حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

مهارت تشخیص دروغ و شناخت دروغگو (۱)

دروغ و دروغگویی - تشخیص دروغگو - مهارت تشخیص دروغ - پنج عامل دروغگویی

همه ما در زندگی فرد دروغگویی را سراغ داریم. یک دروغگوی حرفه ای. فردی که حتی اگر تلاش هم کند، باز هم نمی تواند از دروغ گفتن دست بردارد. او در مورد هر چیز و همه چیز دروغ می گوید. تعداد خانم هایی که با آنها قرار ملاقات گذاشته، مسائل کاری، استعدادهایش، تحصیلات و در یک کلام همه چیز. او می خواهد با این کار خودش را بزرگتر جلوه داده و در دیگران تاثیر بگذارد. دلیل دروغگویی هر چیزی که باشد، کسی به …

0 517

مهارت های ارتباطی. دروغگو. زبان بدن. شناخت دروغگومهارت تشخیص دروغ و شناخت دروغگو 

قسمت اول

مهـارت تشخیـص دروغـگو

نکاتی برای شناسایی افراد دروغگو

قبول اشتباهـات
دروغ گفـتن به خـانم ها
توصیـه های رواشناسـان برای تشخیص افراد دروغگـو

 

چگونه دروغگو را تشخیص بدهیم؟

همه ما در زندگی فرد دروغگویی را سراغ داریم. یک دروغگوی حرفه ای. فـردی که حـتی اگر تـلاش هـم کنـد، بـاز نـیز نمی تواند از دروغ گـفتن دست بـردارد. او در مورد هر چیز و همه چیز دروغ می گوید. تـعداد خانـم هایی کـه با ایشان قـرار مـلاقات گذاشـته، مسائل کـاری، استعدادهایـش، تحصیـلات و در یـک کـلام همـه چیـز. او می خواهـد بـا اینکـار خـودش را بـزرگـتر جلـوه داده و در دیـگران تاثیـر بگـذارد. شناخت دروغگو. زبان بدن و مهارت های ارتباطی برای موفقیت. تشخیص دروغ.

دلیل دروغگویی هر چیزی که باشد، کسی به این قبیل افراد احترام نمی گذارد. هیچ کس روی آنها حساب باز نمی کند و برای شخصیتشان نیز ارزش قائل نیست. مرد است و حرفش. شناخت دروغگو. زبان بدن. موفقیت.

مهارت تشخیص دروغ

اعماق وجود بیشتر انسانها پاک و محجوب است. آنها هر چقدر هم که تلاش کنند و دروغی بگویند که به اصطلاح مو لای درزش نرود، باز چشمانشان گویای تمام حقایق است. چشم ها هیچ گاه دروغ نمی گویند. اگر شما یک تبهکار حرفه ای هم باشید، چشمان شما هرگز نمی توانند کسی را فریب دهند. پس چرا خودتان را بیهوده به زحمت می اندازید؟ تشخیص دروغ. موفقیت و توسعه فردی.

زبان بدن و شناخت دروغ و دروغگو

من می توانم یک فرد دروغگو را زودتر از هر کسی شناسایی کنم. مهارت تشخیص حقیقت را پیش از اینکه هیچ حرفی رد و بدل شود دارم. زبان بدن گویای تمام حقایق است.

اما اگر مطمئن هستید که آنها در روز روشن در حال دروغ گفتن هستند، نباید به سرعت عکس العمل نشان دهید. این کار باعث می شود که فرد مقابل احساس شرمندگی و خجالت زدگی کند؛ او فقط می خواهد به نوعی خود را در جلوی چشم همگان بزرگ تر جلوه دهد.

(بعد از همه این حرف ها، به هر حال روزی فرا می رسد که یک فرد لاف زن از کرده خود پشیمان می شود، حالا چرا شما فردی باشید که او را به شرمندگی می رساند؟)

گاهی اوقات بهتر است به شخص دروغگو نشان دهیم که فقط به خاطر دلایل ضمنی خودمان، دروغش را می پذیریم. این کار باعث می شود که او کمی بترسد و دفعه آینده دروغ نگوید. معمولا انسان ها خیلی مودب تر و با سیاست تر از این هستند که بخواهند کسی را دروغگو بخوانند به همین دلیل آدم های دروغگو توانایی هایشان را دست بالا می گیرند و هر روز بیش از پیش دروغ می گویند. شناخت دروغگو.

برخی افراد نمی دانند چگونه دروغ بگویند

به طور کلی بیشتر افراد دروغگوهای ماهری نیستند. چرا؟ به این دلیل که همیشه اشکالاتی در داستانهایشان وجود دارد. به عنوان مثال اگر مرخصی استعلاجی می گیرید، پس چرا روز بعد سرحال و شاداب سر کار آماده می شوید؟ دلیلش این است که این جور افراد توانایی دیدن دورنمای بزرگتر را ندارند. آنها نمی دانند که چگونه باید بر روی سخنان کذبشان درپوش بگذارند به همین دلیل همیشه دستشان رو می شود.

دروغ و دروغگو. مهارت ارتباطی و زبان بدن. شناخت دروغگو. موفقیت

من کارمندی داشتم که وظیفه داشت هر هفته گزارشات تحقیقاتی را برایم مهیا کند. روی میزم، هر دوشنبه، درست مثل ساعت. یک روز او دیر حاضر شد، در حالیکه هیچ چیز در دست نداشت وارد اتاق شد و داستانی ساختگی برای عدم جمع آوری اطلاعات برایم تعریف کرد. جدا از اینکه هر بهانه ای هم که می آورد (اصلا به من مربوط نبود که چرا نتوانسته) او به من دورغ هم می گفت. دروغ و کاذب با مهارت زبان بدن در شناخت دروغگو.

کارمند عزیز ما به جای جمع آوری اطلاعات یک هفته در شمال مشغول ماهیگیری بوده. آیا فکر نمی کرد که من می توانم به راحتی حقیقت را دریابم؟ او مثل یک کبک سرش را به داخل برف فرو برده بود و تصور می کرد که دیگران نیز توانایی دیدن هیچ چیز را ندارند.

بهانه های او واقعا واهی و غیر قابل باور بودند. من قبلا فکر می کردم جوان فعال و پر کاری است، اما در آن زمان از چشمم افتاد و کسی جز یک دروغگو نبود. او فقط می خواست مثل یک مرد رفتار کند، اما توانایی آن را نداشت. البته من اجازه پیش روی را از او سلب نکردم، اما به راستی لنگان لنگان تا کجا می توان جلو رفت؟

یکی دیگر از کارکنانم روزی برایم یک دست کت شلوار با مارک “آرمانی” هدیه آورد. من از او پرسیدم که اصل است یا خیر (در صورتیکه می دانستم مارک لباس قلابی است) اما او با کمال خونسردی گفت اصل است و افزود “من آن را از یکی از عمده فروشی های آرمانی خریداری کردم و فروشنده به من اطمیان خاطر داد که جنس اصلی است.” به هر حال چه کارمند من دروغ می گفت، چه عمده فروش آنقدر کودن بوده که جنس اصل و فرع را تشخیص نمی داده، در اینجا شناسایی کاذب کمی دشوار به نظر می رسد. به نظر شما احتمال دروغگویی کدامیک بالاتر است؟

بله دقیقا، خیلی خوبه، دارید یاد میگیرید.

موفقیت و پیشرفت با صداقت.

قبول اشتباهات، صداقت

برخی بیش از اندازه نادان هستند، ذهنشان کار نمی کند، توانایی های خود را بیش از اندازه بالا تصور می کنند و فکر می کنند که در مرکز توجه جهان قرار دارند. آنها تصور می کنند که با اتکا به دروغ به راحتی می توانند خودشان را از شر تمام مشکلات خلاص کنند، اما در نهایت دود این کار وارد چشمان خودشان می شوند.

زمانی که دروغ می گویید نه تنها ارزش شما در نظر اطرافیانتان از بین می رود، بلکه انسانیت شما نیز نابود می شود. گفته هایتان حقیقت ندارند، همه آنها وهم و فریب هستند. در این حالت چگونه می توانید انتظار داشته باشید که دیگران شما را جدی بگیرند؟

چوپان دروغگو

اگر کسی دروغ بگوید چیزی نمی گذرد که به او برچسب دروغگویی می چسبانند و نام چوپان دروغگو بر او می گذارند. همه چیز برایتان تمام خواهد شد. زمانیکه در شرایطی گیر می کنید که برای رهایی از آن مجبور هستید اندکی قوه تخیل خود را به کار بیندازید، بهتر است دهنتان را ببندید و چیزی نگویید.

بـجای دروغ گفـتن به اشتـباهاتتنان اعـتراف کنـید تا در نـظر هـمگان بـزرگتـر جلـوه کنیـد. صادق باشید و همه مردم را نیز به صداقت فرا خوانید. هر کاری که انجام دهید نتیجه آن را بزودی می بینید حال چه در شغل چه در زندگی خانوادگی.

کارما. مهارت ارتباطی. شناخت دروغگو. موفقیت
صـادق باشید و همه مردم را نیز به صداقت فـرا بخوانید.
بیاد داشته باشید که چینی ها دور زمان را به صورت یک چرخه در نظر می گیرند که همه چیز روزی به سمت جایگاه اولیه خود باز می گردد؟ این حقیقت دارد.

حرف ها و دروغ هایی که از دهانتان خارج می شود درست مثل شمشیری است که به دست دشمن می دهید، پس هیچ گاه به دست افراد سلاحی ندهید تا در آینده بر علیه خودتان از آن استفاده کنند. موفقیت و مهارت های ارتباطی.

دروغ گفـتن به خانم ها

یک استثنا برای قانون “اصلا دروغ نگویید”، خانم ها هستند

اگر دروغ مصلحتی نگویید (مانند تعریف از هیکل، دست پخت، علاقه به مادر زن،…) در زندگی نمی توانید به هیچ خانمی نزدیک شوید. این به این دلیل نیست که کذب خوب است بلکه دلیل آن این است که دنیای خانم ها متفاوت بوده و قانون های مخصوص به خود را دارد. بدون دروغ حقیقت زیاد میشود که اکثر آنها نیز جزء حقایق تلخ به شمار می روند. بین خودمان بماند اما خانم ها مانند آقایون توانایی تحمل تمام حقایق را ندارند. طبیعت آنها این چنین سرشته شده است. بهتر است شکایت خود را به درگاه خداوند ببرید. توان و مهارت شناخت دروغگو و یادگیری زبان بدن با مهارت های ارتباطی.

دردناک اما حقیقت

توجه کنید، شاید کمی دردناک باشد، اما حقیقت دارد. این مقاله مربوط به ملاقات خانم ها و آقایون نیست، مقاله ای برای صاحب اختیار کردن و قدرت بخشیدن به شما در مسایل شغلیست. فکر نکنید که نباید به خانم ها احترام بگذارید و هر طوری که دلتان خواست با آنها رفتار کنید. فقط می خواستم برای شما این مطلب را روشن کنم که قوانین دنیای تجارت با دنیای عشق و علاقه کمی متفاوت است.

نکاتی برای شناسایی افراد دروغگو

تصور کنید که شما همین دیروز متولد شده اید و نامتان هم ” گول خور” است. در این قسمت نکاتی است تا اگر کسی در حال دروغ گفتن به شما بود بتوانید خیلی سریع آنرا تشخیص دهید: موفقیت فردی و اجتماعی.

 • چشم ها. چشم طرف مقابل را بخوانید. اگـر آنـها بیقـرار بـود و مـردمک چـشـم بیـش از انــدازه گشـاد شده بود نشانـه از دوغـگویـی است. اگر تمـام مـدت پایـین را نـگاه می کرد و یا چشـمش بـه این طـرف و آنـطرف بود و هیچـگاه مسـتقیما به چشـم های شما خـیره نمیشد بدانیـد که حرف هایـش کـذب محـض است.
 • اگر جلوی دهان و یا قسمت های دیگر صورتش را می گرفت. تشخیص دروغ و مهارت موفقیت و توسعه فردی و پیشرفت.
 • پیشینیان اعتقاد داشتند که هر گاه کسی بینی خود را بخاراند در حال دروغ گفتن است. من خرافاتی نیستم اما یک انسان راستگو هیچ گاه زمان پاسخ به پرسش ها بینی خود را نمی گیرد، فین فین نمی کند و آنرا نمی خاراند.

قبول اشتباهات، صداقت.

 • اگر به این طرف و آن طرف حرکت می کرد تا به نحوی در تمرکز شما نسبت به موضوع مورد بحث اختلال ایجاد کند.
 • من مـن کردن و بعد درست کردن کلمات (شاید این اتفاق برای خودتان هم پیش آمده باشد در چنین شرایطی اصلا لازم نیست که بر گردید و کلمات غلط تلفظ شده را مجددا تکرار کنید)
 • اگر تنها اشاره مختصری به جزئیات قضیه می شود و همان حرف ها را برای متقاعد کردن خودش چندین بار تکرار می کند. او خیلی مشکوک به نظر می رسد درست مثل یک وکیل در زمان دفاع از متهم.
 • داستان او پیچیده و تا حدی تحریف شده است و باعث گیج شدن می شود. شناخت دروغگو و مهارت تشخیص دروغ و سخن کذب.
 • دائما در حال تغییر دادن موضوع مورد بحثی است، پرسش های انحرافی می پرسد و به سوالات شما را نیز پاسخ نمی دهد. توسعه و موفقیت فردی.
 • همیشه در زمان جواب دادن به سوالات از جمله “آیا تو به من اعتماد نداری” استفاده می کند. مهارت های ارتباطی و موفقیت.
 • سوالاتی را که به نفعشان نیست نمی شنوند. چی؟ آیا در عرض ۱۰ ثانیه راه گوششان مصدود می شود؟ آنها زمانی که از شما خواهش می کنند تا سوال خود را مجددا تکرار کنید، زمانی پیدا می کنند تا به گفته های کذبشان شاخ و برگ دهند.
 • جزئیات پس از چند روز از این رو به آن رو می شود (دوباره اگر یک چنین اتفاقی برای خود شما افتاده باشد، حتما به یاد می آورید که جزئیات را بارها و بارها عوض کردید) چند سال بعد در مورد همان داستان از او سوال کنید، آنگاه با تلی از دروغ های مختلف روبرو خواهید شد.

 

بیشتر بخوانید:
مهارت های ارتباطی - سیستم های عصبی در ارتباطات فردی
نکاتی برای شناسایی افراد دروغگو با زبان بدن. شناخت دروغگو
چهار نشانه شناسایی فرد دروغگو
پنج توصیه رواشناسان برای تشخیص افراد دروغگو

بجز مـوارد خـاص کـه شخـص دروغــگـو از رفـتارش بـدون آنـکه درپـی کـسب منـفعتی باشـد لـذت می بـرد، پیوسـته بــرای دروغ‌ هایـمان بـدنبال دلایـلی قـانع کننده مقابـل وجـدان خویـش می گـردیم. موفقیت و پیشرفت.

تـرس از دسـت دادن یـا مـیل بـدست آوردن فــردی کـه بـه وی عـلاقـه مـندیم، موقـعیت شغلـی یا اجـتماعـی مـنـاسب و … مـهم تریـن انگیـزه هـای دروغـهـای کـوچـک و بـزرگ هـسـتند. توانایی شناخت دروغگو با زبان بدن و موفقیت.

روان‌شناسان بر این باورند که بیشتر دروغ‌های ما به منظور محافظت از روابط اجتماعی‌مان است. هنگامی که همسرتان از شما درباره بزرگی دماغش سوال می‌کند ممکن است واکنشی کاملاً صادقانه در قبال پرسش او نداشته باشید زیرا احساس می کنید شاید باعث رنجش خاطر او شوید.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد جز در موارد استثنا و در مورد افرادی که با توجه به اعتقادات مذهبی قوی‌ای که دارند و مبرا از خطا هستند، کسی که ادعا کند در طول زندگی‌اش دروغ نگفته دروغ بزرگی است. بی تردید همه ما از روی اجبار یا به اختیار خودمان دروغ‌هایی در زندگی می گوییم اما گاهی افرادی پیدا می شوند که در این زمینه افراط می کنند. روانشـناسان دانشـگاه دانـدی اسکاتلند رفتـار چـنین انسـان هایـی را مـورد مـطالعـه قــرار داده و عللی برایـشان بـرشمـرده اند.

پنج عامل دروغگویی

قبل از اینکه شما دروغـگـو بودن شخص را مورد بررسی قرار دهـید باید عـوامل دروغ گفـتن را بشناسید. در ادامه ۵ عامل دروغگویی را توضیح می دهیم:

 • بیماری دروغگویی

نداشتن درک صحیح از کار درست و غلط؛ و نداشتن حس پشیمانی پس از آزار دیگران از ویژگی‌های اصلی این‌گونه بیماران است. چنین افرادی بسیار حرفه ای دروغ می‌گویند و به هیچ‌وجه احساس بدی نسبت به عمل خود ندارند و اصولاً با عذاب وجدان بیگانه‌اند. مهارت های ارتباطی و رفتاری برای موفقیت و توسعه فردی.

 • عادتی به نام دروغگویی

برای چنین افرادی همیشه دروغ اولین گزینه است؛ حتی اگر برایش دلیلی قانع‌کننده وجود نداشته باشد. تجربیات و خاطرات دوران کودکی افراد دروغگو – نظیر زندگی در محیط فاسدی که دروغ ضرورت ادامه حیات و زندگی نسبتاً راحت آنها بوده است- باعث می‌شوند آنها در هر سن و سالی هم که باشند به طور ناخودآگاه دروغگویی را ترجیح می دهند. مهارت عملی شناخت دروغگو با زبان بدن و کسب مهارت های ارتباطی.

 • خودشیفتگی

نارسیست‌ها دروغ می گـویند تا نزد دیـگران مـحترم شمـرده شوند و بزرگ‌ تـر از آنچه هستند جـلوه کنند.

 • بی ثباتی شخصیتی

معمولاً زندگی افرادی که چنین خصوصیتی دارند با بی بند و باری اخلاقی همراه است. آنها برای فرار از احساس گناه و شرمی که نسبت به اعمال و مسئولیت‌ناپذیری خود دارند در دروغگویی افراط می کنند. مهارت های ارتباطی در تشخیص دروغ.

 • دروغ‌های نمایشی

«حالـم اصـلاً خـوب نیست، بـزودی می میرم » و «اگــر ترکـم کنی خـودم را می کشم» از ایـن قـبیل دروغهـاست کـه غالبـاً جهت جلـب حـس ترحـم یا عـشق و مـحبت اطرافیـان گفتـه می شود. این دروغـها لـزوماً منعکـس کننده احسـاسات واقعـی شـخص نیست.

 

How to Tell if Someone is Lying

 

منبع کانال آپارات حکمت کهن خط سوم (هرمس) راه نور (میکائیل)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه