقیت باید نهال موفقیت را در ذهن خود بکاریم.
ایده موفقیت باید در ذهنمان متولد شود. و قصد و نیت رسیدن به آن را در ذهن خود پرورش دهیم. باید باردار موفقیت شویم.

موفقیت می خواهید؟ باید به سمت آن حرکت کنید. عشق می خواهید باید به سمت آن حرکت کنید. باید توجه ، تمرکز و انرژی خود را به امیالی که دارید بدهید تا قانون جذب آنها را مرتب و ردیف کرده و برایتان متجلی سازد. جفت روحی.

اما اگر من تمام انرژی خود را بر روی کار جدیدی که به تازگی آغاز کرده ام بگذارم ، چه می شود اگر همه چیز یک مرتبه خراب شود و هیچ چیز درست پیش نرود و به نتیجه دلخواهی که می خواهم نرسم؟ و یا در مسائل عشقی مورد لطف و محبت طرف مقابل قرار نگیرم؟

این ها افکاری هستند که ما را از پیشروی به سمت جلو باز می دارند. البته اصلاً اشکالی ندارد که شما طرف منفی قضیه را نیز در نظر بگیرید. اما نباید اجازه دهیم که افکار منفی خط مشی زندگی مان را برایمان تعیین کنند. ما باید بدون توجه به مسائل جانبی به سوی رویاهایمان پیش برویم. جفت روحی و عشق و ثروت.

همچنان که جلو می رویم ممکن است حتی اشتباه کنیم و به موانع غیر قابل گذری نیز برخورد کنیم اما این نحوه برخورد ما با مشلات و سختی ها هستند که ما را به نتیجه نزدیک تر می کنند و سبب می شوند که سرعتمان نسبت به گذشته بیشتر شود. در مورد شکست چطور؟ شکست چطور می تواند به ما در موفقیت کمک کند؟

برای شروع ابتدا باید متوجه شویم که شکست در حقیقت چه معنایی دارد. جفت روحی.

معنا و مفهوم موفقیت حقیقی

خیلی جالب است طریقه محاسبه موفقیت هایی که ما خودمان در زندگی بدست می آوریم و موفقیت هایی که دیگران در زندگی بدست می آورند را با هم مقایسه کنیم. ما از حساب بانکی ، متراژ ملک و املاک ، حیطه قدرت و پولدار بودن به عنوان مقیاس موفقیت و شکست استفاده می کنیم. اما به واقع معنا و مفهوم موفقیت حقیقی را به درستی نمی دانیم.

تغییر و تحول ، موفقیت و هدف. خواسته ها و آرزوها
برای ایجاد تغییر و تحول در شرایطتان باید اراده کنید. آرزوهایتان را در ذهن به تصویر بکشید. و با ایمان و اشتیاق به سوی آنها گام بردارید.
شکست و موفقیت
شکست و موفقیت مقیاس هایی برای اندازه گیری داشته ها و نداشته ها نیستند. این دو امر را نمی توان با توجه به اندازه مایملک تخمین زد و چیزهایی نیستند که با اندازه گیری و نگاه به آنها بتوان در موردشان قضاوت کرد. جفت روحی.
در کتاب ناپلئون هیل با عنوان “چگونه پولدار شویم” او در مورد آقای “داربی” و داستان “بکن تا ثروتمند شوی” اینطور می نویسد که: عموی داربی تب طلا می گیرد و به سرزمین وسترن ها می آید تا زمینها را برای یافتن طلا بکند.
او شرط می بندد و با یک بیل و کلنگ آماده به کار می شود. کار خیلی سختی بود اما حرص و هوس او برای طلا زیاد بود.

پس از هفته ها زحمت و مشقت او رگه هایی از سنگ درخشان را پیدا می کند. او نیاز به ماشین آلاتی داشت که سنگ را از اعماق زمین به سطح بیاورند. او به آرامی بر روی حفره هایی که در معدن چال کرده بود ، خاک می ریزد.

از همان راهی که آمده بود به خانه ای در ویلیامزبورگ ، مری لند باز می گردد و جریان را با اقوام و چند تن از همسایه هایش در میان می گذارد و به کمک آنها پول کافی برای خرید ماشین آلات را جمع کرده ، دستگاههای مورد نیاز را خریداری می کنند و به مکان مورد نظر انتقال می دهند. داربی نیز به همراه عمویش به معدن می رود و با وی مشغول به کار می شود.

اولین ارابه طلا استخراج می شود و به کوره ذوب انتقال پیدا می کند. شواهد ثابت می کرد که آنها دارنده یکی از غنی ترین معدن ها در کلرادو هستند! فقط چند ارابه از آن طلا لازم بود که آنها بتوانند تمام بدهی های خود را صاف کنند. بعد مابقی سود کلانی را که بدست می آوردند از آن خودشان بود.

حفاری همین طور پایین تر می رفت. و امید خانواده ی داربی نیز همچنان بیشتر و بیشتر می شد. ناگهان اتفاقی افتاد. رگه ایجاد شده از طلا محو شد. آنها به آخر راه رسیده بودند و کوزه طلا خالی شده بود. آنها همچنان به حفاری ادامه می دادند و ناامیدانه تلاش می کردند تا اثری از طلا پیدا کنند. اما فایده نداشت.

نهایتاً تصمیم گرفتند که کار را متوقف کنند.

آنها دستگاه هایی را که خریداری کرده بودند تنها به چند دلار به یک خرده فروش فروختند و قطاری گرفتند و به خانه باز گشتند. بعضی از خرده فروش ها احمق هستند اما این یکی نه. او با یک مهندس معدن مشورت کرد تا نگاهی به معدن بیندازد و یک سری محاسبات آماری انجام دهد.

مهندس معتقد بود که پروژه به این دلیل بی نتیجه مانده که مالکین معدن با “خط گسل” آشنا نبودند. محاسبات او نشان می داد که می توان آثاری از طلا را تنها ۳ متر پایین تر از جایی که داربی ها کنده بودند پیدا کرد. این مکان دقیقاً همان جایی بود که آنها به طلا رسیدند. عشق و جفت روحی.

مرد خرده فروش توانست با استخراج طلا به میلیون ها دلار پول برسد. فقط به این دلیل که می دانست قبل از تسلیم شدن باید با یک متخصص مشورت کند.

آیا این شکست است؟

اگر از نظر داربی ها به این موضوع نگاه کنیم ، می توانیم بگوییم که این پروژه شکست خورده. چراکه آنها دست از کار کشیدند و رویایشان را فراموش کردند. در حالی که تنها ۳ متر با تحقق هدفشان فاصله داشتند. اما نمی توان شکست واقعی را در محتوای حقیقی زندگی داربی ها به عنوان مردودیت کامل در نظر گرفت.

می بینید که داربی درس موفقیت را از طریق پافشاری در دوره کوتاهی از زندگی خود یاد گرفت و آن را در تمام کارهایی که بعدها تصمیم به انجام آن گرفت به کار برد. و در نهایت داربی در رده ۵۰ نفر اولی در جهان قرار دارد که در زمان خود بالای چندین میلیون دلار در فروش بیمه عمر سود کرد.

شکست ، موفقیت و هدف.
شکست حقیقی عادت به تسلیم شدن است.
پس شکست چیست؟

شکست حقیقی عادت به تسلیم شدن است. این در حالی است که عدم توانایی در ایجاد ایده های نو و اتخاذ تصمیم های جدید به عنوان بزرگترین مانع در راه رسیدن به موفقیت محسوب می شود. جفت روحی. آرزوها.

در طول تاریخ در دنیای تجارت و دانش ما از کنار هم قرار دادن اراده و پافشاری به الگوی موفقیت می رسیم. چند میلیون نفر وجود دارند که در دنیا برشکست شده اند؟ چند بار ادیسون و بل آزمایش کردند و شکست خوردند تا به نتیجه ای که دنبالش بودند رسیدند؟ آرزوها.

اشتیاق و ایمان

تنها با اشتیاق و ایمان است که می توانیم خود را به نیروی پافشاری تجهیز کنیم. با ایمان است که می توان قانون جذب را احضار کرد و در این حالت است که سفر ما به سمت موفقیت تحقق می یابد. آرزوها.

شما چه قانون جذب را متوجه شوید چه نه ، باید عادت فکر کردن به حقایق را از سر بیرون کنید. (مگر اینکه حقیقت همان چیزی باشد که می خواهید به آن برسید).

ایمان و اشتیاق. تغییر و تحول. جفت روحی.
تنها با اشتیاق و ایمان است که می توانیم خود را به نیروی پافشاری تجهیز کنیم.
با ایمان است که می توان قانون جذب را احضار کرد و در این حالت است که سفر ما به سمت موفقیت تحقق می یابد.

برای ایجاد تغییر و تحول در شرایطتان باید اراده کنید. آرزوهایتان را در ذهن به تصویر بکشید. و با ایمان و اشتیاق به سوی آنها گام بردارید. آرزوها.

برای رسیدن به موفقیت باید ابتدا هدف خود را درک کنید و بعد به آن ایمان بیاورید. جفت روحی.

 

بیشتر بخوانید:
قانون جذب ، راز قانون جاذبه 2 - قانون های جذب

تماشای فیلم مستند راز قانون جاذبه

 

منبع فیلم مستند راز قانون جاذبه قوانین روحانی کائنات کانال آپارات حکمت کهن
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه