حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

متافیزیک چیست؟ ۲ – مفاهیم ، تعاریف و آراء

رابطه فیزیک و متافیزیک - جهان و هستی - هیپنوتیزم

در قرن بیستم پس از اینکه آراء اعضای حلقه وین ، همچون پتکی سخت و سنگین بر سر متافیزیک رایج فرود آمد. آن را بی‌معنی اعلام داشت، حریف دیرینه و سر سخت حلقه وین ، کارل ریموند پوپر بر آن شد تا متافیزیک را دوباره احیا نماید. در قرن بیستم ما شاهد تحدید میان علم خصوصا فیزیک و متافیزیک هستیم… هستی تنها همین نیست که با چشم سر می‌بینیم و با حواس پنجگانه خود احساس می‌کنیم. البته آنچه را هم که می‌بینیم و حس می‌کنیم در واقع همه حقیقت اشیا نیست. در ورای این عالم محسوس عالم‌هایی وجود دارد که نامرئی و نامحسوس است و می‌توان از آنها تعبیر به جهان غیب نمود.

2 322

متافیزیک چیست؟ ، اسرار هستی

متافیزیک چیست؟

قسمت دوم
مفاهیم ، تعاریف و آراء

فیزیک و متافیزیک

در رابطه متافیزیک و فیزیک ملاحظه می‌کنیم که اغلب در زندگی روزمره خود در اثر وجود یک ناسازگاری بین ذهن ما و جهان خارج ، نظریات عجیب و غریبی اظهار می‌کنیم. این نظریه پردازی از سرشت مبهم و ناموزون ما ناشی می‌شود. البته باید توجه داشته باشیم که نظریه پردازی علمی چیزی کاملا متفاوت از این موردی است که اشاره شد. هیپنوتیزم  و علوم غریبه و اسرار هستی

در نظریه پردازی علمی ، انسان به صورت مستقیم با جهان خارج درگیر می‌شود. ذهن در مواجهه مستقیم با آن آزاد است. لذا جهان در حکم فاعل و ذهن در حکم منفعل می‌باشد. اما در نظریه پردازی که ما اشاره کردیم.، جای این دو عوض می‌شود. در علم فلسفه از این نوع نظریه پردازیها عموما تحت عنوان متافیزیک یاد می‌شود. علوم غریبه و اسرار هستی

تاریخ علم

اگر تاریخ علم را مرور کنیم. ملاحظه می‌کنیم.که همواره از روزگارهای قدیم رابطه بین علم و فلسفه ، خصوصا بین فیزیک و متافیزیک در نوسان بوده است. به عنوان مثال در زمان گالیله به دلیل حکومت افکار ارسطویی ، دانشمندان در ارائه نظریات علمی با مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند. اما تاریخ فلسفه ، مخصوصا بعد از دکارت تحولاتی در این زمینه پدیدار شد. فلسفه بعد از دکارت فلسفه‌ای است که نقش علوم تجربی، خصوصا فیزیک را در براندازی نظامهای فلسفی مهم می‌داند. مثلا نظریه‌هایی در باب زمان و مکان و حرکت که توسط نیوتون ارائه گردید، در فلسفه نیز تاثیر گذار بودند.

به همین ترتیب در اوایل قرن بیستم نظریه نسبیت عام انیشتین طلوع کرد. آن برداشتی بدیع و متفاوت از زمان و مکان و حرکت ارائه داد و تاثیرات دیگری را در حوزه فلسفه به همراه داشت. در این دوران فیلسوف ذهن خود را در برابر جهان خارج و تاثیرات آن منعطف می‌گرداند. بنابراین متافیزیک نیز جنبه‌های واقع بینانه اندیشیدن را مد نظر قرار می‌دهد. پس در این دوران فیلسوف شخصی واقعگرا است که ذهن خود را از دام وسوسه‌های تخیل رهانیده. به جهان مانند یک پدیده عینی و نه ذهنی نگاه می‌کند. لذا تعجب او و طرح پرسشهایش راهگشای علوم تجربی است. دیگر علم تجربی را کفر و عالم تجربی را کافر نمی‌پندارد. علوم غریبه

رابطه فیزیک و متافیزیک

در قرن بیستم پس از اینکه آراء اعضای حلقه وین ، همچون پتکی سخت و سنگین بر سر متافیزیک رایج فرود آمد. آن را بی‌معنی اعلام داشت، حریف دیرینه و سر سخت حلقه وین ، کارل ریموند پوپر بر آن شد تا متافیزیک را دوباره احیا نماید. در قرن بیستم ما شاهد تحدید میان علم خصوصا فیزیک و متافیزیک هستیم. علم گزینه با معنای فعالیتهای دانشمندان تجربی بوده. متافیزیک امری نظری و بی‌معنا است که سرگرمی عمده فلاسفه مدرسی است. این تحدید همواره به صورتهای گوناگون مطرح شده است. حتی می‌توان در نظریات ویتگنشتاین نیز رد پاهای آن را یافت. اسرار هستی

او در رساله خود گزاره‌های متافیزیکی را بی‌معنی دانسته و در پژوهشهای فلسفی که خود ردی است بر رساله منطقی- فلسفی جانب معنا را گرفته. باز رای پیشین خود را حفظ می‌کند. اما از نظر دانالد گیلیس در کتاب فلسفه علم در قرن بیستم ، ویتگنشتاین مرتکب اشتباهی فاحش شده است. او از ریاضیات محض مثال می‌زند که در یک فعالیت و پژوهش کاملا نظری و فارغ از تجربه شکل می‌گیرد. بعد در فیزیک بکار برده می‌شود. و پس از آنکه فرضیه‌ای ارائه شد، در عمل مورد آزمون واقع می‌شود. اگر از آزمون به سلامت بیرون آمد ثبت می‌گردد.

مفاهیم و یافته‌های ریاضیات

آیا مفاهیم و یافته‌های ریاضیات محض قبل از اینکه در فیزیک الهام گر فرضیه‌ای جدید باشند، بی‌معنی هستند؟ حال و روز گزاره‌های متافیزیکی نیز این چنین است. پوپر در کتاب منطق اکتشاف علمی ، فصلی را به رابطه میان علم و متافیزیک اختصاص داده است. او مثالهای فراوانی را در دفاع از متافیزیک ارائه می‌کند. به عنوان مثال نظریه اتمی در زمان متفکران قبل از سقراط مثل لوکیپوس و ذیمقراطیس یک مورد کاملا متافیزیکی بود. اما همین نظریه که جنبه متافیزیکی داشت، در ابتدای قرن نوزدهم توسط دالتون برای حل برخی مسائل در شیمی بکار گرفته شد. پس از آن در اواسط قرن نوزدهم ، ماکسول آن را در نظریه جنبشی گازها وارد ریاضی فیزیک کرد.

این مثال خود دلیل محکمی بر معنی‌دار بودن گزاره‌های متافیزیکی است. علوم غریبه

آیا ندیدن دلیل بر نبودن است؟

همانطوری که یک عالم مادی وجود دارد.که اسب علم و دانش تجربی بشر در آن به تاخت و تاز می‌پردازد.و هر روز پرده از اسرار آن برداشته می‌شود.، یک عالم غیرمادی نیز احتمالا وجود دارد.و می‌توان گفت که اگر قادر به درک آن نباشیم.، نمی‌توانیم ندانستن خود را دلیل بر فقدان آن بدانیم. به عنوان مثال ، می‌توان گفت.که وجود حضرت احدیت را نمی‌توان با چشم مادی مشاهده نمود.، ولی این امر دلیلی بر رد وجود او نیست. هیپنوتیزم و اسرار هستی

البته لازم به ذکر است.که این مقایسه بسیار نادرست است. چون وجود مقدس خداوند ، هرچند به چشم ظاهر قابل روئیت نیست. اما با چشم دل همواره قابل دیدن است و اگر انسان اندک بهره‌ای از عقل و دانش داشته باشد، به راحتی می‌تواند وجود خداوند را با پوست و گوشت خود احساس کند. چون همانگونه که در آیات قرآنی نیز آمده است، به هر طرف که رو کنیم، رو به سوی خداوند کرده‌ایم و از آثار خلقت بینهایت زیاد و بی شمار او نیز می‌توان پی به وجود او برد.

آیا جهان و هستی همان است که می‌بینیم؟

هستی تنها همین نیست.که با چشم سر می‌بینیم.و با حواس پنجگانه خود احساس می‌کنیم. البته آنچه را هم که می‌بینیم.و حس می‌کنیم.در واقع همه حقیقت اشیا نیست. در ورای این عالم محسوس عالم‌هایی وجود دارد.که نامرئی و نامحسوس است.و می‌توان از آنها تعبیر به جهان غیب نمود. در عمق جهان متافیزیکی هم حقیقت نابی وجود دارد.که فراتر از ماده است. جهان غیب را باید با چشمی دیگر و نگاهی متفاوت دید. به بیان دیگر ، باید با چشم دل.و با گوش جان به سراغ جهان غیب رفت.

در واقع ، بخشی از رسالت پیامبران و رسولان الهی نیز این بوده است که چشم و گوش بشر را به همین حقایق بگشایند و به این ترتیب به دید انسان وسعت بخشند و به او یاد بدهند که فقط جلوی پای خود را نبیند و در آفاق گسترده سفر کرده و تنها به سطح ظاهری اشیا بسنده نکند و به ژرفنای عالم پی برد.

ارتباط متافیزیک و هیپنوتیزم

واژه “هیپنوتیزم” از یک کلمه یونانی که به معنی “خواب” است.، گرفته شده است. در واقع هیپنوتیزم وضعیت یا حالتی است.که طی آن فرد می‌تواند.، عکس‌العمل‌های خاصی در پاسخ به تلقینات.از خود نشان دهد. امروزه هیپنوتیزم به صورت یک علم پذیرفته شده است.و کاربردهای فراوان دارد. از این جمله می‌توان.به تسکین درد بیماران ، ایجاد بی حسی و بیهوشی در بیماران.، تقویت حافظه ، تسهیل در امر یادگیری.، ایجاد و تقویت انگیزه برای مطالعه.، افزایش خلاقیت و غیره اشاره کرد. برخی معتقدند.که در مراحل عمیق خلسه‌های هیپنوتیک می‌توان.به ورای بعد مکان و زمان دست یافت. علوم غریبه و اسرار هستی

 

بیشتر بخوانید:
علوم غریبه یا علوم خَفیّه
منبع کانال حکمت کهن وبلاگ حکمت کهن (هرمس) 1 وبلاگ حکمت کهن (میکائیل) 1
2 دیدگاه
 1. باقری می گوید

  سلام
  من قبلا از شما برای رزق و روزی و افزایش درآمد آرایشگام کار گرفتم.واقعا خیلی خوبه.خیلی راضیم.دستتون درد نکنه.موفق باشید.
  سایت خوبی و آموزنده ای هم دارید.
  موفق باشید.

 2. مصطفی رازی می گوید

  ممنون از سایت و کانال خوبتون.
  آموزش های مربوط به علم اعداد کی شروع میشن؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه