حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

مهره مار اصل – شناخت مهره ها، مواد و وسایل جادویی – قسمت اول

شناخت مهره مار اصل - خواص و اثرات - روش بدست آوردن - 3 شرط اساسی مهره مار - عقد و افسون

مهره مار در مارهای نر بار مثبت و مهره مار در مارهای ماده حامل بار انرژی منفی هستند که مانند آهنربایی متابولیک و طبیعی دو جفت را بسوی هم جذب می نماید و مقاربت برای ادامه نسل را موجب میشود. هنگامی که مار نر و مار ماده با هم جفت گیری میکنند، هر کدام یک مهره می اندازند که به آن مهره مار میگویند.
اغلب مهره های مـار موجود در بازار و یا فروش های اینترنتی، واقعا مهـره مـار هستند. اما صرفا با داشتن سه شرط مهم و اساسی زیر بعنوان یک خازن قوی و موثر طبیعی دارای اثرات بیان شده می باشند. در غیر این صورت فقط خواص تزئینی داشته و خواص سحری و جادویی از آنها دیده نمی شود.

0 1,018

مهره مار - عقدنامه ، به نام زدن ، دعای مهره مارمهره مار

شناخت مهره ها، مواد و وسایل جادویی

قسمت اول

روش بدست آوردن.مـهره مـار

شرایط اصالت.و اثرگذاری مهـره مار
اجـزای همراه مهره هـا
عقد و بنام زدن.و افسون فعالسازی
دانستنیهای مهم و ضروری

 

مقدمه

مهره مار، ناموس کفتار (فرج کفتار)، خرمهره.و سایر مهره ها از جمله هبهاب، مهره بُرد.یا شانس، مهـره سلیمانی، گبری، عِرج سواحلی (بری و بحری) و ….از سنگ ها، مهره ها و ابزار و مواد طبیعی با ریشه حیوانی و یا کانی طبیعی و جمادی هستند.که از زمان های بسیار دور.و کهن به سبب خواص عجیب و سحری که از آنها ظاهر شده است.مورد استفاده.افراد متعدد زیادی قرار گرفته اند. عقد و بنام زدن و دعای مهره مار اصل مامبای آفریقایی و شاه کبری هندی – دعای مهره مار.

برای هر یک خواص و عملکردهایی ذکر شده است. این مهره ها و ابزار.و مواد طبیعی عمدتا بعنوان خازن انرژی های لطیف.تحت شرایط خاص.و.با انجام دو عمل عقد و.بنام زدن.و دعاها، اذکار.و.طلسمات افسون فعالسازی استفاده شده.و.می شوند. مامبای آفریقایی و شاه کبری هندی.

در این نوشتار به شناخت.این مهره ها، ابزار و.مواد، بیان.خواص ذکر شده.برای آنها، روشهای شناخت.شرایط اصل بودن، متون عقدنامـه.و افسون فعالسازی.آنـها، روشهـای نگهداری.و استفاده.اطلاعات و دانستنی های مفید.و لازم در خرید.و یا تهیه آنها خواهیم پرداخت.

کمیابی و نایابی از ویژگی ها و نشانه های اصل بودن.این قبیل اشیاء است. وفور و فراوانی اینها، خود نشانی از تقلبی بودن.و بی خاصیت بودن نمونه های موجود در بازار.و اینترنت است.

مهره مار

مهره مار چیست ؟

مارهای نر و ماده به علت وضعیت خاص آناتومیک خود از شرایط متفاوتی برخوردارند تا انگیزش برای آمیزش را پیدا کنند و بر آن وضعیت فائق آیند و با این عمل ادامه بقاء یابند.

خداوند متعال متابولیسم بدن مار را بگونه ای آفریده است.که در طول سال ترشحی استخوانی از جنس شاخ بر روی سر خود همانند پینه ترشح می کند.که دارای بیشترین بار مغناطیسی نسبت به سایر اجسام واشیاء است.و بصورت تک قطبی است.که آن را بنام مهره مار میشناسیم.

مامبای آفریقایی - شاه کبری هندی

مهره مار در مارهای نر بار مثبت و مهره مار در مارهای ماده حامل بار انرژی منفی هستند.که مانند آهنربایی متابولیک و طبیعی دو جفت را بسوی هم جذب می نماید.و مقاربت برای ادامه نسل را موجب میشود.

هنگامی که مار نر و مار ماده با هم جفت گیری میکنند،.هر کدام یک مهره می اندازند.که به آن مهره مار میگویند. مهره مار از پشت گردن مار نر و ماده می افتد.

توجه داشته باشید.مهره هائی عمل میکنند.که از دو ماری که با هم جفت گیری کرده اند.بدست آید. اگر شما وارد مکانی شوید.که جای جفت گیری مارها بوده است.مهره مار بسیار است. ولی نمیتوان تشخیص داد.که کدام اینها با هم جفت است. پس باید.هنگام جفت گیری.مار حضور داشته باشید.و دو مهره را بردارید. مامبای آفریقایی و شاه کبری هندی.

اندازه این مهره ها حدودا به قدر ۲ عدد لپه معمولی است. بعد از عمل جفت گیری.، این مهره ها از سر مار جدا شده.و بر زمین میافتد. اگر فردی بتواند.این مهره ها که متعلق به دو مار جفتگیری.کننده را از آن خود نموده.و ۴۰ روز باخود دارد.، مغناطیس طبیعی بدن با مغناطیس مهره مار هماهنگ شده.و تقویت میشود.

فرد دارنده بواسطه آن میدانی بمراتب وسیع تر و قویتر نسبت به فرد عادی فاقد مهره مار حول خود ساتع مینماید.که آثار بیشماری از آن ناشی میگردد.

مهره مار نیروی ماورایی و مغناطیسی بی مانندی ایجاد میکند.که افراد مقابل را تحت تاثیر قرار داده.و مورد تسلط روانی و غیر قابل مقاومت قرار میدهد.و  امتیازات ویژه ای را بوجود می آورند.که افراد به فراخور نیات خود از آن به نفع خود بهره میبرند. عقدنامه، عقد و بنام زدن.مهره مار اصل.

ثروت، قدرت و دلربایی از مواردی است.که همواره در فرهنگ عامیانه همراه و همزاد مهره مار است.و هر کجا نامی از مهره مار میشنویم.حتما با موارد یاد شده مطرح میشود.

در صورت تمایل به انجام کامل عقد و بنام زدن و دعاها و طلسمات افسون فعالسازی مهره مار و یا خرید مهره مار اصل با شماره همراه پشتیبانی تماس بگیرید.
۰۹۳۷۱۱۵۹۲۹۷
می توانید از بخش فروشگاه سایت، جزوه متن اصلی و کامل عقدنامه و افسون فعالسازی مهره مار را دانلود کنید.

دانلود متن عقدنامه و دعاهای مهره مار شماره تماس پشتیبانی: ۰۹۳۷۱۱۵۹۲۹۷
مهره مار چگونه به دست می آید؟

مهره مار به دست مارگیران و حادثه جویان بسیار حرفه‌ای و از جان گذشته‌ای که روزها و شبها را در کوه ها و دشت ها سپری مینمایند.به دست می آید. این مار گیران در مواقع مناسب و پس از جفت گیری.مار.موفق.به بدست آوردن.مهره مار میشوند.

مارها پس از جفت گیری.در یک مکان خاص و در طبیعت آزاد و در صورتی که به دور از چشم همگان باشند.پس از اتمام جفت گیری.قطعه‌ای استخوانی را در محل جفت گیری رها میسازند.که به آن مهره مار یا محبت مار می گویند.

این قطعه استخوانی از نیروی بسیار قوی مغناطیس حیوانی برخوردار بوده.و دارنده آن دارای محبوبیت و مقبولیت بسیار میگردد. قطعات دیگر نیز در زمان‌های مناسب دیگر و پس از کشتن.مارها به دست میآید. عقد و طلسمات افسون فعالسازی مهره مار اصل.

بطور کلی خواص اصلی نیروی فوق العاده مار در مهره مار نهفته است. گفته می شود.دو عدد دندان مار نیز خواص بسیار نیرومندی در ایجاد شانس و طالع نیکو داشته.و دارنده آنها از شانس و بخت بسیار خوبی برخوردار میشود.

مامبای آفریقایی و شاه کبری هندی. افعی شاخدار. شروط اصل بودن مهره های مار

۳ شرط لازم برای مهـره مـار

اغلب مهره های مـار موجود در بازار و یا فروش های اینترنتی، واقعا مهـره مـار هستند. اما صرفا با داشتن.سه شرط مهم و اساسی زیر بعنوان یک خازن قوی و موثر طبیعی دارای.اثرات بیان شده.می باشند. در غیر این صورت فقط خواص تزئینی داشته.و خواص سحری و جادویی از آنها دیده نمی شود.

این سه شرط عبارتند از:
 • مهره های مار باید جفت نـر و ماده باشند.

یکی نر و دیگری باید ماده باشند. این برای افراد ماهر با دیدن ظاهر قابل تشخیص است. راه دیگر انجام تست سرکه است. با قراردادن مـهره هـا در سرکه، مهره های نـر و مـاده به یکدیـگر نزدیک می شوند. توجه داشته باشید این آزمایش صرفا نشان دهنده جفت بودن (نر و ماده بودن) مهره هاست و نه تایید اصل و موثر بودن مهره ها.

 • مهره های نر و مـاده باید طبیعی باشند. (پـرورشی نباشند)

مهره های پرورشی.فاقد.خواص یاد شده.هستند. مارها را جهت بهره برداری از زهر در صنایع پزشکی و سرم سازی و استفاده از پوست مار در صنایع کیف و کفش و … پرورش می دهند. اخیرا برخی این مهره های متعلق به مارهای پرورشی را از کشورهای هند و یا کشـورهای آفریقایی به ایران وارد کرده و با قیمت های مختلفی می فروشند.

خواص بیشتر برای مهره هایی نظیر (شاه کبری) – (افعی شاخدار) – (مامبای آفریقایی) که اغلب پرورشی هستند.و به کشور ما وارد می شوند، تبلیغات دروغ و فریب است. اگر چه اینها واقعا مهره مار بوده و اصل مهره مار هستند.اما پرورشی هستند و.عمدتا شرط مهم و ضروری زیر (شرط سوم) را ندارند. اینگونه مهره های مار صرفا جهت تزئین کاربرد دارند.

 • سومین و مهمترین شرط این است که:

جفت مهره های نر و ماده باید متعلق به دو ماری باشند.که در طبیعت با یکدیگر جفت گیری کرده باشند.و مهره ها حـتما و صرفـا حاصل جفتگیری آن دو باشند.

سایز مـهره ها موثر است. هرچه بزرگتر باشند، بعنوان یک خازن طبیعی از ظرفیت بیشتری جهت نگهداری و انتشار انرژی های ظریف برخوردارند.

به این نکته مهم توجه داشته باشید.که مهره هـای مار تنها در صورت داشـتن.سه شرط گفته شده.دارای خواص سحری و جادویی هستند. و مهره های دارای.۳ شـرط فوق الذکر، بسیار کمیاب هستند.

جفت گیری مارها و تهیه مهره مار
جفت گیری مارها و تهیه مهره مار.
استفاده از انرژی و نیروی مغناطیس طبیعی و فوق العاده مارها در خازن مهره مار.
برخی تاثیرات بیان شده.مهره مار
 • در بین دوستان و آشنایان خود محبوبیت بیشتری خواهید داشت.
 • در بین دوستان وآشنایان همیشه محور بوده و به مرکز توجه در جمع گفتگو و محفل دوستانه خود بدل خواهید شد.
 • خوشبختی و شانس و فرصت های عالی بسیار به شما رو میکند. مامبای آفریقایی و شاه کبری هندی.
 • طعم خوش شانسی را با تمام وجود خواهید چشید.
 • حرف‌های شما و پیشنهادات خوب شما خیلی بیش از پیش مورد توجه جمع و مورد پذیرش آنها قرار میگیرد.
 • به صورت ناخودآگاه همه به طرف شما جذب می شوند.
 • در تمامی مراحل زندگی احساس پیروزی و خوش شانسی می کنید.
 • وضع مالی شما به سمتی که می خواهید رو کرده و بهتر می شود.
 • در امور شغلی خود پیشرفت فراوانی خواهید داشت.
 • کسی که شما دوستش دارید ، او نیز به طرف شما کشش و تمایل پیدا می کند.
 • در هر کجا و هر زمان محبوب قلب های همگان خواهید شد.
 • فردی متفاوت می شوید که همه آرزو دارند مثل شما باشند.
 • در مراحل درسی خود موفق بوده و پیشرفت می کنید.
 • از اعتماد به نفس خیلی بیشتری نسبت به قبل برخوردار می شوید.
 • ایمانتان محکم تر می شود و خدا را با احساس بیشتری درک می کنید.
 • بر ساختار.عصبی، روحی.و روانی فرد تاثیر گذاشته.موجبات تحول مثبت وایراد زدایی.را بوجود می آورد.
 • برای بیماریهای عصبی ومقابله با استرس های حاد و مضمن مفید و موثر است.
مهره مار متشکل از پنج قطعه به شرح زیر میباشد :
 • دو عدد مهره مار در اندازه‌های بزرگ و کوچک ( نـر و مـاده )
 • دو عدد دندان مار.
 • یک عدد نیش مار یا دوعدد مهر گیاه.

باجمع شدن.هر پنج قطعه از قطعات بالا نیروی مغناطیسی و ماورائی مار در یک جا جمع شده.و خواص شفا بخش و روحانی مار در فردی که آنها را با خود دارد.القا شده، او را به تمامی اهدافی که در بالا ذکر شد میرساند.

سه شرط الزامی برای مهره مار. مامبای آفریقایی و شاه کبری هندی

آزمایش اصالت مهره‌های مار!!!!

اگر دو عدد مهره مار اصل را در ظرفی حاوی سرکه خالص انگور ( تاکید میکنیم.سرکه کاملا خالص انگور ) قرار دهید.، خواهید دید.که این دو مهره مار پس از مدتی حرکت نموده.به همدیگر نزدیک شده.و به هم میچسبند!.زمان حرکت کردن و.به هم چسبیدن.آنها ممکن از از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر باشد.و این هم به دلیل شرایط فیزیکی و روحی مارها در زمان جفت گیری میباشد.

اما در مورد این آزمایش نکته مهمی وجود دارد. این آزمایش (تست سرکه) به هیچ عنوان آزمایـش اصالت مهره مـار نیست. بلکه صرفا تعیین کننده این است که یکی از مهره ها نر و دیگری ماده باشند. یعنی فقط اثبات شرط اول برای مهره های مار. مامبای آفریقایی و شاه کبری هندی.

֍ بهترین حالت استفاده از مهره مار، قرار دادن.مهره ها زیر پوست دست چپ و راست فرد است.
نکته مهم در خرید مهره مار

تمامی مهره های مار دارای خاصیت و اثرات و نیروی فوق العاده مغناطیسی هستند. فقط کافی است که واقعا مهره مار باشند. اما بسیار مهم و ضروری است که دو عدد مهره مار (نر و ماده) ، حتما متعلق به جفت ماری باشند که با یکدیگر نزدیکی و آمیزش کرده اند. در غیر این صورت بی ارزش بوده و هیچ خاصیتی ندارد.

از دیگر عوامل موثر در قدرت و انرژی مهره مار ، شرایط فیزیکی و روحی مارها در زمان جفت گیری است. زمان و مکان جفت گیری.مارها نیز بسیار مهم است.

مهره های ماری که بصورت انبوه در اینترنت.و توسط سایت ها و کانال ها و فروشگاه های اینترنتی و یا بصورت تعداد و فراوان.در مغازه ها و فروشگاه ها فروخته می شوند.، دست کم به سه دلیل زیر فاقد.ارزش و اثر و نتیجه به عنوان مهره مار هستند. دعای مهره مار.

اول اینکه این مهره ها در بسیاری از موارد تحت شرایط مصنوعی نگهداری.مارها در یک مجموعه پرورشی و پس از آمیزش.مارها تهیه می شوند.

به دلیل عدم قرار گرفتن.مارها در شرایط و وضعیت کاملا طبیعی.و نگهداری و آمیزش در شرایط مصنوعی و پرورشی فاقد مغناطیس فوق العاده.و در نتیجه اثرات و نتایج عالی مرتبط با مهره مار هستند. دعای مهره مار.

مزرعه پرورش مارهای شاه کبری هندی و مامبای آفریقایی

دوم اینکه چه در شرایط نگهداری.و پرورش مارها برای تهیه.و بدست آوردن.مهره آنها و چه در مواردی که افرادی با حضور در محلی که مکان جفت گیری مارها بوده است.، تعداد فراوانی مهره مار را بطور همزمان جمع آوری می کنند.و هیچ مشخص نیست و اطمینانی وجود ندارد.که دقیقا هر جفت مهره متعلق به دو ماری باشند.که با هم جفت گیری کرده اند. مامبای آفریقایی .

معمولا پس از جمع آوری مهره ها بصورت یکجا، خود پرورش دهندگان، جمع آوری کنندگان.و یا فروشندگان، مهره ها را دو به دو انتخاب کرده.و کنار هم قرار داده و می فروشند. متعلق نبودن مهره ها.به دو مار نر و ماده ای که با هم جفت گیری کرده اند، خود از عوامل مهم بی اثر و بی خاصیت بودن مهره هاست.

سوم اینکه شرکت ها، فروشگاه ها، سایت ها.و کانال های تلگرامی فروشنده مهره مار اذعان می دارند.که مهره ها توسط استادی عامل، عقد شده.و به نام زده شده.و دعا و ذکر مهره مار بر آنان خوانده شده است. دعای مهره مار. مهره مار اصل.

باز از آنجا که اینان بصورت انبوه و گروهی، فروش مهره مار انجام می دهند، نمی توان اطمینان داشت.که اولا اینکار توسط استادی عامل.انجام شده است.(هیچ استاد عاملی، مانند یک کارگر بخش فنی.و تولید.یا کارمند بخش فروش.در شرکت و فروشگاهی دائما به خواندن.دعا.یا عقد مهره مار برای فروشندگان.و کاسبان نمی پردازد. اصولا اگر استاد عامل باشد.نه چنین اذنی دارد.و نه در شان استاد عامل است.چنین بساط کاسبی و دلالی).

دوم اینکه نمی توان از انجام کامل و درست مراسمات مربوطه، شرایط و ملزومات، تلفظ درست و صحیح اذکار و اوراد و ادعیه، رعایت زمان و ساعت انجام عمل عقد.و افسون، رعایت بخورات ویژه و استفاده. نسخ کامل و صحیح عـقد و افـسون توسط آنها و نیز استفاده.از نسخ اصلی و معتبر عقدنامه و دعا و ورد مهره مار.و همچنین انجام.آنها در روزها و ساعات ویژه و خاص این کار، اطمینان داشت.و مطمئن بود.

معمولا اغلب فروشندگان مهره مار تعداد زیادی مهره مار را بصورت یکجا از بیابان گردان و مارگیران و یا فروشندگان مناطق مرزی پاکستان و افغانستان و عراق به قیمت خرید کلی و انبوه هر جفت ۵۰۰۰ تومان خریداری کرده و به قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان خرده فروشی می کنند. برخی ضمانت نامه ای نیز می دهند که آن ضمانت نامه صرفا تایید می کند که این مهره ها، مهره مار مثلا شاه کبری هندی هستند. اما این ضمانت نامه ها هرگز تایید و ضمانت نمی کنند که این مهره ها دارای خواص و قدرت ها و اثرات بینظیر ماورایی و جادویی برای شما خواهند بود. مامبای آفریقایی و شاه کبری هندی. دعای مهره مار.

توجه – دقت کنید

متاسفانه برخی افراد سود جو و بی اطلاع از علوم غریبه و دانش های کهن و باستانی از ناآگاهی مردم ایران سوء استفاده کرده و طی سال های اخیر، انواع مهره های مار پرورشی و فاقد هر سه شرط لازم و اساسی را بفروش می رسانند. در برخی موارد گواهینامه و یا شناسنامه اصالت مهـره های مار هم صادر کرده و همراه مهره ها عرضه می کنند.

البته گواهینامه و شناسنامه اصالت مهره مار صحیح است. اما این گواهینامه ها داشتن هر سه شرط لازم و ضروری برای موثر بودن مهره مار را تایید نمی کنند و شامل نمی شوند.

تب فراگیر خرید.مهره های مار مامبای آفریقایی.– شاه کـبرای هندی در نتیجه تبلیغات وسیع.و گسترده این اشخاص و فروشگاه ها در ایران فراگیر شده است. تجارتی میلیاردی را برای اینان رقم زده است. متاسفانه.تبلیغات وسیع توسط فروشگاه های اینترنتی.باعث فریب گسـترده.و فروش.گسترده این مهره های بی خاصیت شده است.

وجود ارتعاشات در تست های.آزمایشگاهی.در خصـوص این مهره ها مشخص شده.است. اما آنچه از دانش کهن و باستانی.و علوم غریبه در این خصوص وجود دارد.، وجود ۳ شـرط بیان شده.در اثرگذاری.و خواص جادویی مـهره مـار را لازم و ضروری می داند. مهره مار اصل

دعوت می کنیم.اکنون که ده ها هزار جفت از این گونه مهره های بی خاصیت.در سراسر ایران بفروش رسیده اند.، هر یک از خریداران که آثار و نتایج جادویی.و فوق العاده ای از اینگونه مهره های مار دیده.و تجربه کرده است.در بخش دیدگاه ها اطلاع دهد. عقد و طلسمات افسون فعالسازی مهره مار اصل.

دعاها و طلسمات افسون فعالسازی مـهـره مـار و عقد و بنام زدن

عقدنامه و طلسمات افسون فعالسازی

برای استفاده.و بهره بردن.از خواص مـهره مـار، نامـوس کفتار،.خـرمهره، مهره بـرد و شانـس، هبهاب، عرج و … لازم است.دو عملیات زیر حتما انجام شود.

 • عقد و بنام زدن.
 • انجام دعاهای افسون فعالسازی.

این دو عمل شامل تهیه عقدنامه و نیز ۶ دعا و طلسم زیر است: دعای مهره مار.

 • عقدلسان یا زبانبند.
 • مهر و محبت و محبوب القلوب بودن.
 • جلب و جذب افراد و جنس مخالف.
 • وسعت رزق و روزی و مال. مامبای آفریقایی و شاه کبری هندی.
 • فتح و گشایش امورات و مهمات و بخت.
 • حفاظ و حصار ضد سحر و جادو.

عقدنامه و طلسمات افسون فعالسازی مهـره مـار مامبای آفریقایی و شاه کبری هندی

عقدنامه (عقد و بنام زدن) و نیز ۶ دعا و طلسم افسون و فعال سازی باید هم خوانده شوند و هم نوشته شده و همراه مهره یا فرج کفتار و … باشند. یک مورد از دعاها و طلسمات افـسون فـعالسازی باید روی ورق فلز مس حکاکی شود.

مجموعه این عقد.و بـنام زدن.و افسـون فعالـسازی باید.در ۲ روز خاص در هفته (یکشنبه و پنج شنبه و یا سه شنبه و پـنج شـنبه) و در ساعات سعد و خاص، با رعایت بخورات اصل و سایر آداب انجام شوند. دعای مهره مار و عقدنامه.

این کاملترین و اصلی ترین و مجرب ترین نسخه عقد و بنام زدن.و افسون فعالسازی می باشد. این نسخه دائمی می باشد. مامبای آفریقایی و شاه کبری هندی.

در صورت تمایل به انجام کامل عقد و بنام زدن و دعاها و طلسمات افسون فعالسازی مهره مار و یا خرید مهره مار اصل با شماره همراه پشتیبانی تماس بگیرید.
۰۹۳۷۱۱۵۹۲۹۷
می توانید از بخش فروشگاه سایت، جزوه متن اصلی و کامل عقدنامه و افسون فعالسازی مهره مار را دانلود کنید.

دانلود متن عقدنامه و دعاهای مهره مار شماره تماس پشتیبانی: ۰۹۳۷۱۱۵۹۲۹۷

 

بیشتر بخوانید:
فنگ شویی - قسمت سوم ، آیینه ها در فنگشویی
منبع وبلاگ حکمت کهن ویکی پدیا وبلاگ فراروان
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه