حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

کاریزما چیست و چطور می‌توان شخصیتی کاریزماتیک داشت؟ – بخش دوم

کاریزما چیست؟ - شخصیت کاریزماتیک - رهبری کاریزماتیک - رفتار کاریزماتیک - ویژگی ها

کاریزما در لغت یعنی فرهمند یا فرمندی یا به عبارتی جاذبه استثنایی. شخصیت و جذابیت یک فرد که می تواند در مردم نفوذ کند و آنان را به شور و فداکاری وادار سازد. شخصیت کاریزماتیک ، به کاراکتری گفته می شود که به سبب داشتن برخی ویژگی ها الگوی سایرین محسوب می شود و حتی می تواند برای آنها الهام بخش هم باشد…
شخصیت های کاریزماتیک ، افرادی هستند که می توانند با قدرت خود جمعیت زیادی را تحت تاثیر قرار دهند و آنها را به سمت و سوی خود جذب کنند. رهبری کاریزماتیک ، خصوصیتی نیست که به صورت ذاتی در تمامی افراد وجود داشته باشد و یا به بیانی دیگر ، تمامی انسان‌ها واجد این قابلیت باشند. خصوصیت کاریزماتیک ، همیشه همراه فرد نیست و همگان نمی‌توانند فردی را به عنوان رهبر کاریزماتیک بپذیرند. در مرحله اول ، عواملی وجود دارند که …

0 726
رفتار کاریزماتیک. ثبات و طلابت charisma
charisma

کاریزما چیست؟

چطور می‌توان شخصیتی کاریزماتیک داشت؟

بخش دوم
آشنایی با موضوع کاریزما

شخصیت کاریزماتیک – رهبری کاریزماتیک

رفتار کاریزماتیک چگونه است؟

 

 

آشنایی با موضوع کاریزما

کاریزما در لغت یعنی فرهمند یا فرمندی یا به عبارتی جاذبه استثنایی. شخصیت و جذابیت یک فرد که می تواند.در مردم نفوذ کند و آنان را به شور و فداکاری وادار سازد. رهبری کاریزماتیک. نفوذ و اقتدار و ارتباطات موثر در شخصیت کاریزماتیک.

کاریزماتیک کلمه ای یونانی به معنای موهبت می باشد. کاریزما در اصطلاح به خصوصیت شخصی گفته می شود.که خود او معتقد است.، یا دیگران در مورد او بر این باورند که دارای قدرت رهبری فوق العاده می باشد.

ویژگی غیرمنصفانه

بعضی ها آن را یک ویژگی غیرمنصفانه می دانند. دیگران مشتاق آموختنش هستند. ولی بدون شک همه مسحور آن هستند. و حق هم دارند که باشند. آدم های کاریزماتیک دنیا را تحت تأثیر قرار می دهند. آنها پروژه ها یا کمپانی ها یا امپراطوری های جدیدی را بنا می کنند. نفوذ و اقتدار رهبری.

تصور کنید که زندگی شما چگونه خواهد بود.اگر در آن لحظه ای که وارد یک اتاق می شوید.، دیگران بلافاصله متوجه تان شوند.، مایل به شنیدن حرف های شما و مشتاق گرفتن تأییدتان باشند.

این یک سبک زندگی افراد کاریزماتیک است. کاریزما باعث می شود دیگران دوست تان داشته باشند. به شما اعتماد کنند.و بخواهند که تحت رهبری تان کار کنند. همین ویژگی است که تعیین می کند.شما یک رهبر هستید.یا یک دنباله رو. ایده هاتان فراگیر می شوند یا خیر. و اینکه پروژه های شما به خوبی اجرا خواهند شد یا نه.

شخصیت کاریزماتیک

شخصیت کاریزماتیک ، به کاراکتری گفته می شود.که به سبب داشتن برخی ویژگی ها الگوی سایرین محسوب می شود.و حتی می تواند برای آنها الهام بخش هم باشد.

 شخصیت های کاریزماتیک ، افرادی هستند که می توانند.با قدرت خود جمعیت زیادی را تحت تاثیر قرار دهند.و آنها را به سمت و سوی خود جذب کنند.

رهبری . نفوذ و اقتدار
شخصیت های کاریزماتیک ، افرادی هستند که می توانند با قدرت خود جمعیت زیادی را تحت تاثیر قرار دهند و آنها را به سمت و سوی خود جذب کنند.
رهبری کاریزماتیک

رهبری کاریزماتیک یا رهبری مبتنی بر جاذبه استثنایی ، به گونه ای از رهبری گفته می شود که دارای قدرت و توانایی الهام بخشی به پیروان باشد و این در حالی است که توانایی ها صرفاً از نیروی شخصیت و تعهد فرد سرچشمه گرفته باشد. در این نوع رهبری ، رابطه ای بدون استفاده از پاداش های مالی و اعمال زور برقرار می شود. نفوذ و اقتدار رهبر در جذب افراد.

انسان‌ها ، روابط متعددی با یکدیگر برقرار می‌کنند (دوستی ، خویشاوندی) که رهبری نیز یکی از آنهاست. رهبری کاریزماتیک ، نوعی سبک رهبری است که به برقراری چنین رابطه‌ای بدون اعمال زور یا پاداش‌های مالی منجر می‌شود. این نوع رهبری از سوی نظریه‌پردازان سازمانی ، مورد کم توجهی قرار گرفته است. این مشکل تا اندازه‌ای به فقدان چارچوب فکری سیستماتیک نسبت داده می‌شود. یعنی برقراری رابطه‌ای که اثرپذیری و اثرگذاری در آن بدون اعمال زور یا پاداش‌های مالی صورت می‌گیرد.

رهبری کاریزماتیک ، خصوصیتی نیست که به صورت ذاتی در تمامی افراد وجود داشته باشد.

رهبری کاریزماتیک ، خصوصیتی نیست که به صورت ذاتی در تمامی افراد وجود داشته باشد و یا به بیانی دیگر ، تمامی انسان‌ها واجد این قابلیت باشند. خصوصیت کاریزماتیک ، همیشه همراه فرد نیست و همگان نمی‌توانند فردی را به عنوان رهبر کاریزماتیک بپذیرند. در مرحله اول ، عواملی وجود دارند که باعث ایجاد و ظهور کاریزما می‌شوند. در مرحله بعد ، عواملی وجود دارند که در ثبات ، شدت و ضعف صفت کاریزما در رهبر مؤثر هستند.

نکته مهم این است که کاریزماتیک بودن ، خصوصیتی است که در واقع از سوی پیروان به رهبران اعطا می‌شود. کاریزما بودن خصیصه‌ای است که به رفتارهای مشاهده شده از رهبر بستگی دارد.

مهارت های رفتاری و نفوذ و اقتدار

اگر شما رهبر یک گروه هستید یا می خواهید باشید ، کاریزما اهمیت زیادی دارد. زیرا به شما یک مزیت رقابتی ، برای جذب و حفظ نخبه ها می دهد.

 تحقیقات نشان داده که افراد زیر نظر یک رهبر کاریزماتیک ، بهتر عمل می کنند. کارشان را مؤثرتر از کار دیگران تلقی می کنند و نسبت به کسانی که زیردست یک مدیر اثرگذار ولی فاقد کاریزما هستند ، اعتماد بیشتری به مافوق خود دارند. نفوذ ، قدرت و اعتبار در جذب دیگران.

رابرت هاوس (پروفسور دانشکده تجارت وارتو) می گوید که: “کاریزمای رهبر باعث می شود زیردستانش هدف او را بسیار جدی بگیرند. از خودگذشتگی های مهمی انجام دهند و بالاتر و فراتر از ندای وظیفه شان عمل کنند.” آن چیزی که باعث می شود یک فروشنده ، پنج برابرِ همکارانش فروش کند ، کاریزما است. این کاریزما است که تفاوت میان نوآورانی که سرمایه گذاران را پشت در منتظر نگاه می دارند و دیگرانی که برای یک وام به بانک التماس می کنند را مشخص می کند.

کاریزما سحر و جادو نیست ، مجموعه ای از رفتارهای یادگرفتنی است

بر خلاف نظر عموم مردم ، هیچکس به طور مادرزادی کاریزماتیک نیست. اگر کاریزما یک ویژگی ذاتی بود ، آدم های کاریزماتیک همیشه مسحور کننده بودند ، ولی اینطور نیست. حتی برای یک فوق ستاره هم ، کاریزما می تواند یک لحظه حضور داشته باشد و لحظه ای بعد خیر.

برخی از این افراد می توانند کاریزمای خودشان را به سادگی فشردن یک دکمه خاموش کنند و کاملاً از رادار محو شوند. برای روشن کردن آن نیز کافی است تغییراتی را در زبان بدن خود (Body Language) ایجاد کند. نفوذ ، قدرت و اعتبار در جذب دیگران.

در سال های اخیر یک تحقیق گسترده انجام شده که نشان می دهد کاریزما نتیجهٔ رفتارهای خاص غیر شفاهی است و نه منتج از کیفیت های ذاتی یا جادویی افراد. به همین خاطر است که سطوح کاریزما در نوسانند. حضور آن بستگی دارد به این که آیا فرد مورد نظر ، آن رفتارهای خاص را از خود بروز می دهد یا خیر.

آیا هرگز برای شما پیش آمده که کاملاً احساس اطمینان قلب داشته باشید و در یک وضعیت خاص ، به اصطلاح «خدایی کنید؟»

قدرت جذب رهبــر کاریزما
شخصیت های کاریزماتیک ، افرادی هستند که می توانند با قدرت خود جمعیت زیادی را تحت تاثیر قرار دهند و آنها را به سمت و سوی خود جذب کنند.

 

حالتی که افراد پیرامون تان (حتی اگر برای یک لحظه) کاملاً تحت تأثیر شما قرار گرفته باشند. ما لزوماً این لحظات را به عنوان کاریزما در نظر نمی گیریم و خودمان را هم برخوردار از آن نمی پنداریم. زیرا یک پیش فرض اشتباه داریم:

«افراد کاریزماتیک در تمام لحظات و در تمام روزهای زندگیشان ، مثل آهنربا جذب کننده اند.»
֍ مطلب پیشنهادی برای مطالعه:

روابط عاطفی، علایم هشدار کاهش علاقه و قطع رابطه

بیشتر بخوانید:
خودآگاهی ، پیشرفت شخصیت و تعالی معنوی

خیر ، نیستند! لطفا بیدار شوید.

یکی از دلایلِ اینکه کاریزما به اشتباه پدیده ای ذاتی پنداشته می شود ، این است که مثل خیلی از مهارت های اجتماعی دیگر ، رفتارهای کاریزماتیک هم به طور کلی در سال های ابتدایی زندگی فرد ، آموخته می شوند. در حقیقت ، افراد معمولاً متوجه نیستند که دارند آن را می آموزند. بلکه فقط رفتارهای جدید را امتحان می کنند. نتایج را می بینند و سپس آنها را بهبود می بخشند. در نتیجه ، این رفتارها حالت غریزی به خود می گیرند.

رفتار کاریزماتیک چگونه است؟

وقتی که برای اولین بار کسی را ملاقات می کنیم ، به طور غریزی بررسی می کنیم تا ببینیم که آیا او یک دوست بالقوه است یا یک دشمن. و اینکه آیا قدرت و قصد ابراز دوستی یا دشمنی خود را دارد یا خیر.

قدرت و قصد ، چیزهایی هستند که ما در دیگران ارزیابی می کنیم.

معادله ای که کاریزما را برای شما به ارمغان می آورد ، بسیار ساده است. تمام کاری که باید بکنید این است که اقتدار و اشتیاق زیادی در رفتارتان داشته باشید. زیرا رفتار کاریزماتیک متشکل از این دو مبحث است. “مبارزه یا فرار؟” مسئله ای از جنس اقتدار است. «دوست یا دشمن؟» نیز مسئله*ای از جنس اشتیاق است.

اما یک بُعد مهم دیگر وجود دارد که زمینه ساز این دو کیفیت است. حضور فردی. نفوذ ، قدرت و اعتبار در جذب دیگران.

وقتی مردم تجربه دیدن رفتار یک فرد کاریزماتیک را توصیف می کنند ، چه آن فرد کالین پاول باشد یا دالایی لاما ، آنها اغلب به حضور فوق العاده او اشاره می کنند.

“حضور داشتن” مهم ترین جنبه کاریزمای فردی است. حضور شما ، زیربنای اصلی کاریزمای شما است. زیربنایی که همه چیز بر روی آن سوار خواهد شد. وقتی شما با یکی از بزرگان کاریزماتیک دنیا هستید ، نه تنها قدرت و تعهد مشتاقانه او را احساس می کنید ، بلکه این حس را نیز دارید که او کاملاً در اتاق با شما است و به معنای واقعی کلمه “حضور” دارد.

کاریـزمـا چیست - شخصیت کاریزماتیک ، نفوذ و اقتدار
“حضور داشتن” مهم ترین جنبه کاریزمای فردی است.
حضور شما ، زیربنای اصلی کاریزمای شما است.
جادوی کاربردی

گفته شد که کاریزما یک ویژگی جادویی نیست. ولی دیگران را جادو می کند! بالا بردن کاریزمای فردی نیازمند تلاش زیادی است. تلاشی که گاهی سخت ، ناخوشایند و یا حتی ترسناک است.

ولی نتیجه آن هم فوق العاده است. هم از نظر تعریفی که شما از خودتان دارید و هم از نظر تعریفی که دیگران از شما در سر دارند. این تلاش شامل مدیریت اکوسیستم ذهنی شما ، درک و مراقبت از نیازهایتان ، و همینطور آشنایی با رفتارهایی است که شما را نزد دیگران فردی کاریزماتیک جلوه می دهد (و نحوه هدایت این رفتارها.)

پرورش کاریزما ، جادویی کاربردی است. شناختی بی همتا متشکل از چندین دانش گوناگون که به شما نشان می دهد «کاریزما به راستی چیست و چگونه کار می کند».

دنیا بدل به آزمایشگاه فردی شما خواهد شد و هر بار که یک نفر را ملاقات می کنید ، فرصت آزمودن اندوخته هایتان را به دست خواهید آورد. می آموزید که چگونه اثرگذارتر ، مجاب کننده و امیدبخش تر شوید. خواهید آموخت که چگونه کاریزمای خود را به اطراف بگسترانید. طوری که وقتی وارد اتاق می شوید ، مردم بگویند:

«وآو ، این دیگر کیست؟»

ویژگی های لازم برای داشتن شخصیت کاریزماتیک

داشتن شخصیت کاریزماتیک می تواند نقش مثبتی در مدیریت موفق داشته باشد. اما برای داشتن چنین شخصیتی باید ویژگی هایی را داشت که در زیر به آنها خواهیم پرداخت. نفوذ ، قدرت و اعتبار در جذب دیگران.

 صدا

شاید تعجب آور باشد.اما خیلی وقت ها بخصوص در برخورد اول صدای شما می تواند.تاثیر زیادی بر مخاطب بگذارد و تا حدی به وی کمک کند.تا شخصیت و کاراکتر شما را بشناسد.

صدای قاطع و با صلابت یکی از رکن های کاریزماتیک بودن است ، چرا که لحن صحبت شما و نوع ریتمی که به حرف زدن خود می دهید ، می تواند مخاطب را جذب یا دفع کند. واضح است که در این میان هر چه صدا زیباتر باشد ، تاثیرگذاری اش هم بیشتر خواهد بود.

کاریزما. کاریزماتیک
صدای قاطع و با صلابت یکی از رکن های کاریزماتیک بودن است ، چرا که لحن صحبت شما و نوع ریتمی که به حرف زدن خود می دهید ، می تواند مخاطب را جذب یا دفع کند.
تجسم کردن

قدرت تصویر سازی و تجسم کردن آنچه می خواهید انجام دهید به شما کمک می کند تا در کارتان موفق شوید و در نتیجه این امر در داشتن شخصیتی کاریزماتیک و الهام بخش به شما کمک می کند. نفوذ ، قدرت و اعتبار در جذب دیگران.

تصور و تجسم کاری که قصد انجام آن در آینده را دارید.، باعث می شود حساب شده تر هم پیش بروید.و حساب شده پیش رفتن یک پای کاریزماتیک شدن است.

ثبات

کاریزماتیک ها هر باوری که داشته باشند.در آن ثابت قدم هستند. به اصطلاح توپ هم باورشان را تکان نمی دهد!.آنها از این شاخه به آن شاخه پریدن را نه دوست دارند و نه بلدند.

برای آنها عقیده و باورشان و استواری و پافشاری بر آن از هر چیزی مهمتر و پررنگ تر است. رهبری کاریزماتیک.

رهبر کاریزما - مهارت های ارتباطی
کاریزماتیک ها هر باوری که داشته باشند در آن ثابت قدم هستند.
برای آنها عقیده و باورشان و استواری و پافشاری بر آن از هر چیزی مهمتر و پررنگ تر است.
اهمیت دادن به فناوری

کاریزماتیک ها برای اینکه از دیگران جا نمانند ، در کنار سه ویژگی دیگری که در بالا گفته شد ، از فناوری و به روز بودن هم غافل نیستند.

برای آنها مهم است که از تازه ترین پیشرفت های فناوری اطلاع پیدا کنند و حتی از آنها به طور کامل استفاده کنند. نفوذ ، قدرت و اعتبار در جذب دیگران.

به روز بودن و با فناوری های روز پیش رفتن یکی از مهمترین اقداماتی است که در ایجاد شخصیت کاریزماتیک در روزگار ما نقش زیادی ایفا می کند.

 

کاریزما و شخصیت کاریزماتیک

منبع کانال آپارات حکمت کهن وبلاگ حکمت کهن (هرمس) کاریزما و شخصیت کاریزماتیک
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه