حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

تصاویر ذهنی ، آینده انسان را می‌سازند

شما با کلام خود می‌توانید روند حوادث را تغییر دهید. آیا هیچ‌وقت به این موضوع فکر کرده‌اید که ارادهٔ شما ، تولید کننده افکارتان است نه اتفاقات روزمره. افکار و تصاویر ذهنی خود را کنترل کنید و اراده خود را بر آن‌ها تحمیل کنید ...

انرژی کیهانی

انرژی كيهانی ماده ای است که با چشم دیده نمی شود ولی در تمامی خلقت وجود دارد و تمام نقاط و زوايای عالم ماده و حيات را در بر مي گيرد. هرذره ای كه درونش را بشكافيم، تحركی در آن می بينيم، كه موجب ... کل خلقت از انرژی تشکیل شده است و ذات پرودگار که گرداننده تمام خلقت و کائنات است ، به یقین از قدرتی به مراتب بالاتر از انرژی خلقت مادی برخوردار بوده ، قادر است ، تمام انرژی موجود در خلقت را کنترل و اداره کند...

اثرات مدیتیشن و مراقبه

معمولا برداشت عمومی از سكوت برداشتی منفی است , خلا و نبود سر و صدا. اين برداشت نادرست به اين علت عموميت دارد كه افرار بسيار كمی سكوت حقيقی را چشيده اند. سكوت پديده ای است كاملا متفاوت كه مثبت است. سكوت خلا نيست . سكوت لبريز شدن از نوايی است كه تا كنون آن را نشنيده ايد... با مدیتیشن شما به قدری حساس می شوید که حتی یک پر علف برایتان اهمیتی فوق العاده پیدا میکند. با این حساسیت بالا در ک خواهید کرد که ...

مدیتیشن یا مراقبه

مدیتیشن یعنی آگاهی و هر کاری که با آگاهی انجام شود مدیتیشن است. خود کاری که انجام میشود اهمیتی ندارد. بلکه مهم کیفیتی است که با آن کار خود را انجام میدهید. قدم زدن میتواند یک مدیتیشن باشد اگر آگاه و هوشیار قدم بزنید. نشستن میتواند مدی تیشن باشد اگر همراه با اگاهی باشد. گوش دادن به آواز پرندگان اگر با آگاهی همراه باشد ، مدیتیشن است . ...

علوم غریبه یا علوم خَفیّه

علوم خَفیّه یا علوم غریبه یکی از دو شاخه "علوم" در تقسیمات قدیمی دانش‌ها در نظام آموزش مدارس اسلامی بوده‌است... پنج حرف اول نام این شاخه‌ها که "خمسهٔ مُحتجبه" نامیده می‌شدند، عبارت "کُلَه سِر" را می‌سازد که به معنی مجموعهٔ اسرار است... علوم و فنونی مثل طالع‌بینی، جفر (عددشناسی) و رمل در رابطه با این علوم شکل گرفتند و استفاده می‌شوند...

مابعد الطبیعه یا ماوراء الطبیعه

غالباً مردم نسبت به کلمه "مابعدالطبیعه" دچار سوء تفاهم می شوند. متافیزیک یا "مابعدالطبیعه" به هیچ روى دلالت به امور ماورایى نمى کند. واژه مابعدالطبیعه در نزد ارسطو در دو معنا به کار مى رود: یک دانش "وجود بما هو وجود" و دیگرى دانش "علل نخستین"...

حکمت – علم – فلسفه

خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری در باب حکمت می فرماید: "حکمت در عرف اهل معرفت عبارت است از دانستن چیزها چنانکه باشند و قیام نمودن بکارها چنان که باید بقدر استطاعت تا نفس انسانی به کمال که متوجه آن است برسد." علم نامی است که به بخشی از شناخت ها یا دانسته های ما داده اند.

متافیزیک و فلسفه نخستین از دیدگاه دکارت

دکارت در کتابش با عنوان "تعمق های فلسفه نخستین" خود را دارای فلسفه تخستین معرفی می کند. در زمان حیات دکارت این کتاب با عنوان "تعمق های متافیزیک" منتشر شده بود. بنابراین باید در نظر گرفت که این کتاب جوابی به سئوالات کلاسیک متافیزیک می دهد... بنابراین دکارت به دنبال شک می رود تا براساس قطعیتی جدید فلسفه نخستین را یایه گذاری کند. دکارت برای این منظور از شک سیستماتیک سخن به میان می آورد .که آن را به عنوان تعلیق همه متافیزیک بتوان خواند...

ماوراء الطبیعه و متافیزیک از دیدگاه ابن سینا

ابن سینا دانش ماوراء الطبیعه را دانشی الوهی می داند و موضوعش را طبق دیدگاه ارسطویی چیزی می داند که موجودیت داشته باشد. او به دو دلیل مربوط بودن خدا به دانشهای دیگر را نفی می کند:... ابن سینا این مورد را مطرح میکند که موضوع متافیزیک به علت اولیه مربوط است. اگرچه به نظر ابن سینا، علت اولیه موضوع منحصر به متافیزیک نیست. چرا که وجود این علت باید در این علم نشان داده شود. ابن سینا با استفاده از متافیزیک ارسطو این راه حل را ییشنهاد می کند که موضوع متافیزیک هستی آن گونه که هست می باشد که با هر آن چه وجود دارد اشتراک دارد. در تاریخ…

متافیزیک از دید آگوستین

آگوستین اندیشمندی است که بعد از ارسطو می زیسته است. او در کتابش با نام "اعترافات" سعی در متافیزیکی کردن مسیحیت کرده است. مفهوم مهم در متافیزیک آگوستین ، نگرانی روح انسان است. ...
« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه